Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
52 người đã bình chọn
2881 người đang online
/portal/faq/Pages/chuyen-trang-hoi-dap.aspx

Chăm lo công tác đền ơn đáp nghĩa ở huyện Quan Hóa (28/07/2016)

Phát huy truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”, những năm qua, Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Quan Hóa đã thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa nhằm bù...