Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quan Hóa

Hội nghị hiệp thương lần thứ hai bầu cử Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Đăng ngày 17 - 03 - 2021
100%

Sáng ngày 17/3/2021 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Quan Hóa đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai bầu cử Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Hà Thị Thuận - Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy,  Trưởng ban Dân Vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Dự Hội nghị còn có: Đồng chí Nguyễn Hữu Đồng – Phó Bí thư Thường trực huyện ủy; các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam huyện; đại diện các tổ chức thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện.Về phía khách mời có đồng chí: Hoàng Đình Chung - Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND huyện; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức huyện ủy; lãnh đạo phòng Nội vụ huyện.

Theo Báo cáo tình hình triển khai và kết quả việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Quan Hóa nhiệm kỳ 2021-2026, căn cứ kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất về thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thống nhất tổng số lượng đại biểu HĐND huyện là 31 đại biểu; Hội nghị đã thỏa thuận để các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ra ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026 là 77 người để đảm bảo số dư theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

Đến ngày 14/3/2021, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã tiếp nhận hồ sơ những người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 do ủy ban bầu cử huyện gửi đến 77 người và không có người tự ứng cử.

Cùng với đó, theo đánh giá tại báo cáo, việc lấy phiếu giới thiệu tín nhiệm của cử tri nơi công tác đối với những người ứng cử đại biểu HĐND có sự tín nhiệm giới thiệu đạt tỷ lệ cao, đã đảm bảo đúng tiêu chuẩn, quy trình thủ tục theo Luật.

Tại Hội nghị hiệp thương lần hai này, các đại biểu đã tiến hành thảo luận, thỏa thuận và thống nhất lập danh sách sơ bộ 70 người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 với cơ cấu thành phần như sau: Cán bộ cấp huyện 29 người = 41,42%; cán bộ cấp xã 19 người = 27,14%; cán bộ khu dân cư 15 người = 21,42%; các ngành 4 người = 5,71%; các đơn vị sự nghiệp , doanh nghiệp 3 người  = 4,28%. Cơ cấu kết hợp gồm: Nữ 33 người = 47,14%; trẻ dưới 40 tuổi 26 người = 37,14%, Dân tộc  56 người = 80%, ngoài đảng 11 người = 15,71%… Hội nghị cũng bàn kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử.

Sau khi thảo luận, Hội nghị đã biểu quyết các nội dung theo quy định với 100% đại biểu nhất trí.

Thạch Linh


 

<

Tin mới nhất

Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại...(05/04/2021 1:21 CH)

Hội nghị hiệp thương lần thứ hai bầu cử Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026(17/03/2021 3:03 CH)

Đoàn công tác số 3 của huyện Kiểm tra, tiến độ triển khai công tác bầu cử tại xã Phú Sơn(13/03/2021 9:29 SA)

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan UBND huyện(12/03/2021 2:58 CH)

Giao ban trực tuyến toàn tỉnh về tình hình sản xuất những tháng đầu năm 2021 và nhiều nội dung...(01/03/2021 10:05 SA)

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình khắc phục sạt lở đất tại công trình Kè chống...(01/03/2021 9:35 SA)

Hỗ trợ gia đình bị cháy nhà tại Khu nghèo Thị trấn Hồi xuân(23/02/2021 3:49 CH)