Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
201 người đã bình chọn
1717 người đang online

Hội nghị triển khai phương án sản xuất vụ thu Mùa năm 2023

Đăng ngày 19 - 05 - 2023
100%

Ngày 18/5, UBND huyện Quan Hóa tổ chức hội nghị triển khai phương án sản xuất vụ thu Mùa năm 2023. Đồng chí Hà Thị Nga, Huyện ủy viên,  Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các thành viên Ban chỉ đạo sản xuất huyện; đại diện lãnh đạo các ban, ngành; Trưởng Ban chỉ đạo sản xuất, lãnh đạo các xã thị trấn, Giám đốc HTX DV kinh doanh Nông nghiệp trên địa bàn.

Vụ thu mùa 2023, toàn huyện phấn đấu gieo trồng với diện tích 2.106,44 ha cây trồng các loại, với Diện tích cây lương thực có hạt: 1.820 ha. Trong đó: Cây Lúa: 1.350 ha; ngô 420 ha. Diện tích cây màu khác:165 ha; Diện tích cây thức ăn chăn nuôi: 112 ha lưu gốc (bao gồm: Chuối 42 ha, cỏ voi 70 ha); Diện tích cây gai xanh nguyên liệu: 21,44 ha lưu gốc…

Để đạt được mục tiêu đó, phòng nông nghiệp tích cực phối hợp chặt chẽ với các địa phương, các ngành triển khai và chỉ đạo thực hiện Phương án sản xuất vụ thu mùa năm 2023 đạt kết quả cao. Đồng thời, đôn đốc, chỉ đạo, kiểm tra các địa phương, đơn vị trong tổ chức thực hiện phương án sản xuất và thực hiện các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển sản xuất.

Trên cơ sở phương án sản xuất của huyện, các các xã, thị trấn xây dựng phương án cụ thể, phân giao chỉ tiêu sát với tình hình thực tế của địa phương và có các giải pháp phù hợp. Thực hiện tốt công tác chỉ đạo điều hành sản xuất, quản lý Nhà nước về sản xuất trồng trọt, vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Các xã, thị trấn tích cực hướng dẫn bà con nông dân gieo cấy đúng cơ cấu giống, thời vụ, kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc; điều hành tưới, tiêu, phòng trừ sâu bệnh, phòng chống thiên tai, thu hoạch nông sản đảm bảo sản xuất hiệu quả và an toàn thực phẩm.

Tại hội nghị, đại diện Trung tâm dịch vụ nông nghiệp đã thông qua phương án bảo vệ thực vật vụ thu mùa năm 2023. Các đại biểu đã thảo luận nêu lên những thuận lợi, khó khăn trong công tác sản xuất, phân tích nguyên nhân và đề xuất các giải pháp chủ yếu để thực hiện tốt phương án sản xuất vụ thu mùa 2023 trên địa bàn huyện.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hà Thị Nga, Huyện Ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: Đối với vụ chiêm xuân 2023, các phòng ngành, địa phương, đơn vị quan tâm phòng trừ sâu bệnh hại cuối vụ để đảm bảo giành thắng lợi cao nhất; tập trung chỉ đạo thu hoạch nhanh, gọn lúa và các loại cây trồng khác khi đến thời điểm thu hoạch nhằm giảm nhẹ tổn thất do mưa giông gây ra; đồng thời tạo điều kiện giải phóng đất cho sản xuất vụ Thu Mùa trong khung thời vụ tốt nhất.

Về sản xuất vụ Thu Mùa năm 2023, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện giao phòng Nông nghiệp - PTNT trên cơ sở dự thảo phương án và các ý kiến tại hội nghị, Phối hợp chặt chẽ với các xã, thị trấn, các phòng ban, ngành liên quan  triển khai  và chỉ đạo thực hiện Phương án sản xuất vụ Thu Mùa năm 2023 đạt kết quả cao nhất. Tham mưu kịp thời cho Thường trực UBND huyện trong công tác QLNN về lĩnh vực nông - lâm nghiệp, thuỷ lợi và phát triển nông thôn. Thường trực BCH phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, thường trực BCĐ xây dựng NTM và các công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn. Đôn đốc các địa phương, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện kiểm tra, thanh tra và tăng cường công tác QLNN về giống, phân bón, thuốc BVTV và vật tư nông nghiệp thuộc ngành quản lý. Tổng hợp báo cáo tiến độ sản xuất, phối hợp với các đơn vị có liên quan, Sở chủ quản thống nhất chỉ đạo thực hiện và giải quyết các vấn đề vướng mắc trong lĩnh vực chuyên môn. Quản lý nhà nước đối với các đơn vị cung ứng giống, quầy bán giống trên địa bàn toàn huyện theo đúng quy định của Luật giống cây trồng.

Chỉ đạo Trung tâm DVNN thực hiện tốt các mô hình; công tác tuyên truyền, hướng dẫn về cơ cấu giống, thời vụ gieo trồng, kỹ thuật thâm canh, khuyến cáo nhân rộng các giống mới có năng suất, chất lượng cao phù hợp với địa phương; tăng cường công tác chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật mới cho nông dân. Chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện Phương án phòng trừ sâu bệnh vụ Thu Mùa. Thường xuyên theo dõi diễn biến của các loại dịch hại cây trồng, nhất là trên lúa và rau đậu các loại; làm tốt công tác dự tính, dự báo tình hình phát sinh, phát triển của các loại dịch hại, thường xuyên thông báo và hướng dẫn cho các địa phương về các biện pháp phòng trừ.

Giao Trung tâm DVNN huyện theo dõi, cập nhật tình hình sinh trưởng, phát triển của cây trồng và diễn biến của thời tiết để dự tính, dự báo, phát hiện sớm các đối tượng sâu bệnh để hướng dẫn các xã, thị trấn biện pháp phòng, trừ hiệu quả; thường xuyên tổng hợp tình hình, tiến độ sản xuất vụ Thu Mùa của các xã, thị trấn, báo cáo Thường trực UBND huyện nắm bắt, chỉ đạo; Xây dựng kế hoạch tập huấn chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật. Tiếp tục xây dựng các mô hình trình diễn mới, phương pháp canh tác tiên tiến để nông dân ứng dụng vào sản xuất.

Đề nghị các xã, thị trấn, sau khi tiếp thu Phương án sản xuất của huyện, căn cứ tình hình thực tế để xây dựng Phương án sản xuất vụ Thu Mùa năm 2023 phù hợp với thực tiễn sản xuất của địa phương; lựa chọn và bố trí cơ cấu cây trồng, cơ cấu giống phù hợp; Báo cáo Phương án về UBND huyện (qua phòng Nông nghiệp và PTNT); Nâng cao vai trò chỉ đạo điều hành sản xuất; nhất là việc chỉ đạo, hướng dẫn bà con nông dân gieo cấy đúng cơ cấu giống, thời vụ, kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc…

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện cũng lưu ý và giao nhiệm vụ cụ thể đối với công tác phòng, chống thiên tai; chăn nuôi và phòng chống dịch, bệnh trên địa bàn./.

Thạch Linh

<

Tin mới nhất

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện kiểm tra tiến độ thi công các công trình trọng điểm trên địa bàn(17/04/2024 10:21 SA)

HĐND tỉnh giám sát chuyên đề kết quả triển khai thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới...(10/04/2024 3:07 CH)

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện mở rộng(08/04/2024 3:24 CH)

Hội nghị trực tuyến Nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các kết luận, chỉ thị,...(03/04/2024 10:24 SA)

Xã Phú Lệ sôi nổi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ ( 7-5-1954 –...(01/04/2024 3:06 CH)

Hội người cao tuổi huyện sơ kết giữa nhiệm kỳ và bầu bổ sung Chủ tịch Hội người cao huyện Quan...(29/03/2024 3:34 CH)

UBND huyện họp phiên thường kỳ tháng 3/2024(28/03/2024 2:39 CH)

    °