Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quan Hóa

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công đối với các dự án thuộc Chương trình 30a năm 2020 trên địa bàn huyện.

Đăng ngày 04 - 09 - 2020
100%

Sáng ngày 4/9/2020, đồng chí Trương Nho Tự Phó BT, Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị họp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công thuộc Chương trình 30a năm 2020 trên địa bàn huyện. Tham dự hội nghị có đ/c Trần văn Hùng TV huyện ủy, PCT UBND huyện, đại diện phòng, ban, đơn vị liên quan

Tại Hội nghị, lãnh đạo Ban quản lý dự án đã trình bày báo cáo công tác chỉ đạo thực hiện và xây dựng kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công đối với các dự án thuộc tiểu dự án đầu tư cơ sở hạ tầng thuộc chương trình 30a năm 2020 trên địa bàn huyện. Theo đó năm 2020 trên địa bàn huyện có 4 dự án được khởi công mới do UBND huyện làm chủ đầu tư đó là: Dự án cải tạo, nâng cấp hồ bản chăm xã Xuân Phú (nay là xã Phú Nghiêm) với tổng mức đầu tư là 14,999 tỷ đồng, trong đó vốn đã cấp là 8,3 tỷ đồng, vốn đã giải ngân tính đến ngày 31/8/2020 là 5,115 tỷ đồng, đạt 61,6% kế hoạch vốn giao.

Dự án nâng cấp đường giao thông bản Giá xã Thanh Xuân (nay là xã Phú Xuân), có tổng mức đầu tư 25 tỷ đồng, trong đó vốn đã cấp là 9,3 tỷ đồng, vốn đã giải ngân tính đến ngày 31/8/2020 là 0,446 tỷ đồng, đạt 4,8% kế hoạch vốn giao.

Dự án đường giao thông từ bản Bá đi bản Vui xã Phú Xuân có tổng mức đầu tư là 45 tỷ đồng, vốn đã cấp 16 tỷ đồn, vốn giải ngân 1 tỷ đồng, đạt 6,3% kế hoạch vốn giao.

Dự án nâng cấp đường giao thông bản Pượn, xã Trung Sơn có tổng mức đầu tư 26 tỷ đồng, vốn đã cấp 9,574 tỷ đồng, vốn đã giải ngân 0,6 tỷ đồng, đạt 4,8% kế hoạch vốn giao.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nêu rõ khó khăn hiện nay về thực hiện giải ngân nguồn vốn đầu tư công đối với các dự án thuộc tiểu dự án đầu tư cơ sở hạ tầng của Chương trình 30a năm 2020 trên địa bàn huyện, như: Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19; các văn bản quy phạm pháp luật về định mức, tiêu chuẩn kỹ thuật chồng chéo, bất cập ảnh hưởng đến quá trình lập, thẩm định và phê duyệt dự án... dẫn đến chậm tiến độ giải ngân nguồn vốn. Trên cơ sở kế hoạch được giao, tại hội nghị, các bên liên quan đã cam kết sẽ đẩy nhanh tiến độ và phấn đấu hoàn thành kế hoạch về tiến độ thực hiện và giải ngân theo kế hoạch năm 2020.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Trương Nho Tự Phó BT- CT UBND huyện lưu ý, tình hình giải ngân vốn thuộc các chương trình 30a bị chậm so với kế hoạch do có nhiều nguyên nhân trong đó có nguyên nhân khi thực hiện vẫn chưa thực sự quyết liệt, phát hiện ra những vấn đề bất cập, song chưa mạnh dạn đề xuất giải quyết.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Ban quản lý dự án huyện và các bên liên quan phải rà soát lại các khâu, các bước, các dự án, nắm bắt được cụ thể tiến độ từng dự án, xây dựng kế hoạch cụ thể tiến độ, có cam kết thời gian thực hiện, nhất định phải hoàn thành giải ngân vốn đã cấp trong năm 2020. Để thực hiện được mục tiêu đó đồng chí CT UBND huyện đề nghị Hội đồng giải phóng mặt bằng, Ban quản lý dự án huyện và các bên liên quan cần tậm trung thực hiện dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng. Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa huyện và xã tạo sự hài hòa thông nhất cao. Cần linh hoạt trong giải quyết công việc, việc vận dụng linh hoạt để đẩy nhanh tiến độ xong phải đúng Luật...

<

Tin mới nhất

Bế giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính không tập trung, khóa học 2019- 2020 tại...(22/09/2020 9:28 SA)

Hội nghị triển khai rà soát điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn huyện(11/09/2020 7:19 SA)

UBND Huyện Quan Hóa tổ chức hội nghị thường kỳ tháng 8.(08/09/2020 3:00 CH)

Gần 11.000 học sinh Huyện Quan Hóa bước vào khai giảng năm học mới 2020- 2021(05/09/2020 10:03 SA)

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công đối với các dự án thuộc Chương trình 30a...(04/09/2020 2:12 CH)

Hiệu quả Bước đầu của mô hình thụ tinh nhân tạo cho đàn bò ở xã Thiên Phủ(04/09/2020 8:02 SA)

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý Nhà nước về xuất khẩu lao động và trung...(02/09/2020 8:57 CH)