Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
200 người đã bình chọn
657 người đang online

Đại hội đại biểu MTTQ huyện Quan Hóa lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024-2029

Đăng ngày 29 - 02 - 2024
100%

Ngày 28 và 29/2 đã diễn ra Đại hội đại biểu MTTQ huyện Quan Hóa lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024-2029. Đây là đơn vị được Ủy ban MTTQ tỉnh chọn làm Đại hội điểm để rút kinh nghiệm cho các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Tham dự Đại hội có đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Đồng chí Hà Thị Hương, Tỉnh uỷ Viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND Huyện; đồng chí Hà Văn Thuỷ, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ; đồng chí Nguyễn Đức Dũng Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND Huyện; lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh, huyện Quan Hóa; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Đông Sơn, thị xã Nghi Sơn và các huyện trong cụm miền núi của tỉnh; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Mai Châu (Hòa Bình), huyện Vân Hồ (Sơn La); bí thư, phó bí thư đảng ủy các xã, thị trấn trên địa bàn huyện và 163 đại biểu chính thức là những người tiêu biểu được hiệp thương cử tại đại hội MTTQ các xã, thị trấn, các tổ chức thành viên của Mặt trận và các cơ quan, đơn vị giới thiệu, chọn cử.

Nhiệm kỳ qua, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên huyện Quan Hóa đã nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu MTTQ huyện Quan Hóa lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024, góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, 5 năm qua, MTTQ và các tổ chức thành viên đã phối hợp chặt chẽ tuyên truyền, vận động Nhân dân hiến trên 120.000m2 đất, đóng góp trên 32.000 ngày công, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. MTTQ huyện đã chủ trì, phối hợp vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” được 1,3 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 52 căn nhà "Đại đoàn kết". Việc phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng rõ hơn về phương thức tổ chức thực hiện; hoạt động giám sát, phản biện xã hội được triển khai thực hiện với quy trình ngày càng chặt chẽ, hiệu quả hơn.

Đại hội cũng nghiêm túc kiểm điểm và thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong phương thức tổ chức, hoạt động của Ủy ban MTTQ huyện nhiệm kỳ 2019 – 2024; đồng thời đề ra 6 chương trình hành động trong nhiệm kỳ 2024 – 2029 với mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp chủ yếu gồm: Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, thực hiện dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của Nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại Nhân dân, tăng cường tập hợp, vận động con em Quan Hóa đang sinh sống và làm việc ở trong và ngoài nước hướng về xây dựng quê hương. Tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Mặt trận đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Xây dựng khu dân cư đoàn kết, đồng thuận; an ninh, an toàn; ấm no, hạnh phúc.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và đồng chí Hà Thị Hương, Tỉnh uỷ Viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND Huyện Quan Hoá ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những nỗ lực, kết quả nổi bật của MTTQ các cấp huyện Quan Hóa đã đạt được; đồng thời thẳng thắn chỉ ra những hạn chế trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ qua.

Để công tác mặt trận tiếp tục phát triển, có tác động sâu sắc, đem lại kết quả thiết thực, các đồng chí đề nghị MTTQ huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn mới; về truyền thống văn hóa, lịch sử của quê hương, đất nước, về những đổi thay tích cực của quê hương, của tỉnh, tạo sức mạnh tinh thần thôi thúc cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong huyện nỗ lực vươn lên, tích cực xây dựng Quan Hóa đến năm 2025 thoát khỏi huyện nghèo, đến năm 2030 trở thành huyện khá trong khu vực miền núi.

Quan tâm thực hiện tốt vai trò, chức năng của MTTQ trong giai đoạn hiện nay, vận động Nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, củng cố hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội theo tinh thần Chỉ thị 18 và các quy định của Đảng, Nhà nước. Bên cạnh đó, cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước theo hướng thiết thực, hiệu quả với những cách làm phù hợp, theo hướng lựa chọn những nội dung, phần việc có thể tạo ra chuyển biến mạnh về chất trong thực hiện, sát với thực tiễn ở cơ sở.

Tiếp tục làm tốt công tác đối ngoại Nhân dân, vận động Nhân dân thực hiện tốt đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, xây dựng quan hệ tốt đẹp với Nhân dân các huyện bạn, tỉnh bạn; xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, bảo vệ chủ quyền biên giới; quảng bá về hình ảnh tốt đẹp của đất và người Quan Hóa nói riêng, người Thanh Hóa nói chung trong mắt bạn bè trong nước và quốc tế.

MTTQ các cấp trong huyện cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng sát cơ sở, thiết thực, hiệu quả, xây dựng khối liên minh chính trị thực sự vững chắc, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục thực hiện Kết luận số 610 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02 về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội.

MTTQ huyện Quan Hóa là một trong 2 đơn vị cấp huyện được lựa chọn tổ chức đại hội điểm, vì vậy, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị Ban thường trực Ủy ban MTTQ các huyện khu vực miền núi tập trung đánh giá, rút kinh nghiệm để tổ chức đại hội của đơn vị mình.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử 56 vị tham gia Ủy ban MTTQ huyện Quan Hóa khóa XV, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Tại Hội nghị lần thứ nhất Uỷ ban MTTQ huyện khoá XV hiệp thương cử 4 vị tham gia Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện. Bà Hà Thị Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, tái cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện khóa XV, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đại hội cũng đã hiệp thương cử 9 vị đại biểu tham dự Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024-2029.

Tại Đại hội, UBND huyện Quan Hóa đã tặng Giấy khen các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2019-2024.

<

Tin mới nhất

Ban đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quan Hoá sơ kết quý I năm 2024(09/04/2024 8:55 SA)

Quan Hoá tiếp thu hội nghị trực tuyến về tình hình thực hiện rải ngân vốn đầu tư công năm 2024(04/04/2024 3:13 CH)

Tưởng niệm liệt sĩ hy sinh tại hang Co Phương(02/04/2024 1:54 CH)

Cầu siêu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại hang Co Phương(02/04/2024 1:11 CH)

Khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới đợt 1 năm 2024(01/04/2024 2:54 CH)

Đoàn công tác huyện Quỳ Châu, Tỉnh Nghệ An trao đổi, học tập kinh nghiệm một số mô hình phát...(29/03/2024 2:14 CH)

Trường Tiểu học thị trấn tổ chức Hội thi Chúng em kể chuyện Bác Hồ(27/03/2024 1:48 CH)

    °