Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quan Hóa

Hội nghị triển khai rà soát điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn huyện

Đăng ngày 11 - 09 - 2020
100%

Sáng ngày 10/9/2020, UBND Quan Hóa – phối hợp với viện sinh thái rừng và môi trường- Trường Đại học Lâm Nghiệp tổ chức hội nghị ra soát số liệu diện tích rừng tự nhiên ngoài quy hoạch lâm nghiệp và thống nhất số liệu về đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch 3 loại rừng, giai đoạn 2016- 2020 trên địa bàn huyện. Đồng chí Trần văn Hùng Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Đến tháng 8-2020, huyện Quan Hóa có tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp 89.316,23 ha, (trong đó, diện tích quy hoạch rừng đặc dụng là 23.998,48 ha, chiếm 26,87 %; diện tích quy hoạch rừng phòng hộ là 14.874,32 ha, chiếm 16,65 %; diện tích quy hoạch rừng sản xuất là 50.443,43 ha, chiếm 56,48 %). Độ che phủ rừng đến hết năm 2019 đạt 84,4%, tăng 2,6 % so với năm 2016.. Là một trong số những huyện có diện tích rừng lớn của tỉnh Thanh Hóa, được đánh giá còn giàu về trữ lượng, đa dạng về thành phần loài với nhiều loài động thực vật quý hiếm, tập trung trên diện tích rừng đặc dụng thuộc Khu Bảo tồn (KBT) Thiên nhiên Pù Hu, Pù Luông và KBT các loài hạt trần quý, hiếm Nam Động. Việc triển khai rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn huyện phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, phù hợp với định hướng quy hoạch của ngành, quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện là hết sức cần thiết.

Các xã, thị trấn, các đơn vị liên quan cho biết: khó khăn, vướng mắc trong công tác rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng là do các sự án phát triển kinh tế xã hội đang đầu tư và phát triển nhanh trong thời gian qua làm cho các quy hoạch trước đây không còn phù hợp; Một số quy hoạch hiện nay rất chồng chéo xung đột với quy hoạch lâm nghiệp; Nhiều địa phương muốn chuyển một số diện tích quy hoạch rừng đặc dụng, rừng phòng hộ nằm gần khu dân cư, đất canh tác của người dân sang quy hoạch sản xuất và bàn giao lại cho địa phương quản lý, sử dụng.


Sau khi nghe các ý kiến phát biểu thảo luận của các bên liên quan đồng chí Trần văn Hùng PCT UBND huyện nhấn mạnh: việc rà soát, quy hoạch lại 3 loại rừng lần này là cơ hội quyết định để điều chỉnh quy hoạch đúng theo thực địa, khắc phục triệt để tình trạng trên hồ sơ một đằng, ngoài thực địa một nẻo như thời gian vừa qua, gây khó khăn cho công tác quản lý, sử dụng, vì vậy yêu cầu các ngành, các địa phương, đơn vị liên quan phải thực hiện một cách nghiêm túc, chính xác. Đồng chí Trần Văn Hùng giao Phòng nghiệp và Phát triển nông thôn- Hạt Kiểm Lâm huyện chủ trì phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, các phòng ban, đơn vị liên quan để triển khai cụ thể, thực chất, các xã, thị trấn phải thực hiện một cách chặt chẽ và phải tham gia trực tiếp vào quá trình rà soát, điều chỉnh và có đối chiếu cụ thể để tránh sai sót.

Đồng chí PCT UBND huyện cũng yêu cầu các chủ rừng phải tự rà soát diện tích thuộc phạm vi quản lý để chuyển một số diện tích rừng nằm gần khu dân cư, rừng trồng, đất canh tác của người dân đã sử dụng từ trước khi thành lập rừng đặc dụng, phòng hộ, đất rừng đơn vị không có nhu cầu sử dụng sang quy hoạch sản xuất hoặc đưa ra khỏi quy hoạch ba loại rừng để bàn giao lại cho địa phương quản lý, sử dụng lâu dài, tránh xung đột, tranh chấp….

<

Tin mới nhất

Bế giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính không tập trung, khóa học 2019- 2020 tại...(22/09/2020 9:28 SA)

Hội nghị triển khai rà soát điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn huyện(11/09/2020 7:19 SA)

UBND Huyện Quan Hóa tổ chức hội nghị thường kỳ tháng 8.(08/09/2020 3:00 CH)

Gần 11.000 học sinh Huyện Quan Hóa bước vào khai giảng năm học mới 2020- 2021(05/09/2020 10:03 SA)

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công đối với các dự án thuộc Chương trình 30a...(04/09/2020 2:12 CH)

Hiệu quả Bước đầu của mô hình thụ tinh nhân tạo cho đàn bò ở xã Thiên Phủ(04/09/2020 8:02 SA)

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý Nhà nước về xuất khẩu lao động và trung...(02/09/2020 8:57 CH)