Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quan Hóa

Phú nghiêm tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025

Đăng ngày 22 - 05 - 2020
100%

Trong 2 ngày 19 và 20/5/2020, tại hội trường UBND xã, Đảng bộ xã Phú Nghiêm đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Về dự chỉ đạo đại hội có đồng chí Hoàng Đình Chung – UVBTV- PCT HĐND huyện; đồng chí Đỗ Minh Việt phó trưởng ban tuyên giáo huyện ủy; đại diện một số ban, ngành của huyện, các đồng chí trong đoàn công tác chỉ đạo đại hội; Tham dự ĐH có các đồng chí nguyên là lãnh đạo chủ chốt của xã qua các thời kỳ, cùng các đại biểu là đảng viên tiêu biểu đại diện cho trí tuệ, niềm tin của toàn bộ đảng viên trong Đảng bộ đã về dự đông đủ.

Toàn cảnh Đại Hội Đảng bộ xã Phú Nghiêm khóa XX nhiềm kỳ 2020 - 2025

  Nhìn lại trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 vừa qua, được sự quan lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, HĐND, UBND và sự phối hợp giúp đỡ của các ngành, đoàn thể huyện, Đảng bộ xã phú nghiêm đã phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân, thực hiện các chương trình hành động, kế hoạch với những chủ trương, giải pháp phù hợp với thực tế của địa phươngNgày 01/12/2019 Đảng bộ xã Xuân Phú sáp nhập vào Đảng bộ xã Phú Nghiêm thành lập Đảng bộ xã Phú Nghiêm mới với 9 chi bộ và 217 đảng viên, tạo thêm sức mạnh và luồng sinh khí mới. Những kết quả mà Đảng bộ xã Phú Nghiêm đã đạt được trong nhiệm kỳ qua là sự tổng hợp những thành tựu mà Đảng bộ, nhân dân xã Phú Nghiêm và Đảng bộ nhân dân xã Xuân Phú trước đây đã đoàn kết, đồng lòng; nỗ lực, phấn đấu trong suốt 5 năm để hình thành một Đảng bộ xã Phú Nghiêm mới vững mạnh với những thành tựu nổi bật trên tất cả các lĩnh vực Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh và đặc biệt luôn đi đầu trong thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện, của tỉnh.

     Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã Phú nghiêm đã triển khai thực hiện đạt, vượt các chỉ tiêu nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị. Cụ thểTổng giá trị sản xuất tăng nhanh từ 35,81 tỷ lên 86,43 tỷ đồng ; Cơ cấu kinh tế đã chuyển dịch đúng hướng, tăng dần tỷ trọng ngành công nghiệp - dịch vụ và thương mại, giảm tỷ trọng của ngành nông nghiệp: tỷ trọng ngành nông - lâm nghiệp - thủy sản giảm từ 70% năm 2015 xuống còn 35,5% năm 2020 Thu ngân sách địa bàn: tăng 211%, từ 1,7 tỷ đồng lên 3,6 tỷ đồng. sau 5 năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới Xuân Phú (cũ) là xã đầu tiên trong huyện được công nhận về đích nông thôn mới theo Quyết định 4672/QĐ-UBND ngày 31/11/2016 của UBND tỉnh. Thành tích của xã Xuân Phú có sức lan tỏa thúc đẩy Chương trình xây dựng nông thôn mới của xã Phú Nghiêm, đến năm 2019 xã Phú Nghiêm đạt chuẩn nông thôn mới theo Quyết định 3694/QĐ-UBND ngày 16/9/2019 của UBND tỉnh. Đảng bộ và nhân dân xã Phú Nghiêm đã huy động nguồn lực nhân dân đóng góp bằng tiền mặt, ngày công, hiến đất, hiến cây, cụ thể: được 3.600 ngày công; hiến hơn 28.500 m2 đất; 55.000 cây; bê tông GTNT 8,8 km; quy thành tiền gần 90 tỷ đồng. Nhà nước và các đơn vị bạn hỗ trợ xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng phúc lợi được xây dựng như: Trụ sở xã, nhà văn hóa cộng đồng, trạm y tế, nhà văn hóa bản... được xây dựng khang trang với những trang thiết bị hiện đại phục vụ tốt cho nhu cầu của cán bộ và nhân dân.

Với quan điểm phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng, là động lực của sự phát triển, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; làm tốt nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế – xã hội, đi đôi với tăng cường, củng cố quốc phòng – an ninh. Tập trung xây dựng phương án bố trí, sắp xếp bộ máy đảm bảo hợp lý, tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Đến nay, Đảng bộ xã có 9 chi bộ trực thuộc với 217 đảng viênTrong nhiệm kỳ đã kết nạp được 37 đảng viên (đạt 100% so với NQ).

 Các đồng chí lãnh đạo huyện tặng hoa chúc mừng Đại hội

Tại Đại hội, các ý kiến tham luận tập trung làm rõ những kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại hạn chế và tiếp tục đưa ra những giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.trong đó tập trung vào các chỉ tiêu chủ yếu: Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 53 triệu đồng trở lên; Diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao năm 2025 đạt 54 ha (DT cây luồng 50 ha; 04 ha rau màu các loại); Sản lượng lương thực có hạt bình quân hàng năm đạt 1.072 tấn; Số lượng doanh nghiệp trên địa bàn năm 2025 đạt 10 doanh nghiệp;

Tỷ lệ tăng thu ngân sách hàng năm tăng 10% dự toán; Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; Tỷ lệ dân số tham gia BHTY trên tổng dân số đạt 100%;Tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở đạt tiêu chuẩn đến năm 2025 đạt 85% trở lên; Tổng số đảng viên mới kết nạp trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, đạt 15 - 20 đảng viên trở lên; Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ bình quân hàng năm có trên 90% trở lên, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém;

Đ/c Hoàng Đình Chung, UVBTV, PCT- HĐND Huyện phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu tại đại hội đ/c Hoàng Đình Chung, phó Chủ tịch HĐND huyện đã biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ xã Phú nghiêm trong nhiệm kỳ qua, đồng thời chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế và phương hướng cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của nhiệm kỳ mới, đồng chí đề nghị Đảng bộ xã Phú nghiêm cần tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy dân chủ trong nội bộ; lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân, kịp thời giải quyết các vấn đề mới phát sinh, tạo được niềm tin của Đảng bộ đối với nhân dân dân; củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật nghiêm minh; nâng cao chất lượng hoạt động, sinh hoạt của các chi bộ; tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã đề ra. Đồng chí cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện đó là: khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tâng kinh tế- xã hội, nâng cao năng suất lao động và thu nhập của người dân, xây dựng chương trinh mỗi xã một sản phẩm (OCOP) cho các sản phẩm lợi thế của xã Phú nghiêm; Tập trung chỉ đạo phát triển nông nghiệp toàn diện. Đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; nâng cao chất lượng hơn nữa về văn hóa, y tế, giáo dục; tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội nhất các là đối tượng chính sách, người có công với cách mạng; tích cực chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, góp phần xây dựng huyện thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới, duy trì phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ, tấn công trấn áp tối phạm đẩy lùi ma túy và các hủ tục lạc hậu, xây dựng cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Các đồng chí lãnh đạo huyện chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa mới​​ và các đại biểu được bầu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXIII

Với tinh thần tập trung, dân chủ, thống nhất cao, đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tại phiên họp thứ nhất Ban chấp hành khóa XXnhiêm kỳ 2020- 2025 đã bầu 5 đồng chí vào ban thường vụ Đảng ủy Đồng chí Hà Thị Nga được bầu giữ chức bí thư Đảng bộ xã,Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu chính thức tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quan Hóa lần thứ XXIII trong thời gian tới

Hoàng Hải

 

<

Tin mới nhất

Lễ thả cá giống tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản lòng hồ thủy điện trên địa bàn huyện...(28/08/2020 11:21 SA)

Phú nghiêm tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025(22/05/2020 10:02 SA)

UBND Huyện họp nghe báo cáo phương án cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện Quan...(10/03/2020 3:21 CH)

UBND huyện họp phiên thường kỳ tháng 1 năm 2020(07/02/2020 7:48 CH)

Hội nghị giao ban công tác phối hợp giữa lực lượng Công an – Quân sự - Biên Phòng và Kiêm Lâm...(16/07/2019 9:30 SA)

Trao 20 xe lăn cho người khuyết tật trên địa bàn huyện quan Hóa(27/06/2019 3:14 CH)

UBND huyện Quan Hóa: Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019(27/06/2019 9:47 SA)