Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
175 người đã bình chọn
1407 người đang online

UBND huyện tổ chức Hội nghị giao ban công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số

Đăng ngày 15 - 09 - 2023
100%

Chiều ngày 14/9 UBND huyện Quan Hóa tổ chức Hội nghị giao ban công tác cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổ số 09 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

            09 tháng đầu năm, công tác CCHC tiếp tục được triển khai theo Kế hoạch CCHC năm 2023 của UBND tỉnh, huyện và đạt được những kết quả tích cực; Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện về CCHC được tăng cường thực hiện hiện tích cực ngày từ đầu năm, bám sát, tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm của năm. Công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), kiểm soát TTHC được đẩy mạnh, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong việc tiếp cận TTHC và giao dịch hành chính với các cơ quan Nhà nước. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông được duy trì, phát huy hiệu quả, chất lượng hoạt động, nhận được sự đồng tình ủng hộ của các tổ chức, cá nhân khi đến giải quyết các TTHC.

            UBND huyện kịp thời kiện toàn Ban chỉ đạo, tổ giúp việc chuyển đổi số cấp huyện; hướng dẫn các xã, thị trấn triển khi các chỉ tiêu chuyển đổi số cấp xã năm 2022 và 2023. Tăng cường chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền trên hệ thống Truyền thanh cơ sở, huyện xã, các trang thông tin điện tử, mạng xã hội… UBND huyện tổ chức 01 Hội nghị tập huấn triển khai công tác chuyển đổi số năm 2023 đến Chủ tịch UBND các xã, thị trấn công trức phụ trách xã và 107 tổ công nghệ số cộng đồng. 100% các phòng, đơn vị thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn đều có mạng LAN và kết nối Intrernet băng thông rộng tốc độ cao, 100% máy tính được kết nối với mạng LAN/Internet; Tỷ lệ máy tính đảm bảo cán bộ công chức 1 máy/ 1 người; Hệ thống Hội nghị trực tuyến từ huyện đến xã hoạt động ổn định, hiệu quả. Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc triển khai có hiệu quả, đến nay 100% cán bộ, công chức tại UBND huyện, UBND các xã, thị trấn sử dụng thành thạo; 100% văn bản (trừ văn bản mật theo quy định) được tiếp nhận, chuyển giao, xử lý, ký số, ban hành theo đúng quy trình trên môi trường mạng; 15/15 UBND xã, thị trấn ứng dụng hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc, 100% cán bộ, công chức cấp xã, thị trấn thực hiện tốt việc soạn thảo, trình ký trên môi trường điện tử; văn bản ký số lãnh đạo và cơ quan, ban hành gửi đi trên môi trường mạng.

            Hệ thống một cửa điện tử được ứng dụng từ huyện đến các xã, thị trấn thường xuyên hiệu quả, công khai đầy đủ TTHC với 316 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết trên trang thông tin điện tử huyện: Tính đến 31/8/2023. Dịch vụ công trực tuyến mực độ 3, mức độ 4 để tiếp nhận, giải quyết TTHC được đẩy mạnh thực hiện; tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận, giải quyết trực tuyến tháng 9/2023 mức độ 3, mức độ 4 đạt 100%; Từ huyện đến cấp xã đã ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) tại bộ phận một của đạt 100%; triển khai ứng dụng CNTT trong giải quyết TTHC.

            Các dịch vụ công trực tuyến tiếp tục được đẩy mạnh thực hiện, nhiều dịch vụ công được người dân hưởng ứng tham gia thực hiện với tỉ lệ cao. Tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa: căn cước công dân, giấy khai sinh…, giúp tiết kiệm chi phí in sao hồ sơ, kết quả giải quyết, hạn chế việc phải kiểm tra, xác minh mà sử dụng dữ liệu của các ngành để xác thực. Các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội: ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước công dân, định danh và xác thực điện tử để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên các lĩnh vực.

          Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những vướng mắc, hạn chế khi triển khai công tác CCHC, chuyển đổi số 09 tháng vừa qua và trao đổi kinh nghiệm để triển khai thực hiện các công tác trên đạt hiệu quả 03 tháng cuối năm 2023.

          Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị Thủ trưởng các cơ quan của huyện, Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đối với công tác CCHC, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng, sự cần thiết triển khai thực hiện chuyển đổi số, Đề án số 06; đẩy mạnh triển khai hiệu quả hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng tại các bản, khu phố trên địa bàn huyện để phổ cập kỹ năng số cho người dân thực hiện chuyển đổi số, phát triển kinh tế - xã hội./.

Hoàng Anh – Trung tâm VHTT – TT&DL Quan Hóa

<

Tin mới nhất