Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quan Hóa

HĐND huyện Quan Hóa kiện toàn các chức danh do HĐND bầu sau Đại Hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII.

Đăng ngày 07 - 09 - 2020
100%

Sáng ngày 7/9/2020, Kỳ họp thứ 13 HĐND huyện Quan Hóa khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021 đã bầu các chức danh PCT UBND; Trưởng ban pháp chế, Trưởng ban kinh tế- xã hội Hội Đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Dự chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Hà thị Hương Bí thư huyện ủy; đồng chí Lương văn Mạnh Phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết miễn nhiệm các chức danh: Trưởng ban pháp chế, trưởng ban kinh tế- xã hội HĐND huyện; miễn nhiệm thành viên UBND huyện; miễn nhiệm chức danh Phó chủ Tịch UBND huyện đối với đồng chí Phạm Thị Hoa để thực hiện nhiệm vụ công tác khác.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Hà Thị Hương Bí thư huyện ủy đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, đoàn kết, thể hiện sự thống nhất cao để bầu các đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, trí tuệ và năng lực công tác, đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, trưởng ban pháp chế, trưởng ban kinh tế xã hội HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021; giúp cho việc chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của huyện nhà tiếp tục đạt được nhiều kết quả cao hơn nữa.

Với sự nhất trí cao, đại biểu HĐND huyện đã bỏ phiếu bầu đồng chí Phạm Thị Lượng huyện ủy viên, Chánh văn Phòng huyện ủy giữ chức PCT UBND huyện Quan Hóa nhiệm kỳ 2016- 2021. Kỳ họp cũng đã bầu bổ sung Trưởng ban Pháp chế đối với đồng chí Lữ Ngọc Quý và Trưởng ban kinh tế- xã Hội HĐND huyện đối với đồng chí Phạm Thị Hoa với tỷ lệ phiếu bầu thống nhất cao.

Thay mặt các đồng chí nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Phạm Thị Lượng PCT UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 cảm ơn sự tín nhiệm của đại biểu HĐND huyện; đồng thời nhấn mạnh, đây là niềm vinh dự cũng là trách nhiệm lớn lao mà đảng bộ, chính quyền, cử tri và Nhân dân giao phó. đồng chí PCT UBND huyện hứa sẽ nỗ lực, đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, cùng với tập thể BCH, Ban Thường vụ lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện đề ra, góp phần cùng cán bộ, nhân dân xây dựng huyện Quan Hóa ngày càng phát triển.

Các đồng chí lãnh đạo huyện chúc mừng các đồng chí chuyển công tác, nhận nhiệm vụ mới và nghĩ chế độ

<

Tin mới nhất