Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
53 người đã bình chọn
1028 người đang online
/portal/faq/Pages/chuyen-trang-hoi-dap.aspx

Đảng bộ xã Xuân Phú: Tập trung đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống (07/09/2016)

Đảng bộ xã Xuân Phú hiện có 106 đảng viên, sinh hoạt ở 7 chi bộ gồm: 1 chi bộ y tế, 2 chi bộ trường học và 4 chi bộ cơ sở. Để thực hiện những mục tiêu trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 về xây dựng Đảng,...