Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
192 người đã bình chọn
1260 người đang online

Hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Đăng ngày 29 - 11 - 2023
100%

Ngày 28/11, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản liên quan dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối giữa điểm cầu Bộ Nội vụ tới 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố trong cả nước. Dự tại điểm cầu trụ sở UBND Huyện Quan Hoá có đồng chí Phạm thị Lượng, Huyện uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND huyện. Cùng dự có lãnh đạo, công chức theo dõi thực hiện công tác dân chủ ở cơ sở của các phòng, Ban, ngành, MTTQ và các xã, thị trấn.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt, phổ biến một số nội dung chính của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Nghị định 59/2023/NĐ-CP, ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Nghị định 61/2023/NĐ-CP, ngày 16/8/2023 của Chính phủ quy định về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư.

Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 4, ngày 10/11/2022, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2023. Đây là văn bản pháp lý cao nhất từ trước tới nay nhằm thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Luật được ban hành có ý nghĩa quan trọng trong quá trình xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam trong giai đoạn mới, nhằm phát huy quyền dân chủ trực tiếp của công dân, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong thực hiện dân chủ; đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc công khai, minh bạch việc thực hiện dân chủ.

Thông qua hội nghị góp phần giúp lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp từ Trung ương đến địa phương nắm vững nội dung cơ bản nhất của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các Nghị định hướng dẫn, nhất là một số nội dung liên quan mà các địa phương đang gặp lúng túng trong quá trình thực hiện; qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân chủ ở cơ sở.

<

Tin mới nhất

Lực Lượng vũ trang huyện Quan Hóa ra Quân Huấn Luyện năm 2024(01/03/2024 2:30 CH)

Đại hội đại biểu MTTQ huyện Quan Hóa lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024-2029(29/02/2024 3:11 CH)

Huyện Quan Hoá tiếp thu hội nghị trực tuyến về công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới...(28/02/2024 2:41 CH)

Quan Hoá tổ chức đêm giao lưu văn nghệ và đốt lửa truyền thống chào mừng tân binh lên đường nhập...(27/02/2024 8:35 SA)

Quan Hoá tổ chức thành công lễ giao nhận quân năm 2024(26/02/2024 10:24 SA)

Phiên họp thường kỳ UBND huyện tháng 02 năm 2024(26/02/2024 7:48 SA)

Chủ tịch UBND huyện khảo sát, định hướng phát triển khu du lịch sinh thái thị trấn Hồi Xuân(21/02/2024 9:44 SA)

    °