Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
168 người đã bình chọn
53 người đang online

Hội nghị tập huấn kiến thức cập nhật cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức

Đăng ngày 25 - 05 - 2023
100%

      Ngày 25/5/2023 UBND huyện phối hợp với Viễn Thông Quan Hóa tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức cập nhật cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức.

     Theo đó để đảm bảo tổ chức xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức chuẩn bị cho việc chuẩn hóa, cập nhật, bổ sung thông tin, đồng bộ dữ liệu về cơ sở dữ liệu Quốc gia theo Quyết định số 612/QĐ-BNV ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước.

       Trong thời gian 1 ngày  các đồng chí là cán bộ công chức, viên chức của các cơ quan đơn vị và các xã thị trấn, các đơn vị trường học trên địa bàn huyện đã được cán bộ kỹ thuật của VNPT Huyện Quan Hóa hướng dẫn cách đăng nhập tài khoản, cách cập nhật 109 trường thông tin của CBCCVC lên phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu CBCCVC của VNPT cũng như việc giới thiệu tổng quan hệ thống; hướng dẫn tự khai hồ sơ; hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức làm công tác quản lý nhân sự xác nhận hồ sơ; giới thiệu hệ thống báo cáo theo dõi, giám sát việc cập nhật hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức. Bên cạnh đó, trao đổi về những khó khăn, vướng mắc về cách sử dụng phần mềm của học viên được cán bộ kỹ thuật VNPT hướng dẫn tận tình, dễ hiểu, bảo đảm sau khi tham gia tập huấn các học viên có thể sử dụng thành thạo phần mềm để cung cấp đầy đủ, kịp thời hồ sơ của cá nhân vào cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Bộ Nội vụ và có khả năng hướng dẫn cho đồng nghiệp của cơ quan, đơn vị cách sử dụng thành thạo phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu CBCCVC do VNPT phát triển.

       Thông qua buổi tập huấn, nhằm trang bị cho công chức, viên chức kỹ năng cập nhật 109 trường thông tin của CBCCVC lên phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu CBCCVC. Từ đó, góp phần số hóa thu thập hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, xây dựng cơ sở dữ liệu đầy đủ, chính xác về đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để quản lý, khai thác, sử dụng thông tin phục vụ cho việc lưu giữ, quản lý, tra cứu, kiểm soát chặt chẽ số lượng biên chế theo vị trí việc làm, xây dựng báo cáo, thống kê, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, nâng lương… đảm bảo tiến độ, nội dung theo yêu cầu công tác chuyên môn.

 

<

Tin mới nhất