Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
69 người đã bình chọn
1248 người đang online
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
THÔNG BÁO 17/11/2017 Về việc đấu giá quyền sử dụng đất tại khu xen cư liền kề bản Cổi xã Xuân Phú, huyện Quan Hóa
77/KH-UBND 22/05/2017 Kế hoạch Hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/HU, Ngày 23/3/2017 của BCH Đảng bộ huyện về nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2017 - 2020 định hướng đến năm 2025
1293/QĐ- UBND 25/04/2017 Ban Hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tị trong hoạt động ứng dụng CNTT của cơ quan quản lý nhà nước
Quyết định 208/QĐ-UBND 05/04/2017 Quyết định ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020
65/QĐ-UBND 19/01/2017 Quyết định ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND về nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2017
57/QĐ-UBND 18/01/2017 Chương trình công tác năm 2017
07/KH-UBND 17/01/2017 Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TƯ, ngày 05/11/2016 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới
08/KH-UBND 17/01/2017 Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 01/11/2016 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế
01/CT-UBND 04/01/2017 Về việc tổ chức Tết Nguyên Đán Đinh Dậu 2017
15/CT-UBND 23/12/2016 Về việc tăng cường công tác PCCC, cứu nạn cứu hộ bảo vệ Tết nguyên đán Đinh Dậu 2017
16/CT-UBND 23/12/2016 Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm góp phần đảm bảo ANTT trước trong và sau Tết nguyên đán Đinh Dậu 2017
2222/BC-UBND 30/11/2016 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh năm 2016, nhiệm vụ, giải pháp năm 2017
802/QĐ-UBND 27/09/2016 Quyết định phân công công tác Chủ tịch các Phó chủ tịch, Ủy viên UBND huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021
799/QĐ/2016-UBND 26/09/2016 Quyết định ban hành quy chế làm việc của UBND huyện Quan Hóa, nhiệm kỳ 2016 - 2021
33/TB-UBND 25/07/2016 Thông báo lịch tiếp công dân của UBND huyện Quan Hóa
1 2 3