Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quan Hóa

Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII

Đăng ngày 27 - 03 - 2021
100%

Sáng 27-3, tại phòng họp Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức khai mạc hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII. Đây là hội nghị trực tuyến toàn quốc có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, được truyền trực tiếp từ Trung ương đến cơ sở, tổ chức trong hai ngày 27 và 28-3.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu huyện ủy Quan Hóa

Dự hội nghị về phía Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc Hội; Võ Văn Thưởng, Thường Trực ban Bí thư Trung ương Đảng; Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cùng các đồng chí cán bộ chủ chốt các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội trong toàn hệ thống chính trị và đông đảo cán bộ, đảng viên.

Dự tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các đoàn thể và cơ quan cấp tỉnh. Tham dự Hội nghị trực tuyến trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa còn có các đại biểu ở 63 điểm cầu cấp huyện, ngành, 384 điểm cầu cấp xã, với 55.827 đại biểu.

Huyện Quan Hóa có 2 điểm cầu tại hội trường huyện ủy và điểm cầu tại trung tâm hội nghị huyện. Tại điểm cầu huyện ủy Quan Hóa có các đồng chí Hà Thị Hương Tỉnh ủy viên BT Huyện ủy; Đồng chí Nguyễn Hữu Đồng PBT thường trự huyện ủy; Đồng chí Trương Nho Tự PBT CT UBND huyện; các dồng chí ủy viên BTV huyện uy, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, các đồng chí PCT HĐND- UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; các đồng chí BT- PBT- CT UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

 

Phát biểu khai mac hội nghị, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Võ Văn Thưởng khẳng định: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp. Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là công việc thường xuyên, phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt cả nhiệm kỳ. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để mỗi cán bộ, đảng viên đều nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận cao trong nhân dân; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí, khát vọng phát triển đất nước phấn đấu đến giữa thế kỷ 21 nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Các văn kiện đại hội Đảng đã được chuẩn bị rất công phu, chu đáo bài bản qua nhiều vòng, nhiều lần, từng bước hoàn thiện, có nhiều đổi mới quan trọng về nội dung và phương pháp, quán triệt nguyên tắc, kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển trên cơ sở phát huy dân chủ. Các văn kiện là thực sự là sự kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân thể hiện rõ sự thống nhất giữa ý Đảng, lòng dân, hòa quện sự quyết tâm ý trí phát triển của dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Các đại biểu dự tại điểm cầu trung tâm Hội nghị huyện

Để việc học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đạt chất lượng cao, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức Đảng, MTTQ và các đoàn thể và nhất là người đứng đầu cần nhận thức sâu sắc việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng việc làm thường xuyên, quan trọng. Cần tập trung nắm vững những quan điểm, nội dung cốt lõi những chủ trương mới trong các văn kiện Đại hội. Nhận diện đầy đủ những cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức trong những năm tới; chú trọng đấu tranh phản bác các quan điểm lệch lạc, sai trái, thù địch và định hướng dư luận xã hội; phản ánh kịp thời, đầy đủ, toàn diện việc triển khai thực hiện Nghị quyết tới các tầng lớp Nhân dân...

Ngay sau hội nghị này, các cấp ủy cần xây dựng chương trình hành động, cụ thể hóa bằng các kế hoạch, dự án... góp phần nâng cao đời sống Nhân dân và sự phát triển mạnh mẽ của địa phương, đơn vị... Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng nghiên cứu học tập, quán triệt, chương trình Nghị quyết đại hội và chương trình hành động nghị quyết của mỗi địa phương, đơn vị nhằm khắc phục triệt để bệnh thành tích, qua loa đại khái; kịp thời phát hiện khen thưởng, biểu dương tập thể, cá nhân trong nghiên cứu, học tập nghị quyết, nhất là việc triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ở các cấp.

Ngay sau phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã truyền đạt chuyên đề Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

<

Tin mới nhất

Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại...(05/04/2021 1:21 CH)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội...(27/03/2021 3:11 CH)

Đại hội đại biểu phụ nữ xã Phú lệ lần thứ XX nhiệm kỳ 2021 – 2026(25/03/2021 9:16 SA)

Hội nghị hiệp thương lần thứ hai bầu cử Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026(17/03/2021 3:03 CH)

Đoàn công tác số 3 của huyện Kiểm tra, tiến độ triển khai công tác bầu cử tại xã Phú Sơn(13/03/2021 9:29 SA)

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan UBND huyện(12/03/2021 2:58 CH)

Giao ban trực tuyến toàn tỉnh về tình hình sản xuất những tháng đầu năm 2021 và nhiều nội dung...(01/03/2021 10:05 SA)