Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quan Hóa

Đoàn công tác số 3 của huyện Kiểm tra, tiến độ triển khai công tác bầu cử tại xã Phú Sơn

Đăng ngày 13 - 03 - 2021
100%

Chiều, ngày 10/03. Đoàn công tác của huyện do đồng chí Trương Nho Tự, Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban chỉ đạo bầu cử xã Phú Sơn về tiến độ triển khai công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tại các buổi làm việc đoàn đã nghe Ủy ban bầu cử ( UBBC) các xã báo cáo về công tác chuẩn bị cho bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. Theo Ủy ban bầu cử ( UBBC) các xã báo cáo cho thấy. Ngay sau khi được thành lập, Ủy ban bầu cử của xã đã triển khai họp phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Đồng thời thành lập các tiểu ban: Thông tin, tuyên truyền; nhân sự và giải quyết khiếu nại, tố cáo; bảo đảm ANTT, an toàn xã hội và phòng, chống thiên tai, dịch bệnh. Kết quả hiệp thương lần thứ nhất đã cơ bản đảm bảo về cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Việc tổ chức hiệp thương tiến hành dân chủ, đúng luật, đúng thời gian quy định.

Tại các buổi làm việc các đại biểu trong đoàn công tác và BCĐ bầu cử xã đã tập trung trao đổi, thảo luận, kiểm tra, hướng dẫn các vấn đề liên quan đến việc ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai công tác bầu cử; tổ chức hội nghị hiệp thương điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tại xã Phú Sơn; dự kiến số lượng ứng cử viên, thành phần nhân sự, độ tuổi; công tác điều tra, lập danh sách cử tri; công bố các đơn vị bầu cử và số đạ biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử; tiến độ triển khai công tác bầu cử, công tác tổ chức tuyên truyền bầu cử...

Đồng chí:Trương Nho Tự, Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc đồng chí:  Trương Nho Tự, PBT - Chủ tịch UBND huyện đã biểu dương, đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của xã Phú Sơn. Để triển khai các bước công tác bầu cử đảm bảo tiến độ, chất lượng, đồng chí đề nghị các xã giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiếp tục lựa chọn, giới thiệu người ứng cử tại hội nghị hiệp thương lần thứ hai và ba; chú trọng nâng cao chất lượng người ứng cử đại biểu HĐND xã, không vì cơ cấu, thành phần mà giới thiệu người không đủ tiêu chuẩn, đạo đức, năng lực… tham gia ứng cử; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc bầu cử; xây dựng các phương án đảm bảo ANCT-TTATXH; giám sát, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo (nếu có) trong công tác bầu cử theo đúng quy định. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện cũngyêu cầu BCĐ, Ủy ban bầu cử ( UBBC) xã tiếp tục bám sát kế hoạch và hướng dẫn của luật bầu cử để đảm bảo đúng tiến độ, thời gian, kế hoạch đã đề ra, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác bầu cử, các xã tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong suốt quá trình triển khai công tác bầu cử, hoàn thiện các mặt công tác để chuẩn bị tốt công tác hiệp thương lần 2, triển khai công tác bầu cử đảm bảo đúng theo kế hoạch và quy định đã đề ra... Chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, kinh phí, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho toàn bộ quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử. Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-9 trên địa bàn gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế.

Nguồn tin: Ngô Sĩ Tâm - Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện

Ý kiến bạn đọc
  <

  Tin mới nhất

  Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại...(05/04/2021 1:21 CH)

  Hội nghị hiệp thương lần thứ hai bầu cử Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026(17/03/2021 3:03 CH)

  Đoàn công tác số 3 của huyện Kiểm tra, tiến độ triển khai công tác bầu cử tại xã Phú Sơn(13/03/2021 9:29 SA)

  Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan UBND huyện(12/03/2021 2:58 CH)

  Giao ban trực tuyến toàn tỉnh về tình hình sản xuất những tháng đầu năm 2021 và nhiều nội dung...(01/03/2021 10:05 SA)

  Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình khắc phục sạt lở đất tại công trình Kè chống...(01/03/2021 9:35 SA)

  Hỗ trợ gia đình bị cháy nhà tại Khu nghèo Thị trấn Hồi xuân(23/02/2021 3:49 CH)