Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
200 người đã bình chọn
664 người đang online

V/v báo cáo mức độ hoàn thành chuyển đổi số 2023

Đăng ngày 27 - 12 - 2023
100%

V/v báo cáo mức độ hoàn thành chuyển đổi số 2023

https://hscv1.thanhhoa.gov.vn/ubquanhoa/vbdi.nsf/str/562207AFB998633B47258A8400174B23/$file/Cong-Van-2913-Bao-cao(13.12.2023_13h38p33)_signed.pdf

<

Tin mới nhất

V/v báo cáo mức độ hoàn thành chuyển đổi số 2023(27/12/2023 10:26 SA)

V/v thẩm tra, thẩm định thực tế thông tin, số liệu, tài liệu kiểm chứng về mức độ chuyển đổi số...(27/12/2023 10:23 SA)

V/v yêu cầu tuân thủ quy định bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ (27/12/2023 10:22 SA)

Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo chuyển đổi số huyện Quan Hóa(29/08/2023 4:27 CH)

    °