Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quan Hóa

Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới tại các bản đăng ký về đích năm 2020.

Đăng ngày 27 - 08 - 2020
100%

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới Huyện, nhằm nắm bắt kịp thời tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM tại các xã, các bản đăng ký phấn đấu đạt bản chuẩn NTM năm 2020. Chiều ngày 26/8/2020, đoàn công tác Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện đã đến kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tại bản Phai Xã Trung Thành và Bản Tân Hương Xã Thành Sơn.

Trong thời gian qua, trên cơ sở bám sát các văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình của Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện, các xã luôn chú trọng thực hiện nhiệm vụ, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện và đôn đốc Ban Phát triển bản đẩy nhanh tiến độ thực hiện đối với từng nội dung, khối lượng công việc, qua triển khai thực hiện đã nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của người dân, bằng những việc làm cụ thể như góp nhân lực, vật lực để hoàn thành các tiêu chí đã đăng ký. Đến nay Bản phai xã Trung thành đã đạt 11/14 tiêu chí; đối với Bản Tân Hương xã Thành sơn theo báo cáo đánh giá của BCĐ chương trình xây dựng nông thôn mới của xã, Bản đã cơ bản hoàn thành đạt 10/14 tiêu chí NTM. Còn các tiêu chí chưa đạt đó là: Tiêu chí số 2 (thu nhập), Tiêu chí số 3 ( hộ nghèo), tiêu chí số 8 ( Văn hóa) và tiêu chí số 9 ( Môi trường).

Tại các buổi làm việc, qua kiểm tra thực tế tại các bản và nghe BCĐ chương trình xây dựng nông thôn mới của 02 xã báo cáo. Các thành viên trong Đoàn công tác và lãnh đạo chính quyền, đoàn thể  xã đã cùng thảo luận, phân tích nguyên nhân những hạn chế, khó khăn trong quá trình triển khai xây dựng NTM và đề xuất các giải pháp tháo gỡ nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí còn lại.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Phi Hùng, Trưởng phòng nông nghiệp huyện ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của các Bản trong việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Đặc biệt, các Xã đã có những cách làm hay, mô hình tốt, mang lại hiệu quả thiết thực. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Công tác tuyên truyền về xây dựng NTM của chính quyền địa phương chưa quyết liệt; công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, xây dựng các mô hình kinh tế chưa bền vững... Đồng chí nhấn mạnh: Mục tiêu xây dựng NTM là phát triển mạnh mẽ mọi mặt của đời sống xã hội, trong đó người dân giữ vai trò chủ thể. Do đó xã và bản phải đầu tư toàn diện, đề ra giải pháp thiết thực cho từng tiêu chí còn lại; đồng thời, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền rộng rãi trong quần chúng nhân dân về chủ trương xây dựng nông thôn mới. Yêu cầu BCĐ xây dựng nông thôn mới xã và Ban quản lý các bản tiếp tục vận động các hộ nghèo nêu cao ý thức tự lực, tự cường vươn lên thoát nghèo; Phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho các Đảng viên có điều kiện kinh tế khá, đôn đốc giúp các hộ nghèo cách làm ăn, hỗ trợ kỹ thuật trong chăn nuôi và trồng trọt. Làm tốt công tác an ninh, trật tự an toàn xã hội; Đảm bảo vệ sinh môi trường, nhất là vệ sinh trong chăn nuôi. Đồng thời huy động mọi nguồn lực, tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để sớm hoàn thiện các tiêu chí còn lại theo lộ trình, kế hoạch đề ra…

Đường nội thôn Bản Phai xã Trung Thành

Đường nội thôn tại bản Tân Hương Xã Thành Sơn

Với những giải pháp cụ thể, tin tưởng rằng đến cuối năm 2020, bản Phai xã Trung Thành và bản Tân Hương xã Thành Sơn sẽ hoàn thành 14/14 tiêu chí để được xét công nhận bản đạt chuẩn NTM trong năm 2020…

Thạch Linh

 

 

<

Tin mới nhất

Ra mắt Tổ hợp tác Dịch vụ vệ sinh Môi trường xã Hiền Kiệt(04/09/2020 10:52 SA)

Hội nghị ra mắt, tập huấn và trao con giống cho Tổ hợp tác Chăn nuôi Dê sinh sản tại bản Bó xã...(04/09/2020 10:23 SA)

Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị...(31/08/2020 3:56 CH)

Quan Hoa chủ động phòng chống thiên tai trong mùa mưa lũ(28/08/2020 4:59 CH)

Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện kiểm tra, đôn đốc đẩy...(27/08/2020 4:59 CH)

Hội nghị bầu bổ sung nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và bầu chức danh Chủ tịch, phó chủ tịch...(17/08/2020 9:47 SA)

Ra quân chiến dịch tình nguyện “Hành quân xanh” năm 2020(07/08/2020 6:11 CH)