Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quan Hóa

Thị trấn Hồi Xuân Ra quân hưởng ứng ngày môi trường thế giới, tháng hành động vì môi trường. Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022

Đăng ngày 06 - 06 - 2022
100%

Sáng ngày 5-6, UBND Thị trấn Hồi Xuân tổ chức Lễ phát động ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường. Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022.

Tham dự buổi lễ có ông Hoàng Đình Chung - Ủy viên BTV huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện, đại diện các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Thị trấn Hồi Xuân, các đồng chí Bí thư, Trưởng các khu Phố và hơn 50 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thị trấn Hồi xuân đã về dự.

Phát biểu tại buổi lễ, Đồng chí Hà Văn Tụy, PBT Đảng ủy, Chủ tịch UBND Thị trấn Hồi Xuân cho rằng Ngày Môi trường thế giới (5/6) có ý nghĩa đặc biệt để truyền cảm hứng cho cộng đồng, từ đó cùng chung tay bảo vệ môi trường, lan tỏa các hành động vì “tương lai xanh”. Ngày Môi trường thế giới năm nay được Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc lựa chọn với chủ đề “Chỉ một trái đất”, mục đích truyền tải thông điệp với ý nghĩa kêu gọi tất cả chúng ta hãy xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua các chính sách hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn. Đây là thời điểm để mỗi quốc gia cùng chung tay và có những hành động cụ thể, thiết thực vì thiên nhiên và trái đất.

Năm 2022 có ý nghĩa quan trọng đối với Việt Nam khi Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi năm 2020 chính thức có hiệu lực. Đây cũng là giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ trong việc bảo vệ môi trường hướng tới mục tiêu cao nhất cải thiện chất lượng môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân, cân bằng sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển kinh tế bền vững.

Đặc biệt, tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, trong đó: Thực hiện các giải pháp cải thiện chất lượng môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân; phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu; xây dựng lộ trình trong việc thực hiện thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa tại nguồn; xây dựng, nhân rộng các mô hình hiệu quả trong việc tổ chức thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn; thúc đẩy tiêu dùng bền vững và thân thiện môi trường...

Trong đó, tập trung tuyên truyền các mô hình, giải pháp bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học hiệu quả; phát hiện, biểu dương và khen thưởng những tổ chức, cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp có đóng góp hiệu quả, thiết thực trong việc sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, sản xuất tiêu dùng bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu...

Hoạt động nhằm tuyên truyền phổ biến rộng rãi ngày môi trường thế giới và ngày quốc tế đa dạng sinh học năm 2022, các quy định của pháp luật về đa dạng sinh học, nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của ô nhiễm môi trường ảnh hưởng xấu đến đời sống sinh hoạt và sức khỏe của con người, qua đó khuyến khích người dân tạo cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp.

Hưởng ứng ngày môi trường thế giới, tháng hành động vì môi trường. Ngày Quốc tế đa dạng sinh học, Thị trấn Hồi xuân đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể nhằm bảo vệ môi trường. Trọng tâm là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức, trách nhiệm, trách nhiệm và hành động của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên và nhân dân về tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường trong quần chúng nhân dân, tập trung giải quyết các vấn đề ô nhiễm môi trường, thúc đẩy phân loại, thu gom chất thải rắn sinh hoạt nguồn, tăng sự hợp tác, đoàn kết toàn dân, phát huy vai trò phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể trong việc giải quyết các vấn đề môi trường.

 Thông qua hoạt động thiết thực này nhằm tuyên truyền nâng cao ý thức tự giác của mỗi người dân trong việc chung tay giữ vệ sinh, cảnh quan môi trường, xanh sạch - đẹp góp phần xây dựng Thị trấn Hồi Xuân ngày càng giàu đẹp, Văn Minh

 

Thạch Linh

<

Tin mới nhất

Tập huấn nghiệp vụ công tác Hội Người cao tuổi năm 2022(27/06/2022 3:34 CH)

Tổ Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri thị trấn Hồi Xuân(22/06/2022 3:59 CH)

Tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về du lịch và kỹ năng phát triển du lịch cộng đồng năm 2022(17/06/2022 2:48 CH)

TỔ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 6 HĐND HUYỆN KHÓA XX NHIỆM KỲ 2021 -2026 (14/06/2022 4:01 CH)

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Quan Hóa(09/06/2022 3:09 CH)

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện dự sinh hoạt Đảng tại Chi bộ bản Mỏ, xã Phú Xuân(07/06/2022 9:09 CH)

Thị trấn Hồi Xuân Ra quân hưởng ứng ngày môi trường thế giới, tháng hành động vì môi trường. Ngày...(06/06/2022 2:31 CH)