Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quan Hóa

HĐND huyện Quan Hóa khóa XIX Tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021

Đăng ngày 07 - 04 - 2021
100%

Chiều ngày 6/4/2021, HĐND huyện Quan Hóa khóa XIX tổ chức kỳ họp thứ 15, tổng kết tổ chức và hoạt động HĐND huyện và các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2016-2021. Nhiều tập thể, cá nhân đã được khen thưởng do có nhiều thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua và hoạt động của HĐND nhiệm kỳ 2016-2021. Dự chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Hà Thị Hương, tỉnh ủy viên, BT huyện ủy; đồng chí Nguyễn Hữu Đồng PBT thường trực huyện ủy; đồng chí Trương Nho Tự PBT CT UBND huyện; Các đồng chí Đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện. đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành đoàn thể huyện và các xã, thị trấn.

Nghi lễ chào cờ

Đồng chí Hoàng Đình Chung PCT thường trực HĐND huyện phát biểu khai mạc kỳ họp

Tại biểu được nghe báo cáo tổng kết công tác tổ chức và hoạt động HĐND huyện khóa XIX; báo cáo tổng kết tổ chức và hoạt động của UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021; Báo cáo tổng kết công tác viện kiểm soát nhân dân, tòa án nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021;...

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND cấp huyện và xã có nhiều biến động, số đơn vị hành chính đầu nhiệm kỳ là 18, đến cuối nhiệm kỳ do sáp nhập còn 15 xã, thị trấn. Số đại biểu HĐND huyện Quan Hóa có 31 đại biểu, đến cuối nhiệm kỳ còn 26 đại biểu. Đại biểu HĐND cấp xã đầu nhiệm kỳ có 423 đại biểu đến cuối nhiệm kỳ còn 364 đại biểu. Thực hiện chức năng, thẩm quyền của HĐND cấp huyện, nhiệm kỳ qua, HĐND huyện Quan Hóa khóa XIX đã có những đổi mới về nội dung, hình thức, thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định. Đại biểu HĐND huyện đã phát huy vai trò, trách nhiệm trước cử tri, duy trì mối quan hệ chặt chẽ với nhân dân, thực sự là cầu nối giữa chính quyền và nhân dân.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND huyện Quan Hóa đã tổ chức 14 kỳ họp, (tỷ lệ đại biểu tham dự kỳ họp luôn đạt trên 95%), để ban hành nghị quyết và quyết định một số nội dung quan trọng đáp ứng yêu cầu thực tiễn của địa phương (HĐND cấp huyện đã thông qua 4 nghị quyết chuyên đề, HĐND cấp xã thông qua 21 nghị quyết chuyên đề). Các kỳ họp đều được thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân nắm bắt kịp thời.

Đồng chí Trương Nho Tự CT UBND huyện báo cáo tổ chức và hoạt động của UBND huyện, nhiệm kỳ 2016- 2021

Với chức năng giám sát, trong nhiệm kỳ, Thường trực HĐND huyện Quan Hóa đã tiến hành các cuộc giám sát chuyên đề tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Hoạt động tiếp xúc cử tri được thực hiện kịp thời trước và sau mỗi kỳ họp thường lệ; đã tổng hợp 956 ý kiến, kiến nghị của cử tri và đã chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, trả lời đúng quy định. Mối quan hệ giữa HĐND với các cơ quan và tổ chức hữu quan được tăng cường, giữ vững và thường xuyên liên hệ chặt chẽ góp phần tích cực vào việc thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của HĐND huyện.

Sau khi nghe các báo cáo trình tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận những vấn đề liên quan đến chức năng, vai trò, nhiệm vụ, những kết quả đạt được, những hạn chế còn tồn tại của HĐND huyện trong nhiệm kỳ qua; thống nhất một số nhiệm vụ trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ và một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND huyện trong nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Hà Thị Hương tỉnh ủy viên, BT huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Hà Thị Hương, tỉnh ủy viên, BT huyện ủy Quan Hóa ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của HĐND huyện Quan Hóa trong nhiệm kỳ 2016-2021, đồng thời yêu cầu HĐND huyện cần tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp; chủ động phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ thực hiện tốt các nhiệm vụ theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra; tham mưu cho Ban Thường vụ lãnh đạo toàn diện hoạt động của HĐND các cấp; chủ động nắm chắc tình hình, tư tưởng trong nhân dân; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, trong đó cần lựa chọn bầu được những vị đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND thật sự tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, nâng cao chất lượng đại biểu các cơ quan dân cử, xây dựng tổ chức bộ máy chính quyền từ huyện đế cơ sở tinh gọn, trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường công tác phối hợp, điều hành, thống nhất giữa HĐND với UBND huyện; thực hiện có hiệu quả các cuộc giám sát, lựa chọn những vấn đề nổi cộm được cử tri và dư luận xã hội quan tâm; chú trọng đôn đốc, kiểm tra kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, các kết luận sau giám sát; phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của Đại biểu HĐND huyện trong việc lắng nghe ý kiến cử tri, truyền tải kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cử tri và nhân dân trong huyện; thường xuyên bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND; làm tốt công tác giám sát, tham gia tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo kịp thời, đúng thẩm quyền, pháp luật; đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Đồng chí BT huyện ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị, xã hội từ huyện đến cơ sở, căn cứ Nghị quyết, Chỉ thị của Huyện ủy, các văn bản chỉ đạo của cấp trên, lãnh đạo, phối hợp tổ chức thành công cuộc bầu cử tại địa phương; đồng thời tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; triển khai thực hiện tốt “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển KT-XH trong trạng thái bình thường mới; quyết tâm hoàn thành thắng lợi tất cả các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

 Dịp này, HĐND huyện Quan Hóa khóa XIX khen thưởng cho 19 tập thể và 39 cá nhân đã có nhiều thành tích trong hoạt động của HĐND, UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021.

<

Tin mới nhất

Huyện Quan Hóa triển khai, thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh viêm da nổi...(09/04/2021 9:12 SA)

Hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng chống tham nhũng quý I năm 2021(09/04/2021 9:03 SA)

BCĐ diễn tập KVPT huyện tổ chức hội nghị phân công nhiệm vụ Ban chỉ đạo diễn tập KVPT huyện và...(08/04/2021 9:46 SA)

HĐND huyện Quan Hóa khóa XIX Tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021(07/04/2021 7:49 SA)

Thị trấn Hồi Xuân tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú tại khu...(04/04/2021 1:10 CH)

Khai giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng đợt I năm 2021(29/03/2021 8:31 SA)

Huyện đoàn Quan Hóa- Hội từ thiện Âm Vang Sông Mã trao quà cho các hộ nghèo và học sinh có hoàn...(27/03/2021 2:47 CH)