Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
168 người đã bình chọn
19 người đang online

Hội nghị triển khai công tác thu ngân sách nhà nước và giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn năm 2023

Đăng ngày 25 - 05 - 2023
100%

         Chiều ngày 23/5, UBND huyện tổ chức Hội nghị triển khai công tác thu ngân sách nhà nước và giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn năm 2023. Đến dự và chỉ đạo hội nghị Nguyễn Đức Dũng Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Hà Thị Nga Phó chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các ngành: Tài chính và Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Công an, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện, Kho bạc Nhà nước, Chi cục Thuế huyện, chi cục quản lý thị trường số 11 và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

          Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và dự toán thu ngân sách nhà nước UBND huyện đặt mục tiêu chung cho năm 2023 là Tranh thủ sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; nâng cao khả năng dự báo tinh hình tăng trưởng thu, đối với từng ngành, từng lĩnh vực thu; phát huy năng lực lãnh đạo, điều hành , nhiệm vụ từ huyện đến cơ sở, tạo bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính, phấn đấu hoàn thành xuất sắc dự toán thu ngân sách nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội - QPAN trên địa bản huyện.

           Dự toán thu Ngân sách NN năm 2013 trên địa bàn: 88.639 triệu đồng trong đó Cục thuế thu điều tiết các cấp Ngân sách: 68.664 trđ. Ngân sách TW, tỉnh: 14.183 trđ. Ngân sách huyện: 54.325 trđ;  Ngân sách xã 131 trđ. Chi cục thuê khu vực Quan Hóa - Quan Sơn- Mường Lát thu điều tiết các cấp Ngân sách: 20.015 trđ.Ngân sách TW, tỉnh: 754 trđ. Ngân sách huyện: 12.778,27 trả: Ngân sách xã 7.532,72 trd.Trong đó: Thu tiền sử dụng đất tỉnh giao: 3.700 triệu đồng (Cấp huyện: 1.510 trđ, Cấp xã: 2.190 trđ

          Về kết quả thu NSNN 5 tháng năm 2023 trên địa bàn. Thực hiện thu được phân chia tính đến ngày 15/5/2023: 17.209,538 triệu đồng. Trong đó:  Cục thuế phân chia thu theo các cấp Ngân sách: 10.182,803 trđ;  Chi cục thuế khu vực Quan Hóa - Quan Sơn- Mường Lát thu phân chi các cấp Ngân sách: 6.949,884 trđ; Thu khác ngân sách: 76,851 triệu đồng.

           Ước thực hiện cả năm 2023: 57.817 triệu đồng. Trong đó: Cục thuế phân chia thu theo các cấp Ngân sách: 39.456 trđ. Chi cục thuế khu vực Quan Hóa - Quan Sơn- Mường Lát thu phân chỉ các cấp Ngân sách: 17.605 trđ;  Thu khác ngân sách: 756 triệu đồng.

           Để thực hiện được mục tiêu đã đề ra, thời gian qua UBND tập trung vào nhiệm vụ và các nhóm giải pháp chủ yếu như . Tập trung triển khai văn bản số 1807/UBND-KTTC ngày 17/2/2023 của UBND tỉnh về việc tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thu ngân sách năm 2023. Nhằm đồng bộ, quyết liệt các biện pháp quản lý thu; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật; tăng cường kiểm soát và dự báo nguồn thu các sắc thuế; tập trung các giải pháp chống thất thu ngân sách và thu hồi nợ đọng thuế, phấn đấu hoàn thành dự toán thu NSNN năm 2023 tỉnh giao và giảm tỷ lệ nợ thuế xuống mức thấp nhất có thể.

          Các Phòng ban chuyên môn nâng cao năng lực tham mưu, đề xuất với Huyện uỷ, HĐND, UBND các huyện Quan Hóa về các giải pháp chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ tài chính ngân sách. Tổ chức thực hiện các chính sách của Chính phủ về nhũng giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô; tăng cường cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn, đồng hành cùng doanh nghiệp và người nộp thuế trong suốt quá trình khởi nghiệp và thực hiện nghĩa vụ thuế nhà nước.

         Sử dụng hiệu quả hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý thuế; thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tiếp tục hoàn chỉnh tổ chức bộ máy, tăng cường thiết chặt kỷ cương kỷ luật công vụ, nâng cao hiệu quả công tác, xây dựng cơ quan Thuế vững mạnh toàn diện.

          Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích làm rõ những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc; nguyên nhân dẫn đến việc giải ngân vốn đầu tư công một số dự án đạt thấp, thu ngân sách Nhà nước quý I/2023 chưa đạt mục tiêu đề ra, đồng thời đề xuất các biện pháp đẩy nhanh tiến độ thi công thực hiện các công trình, dự án và công tác giải ngân vốn đầu tư công, các giải pháp tăng thu để đạt và vượt kế hoạch đề ra.

       Để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2023 Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan ban nghành của huyện và Chủ tịch UBND các xã thị trấn, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục triển khai quyết liệt, các giải pháp đôn đốc thu, nộp và điều hành thu ngân sách, Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về thuế, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế; phân tích, dự báo, đánh giá tác động thường xuyên để theo dõi, kiểm tra, giám sát việc kê khai thuế của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật; tăng cường công tác quản lý nợ, đôn đốc thu hồi nợ thuế và các khoản thuế được gia hạn đến hạn nộp vào ngân sách Nhà nước

 

 

<

Tin mới nhất