Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quan Hóa

HĐND huyện Quan Hoá Tổ chức kỳ họp thứ 12 khóa XIX

Đăng ngày 08 - 07 - 2020
100%

Trong các ngày 6/7/2020, Hội đồng Nhân dân huyện Quan Hoá khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. đã tổ chức kỳ họp thứ 12 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm 2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. đồng chí Phạm Bá Diệm – TUV, Bí thư huyện ủy, CT HĐND huyện; Đồng Chí Hoàng Đình Chung- TVHU- Phó Chủ tịch thường trực HĐND huyện chủ trì HN; tham dự kỳ họp còn có các đồng chí Nguyễn Hữu Đồng- Phó bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Trương Nho Tự Phó bí thư – Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các ban đảng, Văn phòng Huyện ủy, UBND huyện, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể huyện; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị; Bí thư đảng ủy, CT HĐND, UBND các xã, thị trấn và đông đủ các đại biểu HĐND huyện khóa XIX.

Phát biểu khai mạc tại kỳ họp, đồng chí Phạm Bá Diệm Bí Thư HU - CT HĐND huyện khẳng định, 6 tháng đầu năm 2020, kinh tế xã hội của huyện đã đạt được những kết quả quan trọng và tương đối toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa XIX có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và các mặt công tác khác của huyện trong 6 tháng đầu năm; bàn nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm. Đồng chí mong muốn các đại biểu HĐND huyện, cùng các vị đại biểu tham dự kỳ họp, hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu kỹ tài liệu của kỳ họp, thảo luận dân chủ, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng, góp phần quan trọng để kỳ họp thành công tốt đẹp

kỳ họp các đại biểu HĐND huyện đã tiến hành miễn nhiệm chức vụ phó ban pháp chế HĐND huyện khóa 19 nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Hà Văn Tụy. miễn nhiệm chức ủy viên UV UBND huyện đối với ông Lê Viết Thuận nguyên trưởng công an huyện và bà Vi Thị Huệ nguyên trưởng phòng VHTT huyện và tiến hành bầu bổ sung ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 với  trưởng công an huyện và trưởng phòng dân tộc huyện.

Tại kỳ họp các đại biểu đã nghe lãnh đạo văn phòng HĐND- UBND huyện đã trình bày Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Theo đó trong 6 tháng đầu năm 2020, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tình hình sản xuất và đời sống của nhân dân ổn định. Thu, chi ngân sách đạt tiến độ. Cơ sở hạ tầng tiếp tục được đầu tư. Công tác đảm bảo an sinh xã hội luôn chú trọng, nhất là các chế độ, chính sách liên quan đến các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện. Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được chú trọng; nhiệm vụ kế hoạch quốc phòng, quân sự địa phương thực hiện đúng yêu cầu và hiệu quả. Kết quả nổi bật trong 6 tháng đầu năm đó là:

Mặc dù gặp nhiều khó khăn do tình hình thời tiết và sự bùng phát của dịch Covid-19, nhưng với tinh thần chủ động trong triển khai thực hiện các chỉ tiêu  KT-XH đạt tỉ lệ  đảm bảo kế hoạch. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 1.105,435 tỷ đồng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng: Nông, lâm, thủy sản chiếm 33,8% (giảm 1%); công nghiệp - xây dựng chiếm 42,8% (tăng 3%); Dịch vụ chiếm 23,4% (giảm 1,9%). Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 14,18 triệu đồng, bằng 45% so với KH; giá trị xuất khẩu đạt: 2,319 triệu USD, bằng 47,3% so với KH, tăng 5,4% so CK. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 215,024 tỷ đồng, đạt 35,2% so với KH, bằng 68,3% so CK.

Sản xuất nông, lâm, thủy sản mặc dù chịu nhiều tác động bất lợi do thiên tai, dịch bệnh, nhưng vẫn có bước phát triển. Tổng giá trị sản xuất toàn ngành ước đạt 366,197 tỷ đồng. Tổng diện tích gieo trồng vụ chiêm xuân: 4.314ha, Tổng sản lượng lương thực đạt 11.540 tấn, đạt 52,45% KH, năng suất lúa nước bình quân đạt 54,3 tạ/ha, đạt 99,6% KH. Giá trị sản phẩm trên 1 ha rừng sản xuất đạt 11,78 triệu đồng, đạt 58,85% KH. Chương trình xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo thực hiện; toàn huyện có 02 xã và 22 bản được công nhận đạt chuẩn NTM; đạt 14,6 tiêu chí/xã, bằng 76,8%. Tổ chức Lễ công bố đạt chuẩn nông mới năm 2019 cho 08 bản. Tập trung hướng dẫn các xã, bản thực hiện các tiêu chí NTM đã đăng ký từ đầu năm; chỉ đạo các thôn, bản thực hiện công tác xây dựng NTM và NTM kiểu mẫu tại bản Hang xã Phú Lệ năm 2020.

Tổng giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 380,999 triệu đồng. Giá trị sản xuất ngành xây dựng ước đạt 192 tỷ đồng. hoạt động dịch vụ giảm so với cùng kỳ do bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, giá trị ước thực hiện đạt 215,667 tỷ đồng, giảm 6,7% so với CK; Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 23,934 tỷ đồng; công tác TN-MT được quan tâm; giải phóng mặt bằng các dự án tiếp tục được tăng cường. Lĩnh vực VH-XH được quan tâm, chất lượng giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được nâng lên, đào tạo nghề, giải quyết việc làm và an sinh xã hội được thực hiện kịp thời.

Tiếp đó, các đại biểu đã nghe, báo cáo của UBND huyện về kết quả thực hiện ý kiến kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thư 11 HĐND huyện khóa 19. Thông báo của Ủy ban MTTQ huyện về kết quả tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa XIX; Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân huyện về tình hình tội phạm và công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo của Toà án nhân dân huyện về công tác xét xử, thi hành án hình sự 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020;

Tờ trình của UBND huyện về việc quyết định phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019

 Lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND huyện Thông qua các Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện về: Báo cáo tình hình, kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự 6 tháng đầu năm 2020 của UBND huyện;  Báo cáo công tác của Viện kiểm sát nhân dân huyện và Tòa án nhân dân và chi cục thi hành án 6 tháng đầu năm ;. Lãnh đạo các Ban KT – XH HĐND huyện; Ban Dân tộc HĐND ;Ban Pháp chế HĐND huyện Báo cáo kết quả giám sát 6 tháng đầu năm 2020.

Buổi chiều cùng ngày Dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Bá Diệm, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện, Kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa 19 đã đi vào thảo luận, thông qua các nghị quyết kỳ hop và bế mạc.

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, bám sát  các báo cáo, tờ trình và gợi ý thảo luận của chủ tọa kỳ họp, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ những kết quả nổi bật mà huyện ta đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020.Nhìn chung các ý kiến đều thống nhất với nội dung báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Các đại biểu cũng đã đi sâu vào phân tích những vấn đề bất cập trong đời sống xã hội. Bên cạnh đó, các đại biểu đề nghị cần làm rõ những ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 12 và việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị và nguyện vọng chính đáng của cử tri trong thời gian qua để làm rõ trách nhiệm của người đại biểu nhân dân trước cử tri và nhân dân trong huyện.

Cũng tại kỳ họp, thay mặt Thường trực UBND huyện, đồng chí Trương Nho Tự, Phó Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện phát biểu giải trình, làm rõ những vấn đề cử tri quan tâm, và phân tích thêm một số thuận lợi, khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện 6 tháng đầu năm 2020, đồng thời nêu lên nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020, Trên cơ sở các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị các đơn vị, địa phương, các ngành, các cấp cần nghiên cứu kỹ, phân công rõ trách nhiệm để tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, góp phần cùng huyện hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 đã đề ra

 Tại Kỳ họp thứ 12, HĐND huyện khoá 19 các đại biểu đã thông qua 03 nghị quyết kỳ họp về về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019; nghị quyết về xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh phó ban pháp chế HĐND huyện khóa 19 nhiệm kỳ 2016-2021; nghị quyết về xác nhận kết quả bầu bổ sung ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2020.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Phạm Bá Diệm, Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao những ý kiến, kiến nghị của đại biểu, cử tri trong huyện gửi đến kỳ họp. Đồng thời nhấn mạnh: Sau 1 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, đổi mới, đoàn kết và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 12, HĐND huyện khóa 19 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Trên cơ sở phân tích, đánh giá một cách khách quan, toàn diện những thời cơ, thuận lợi và cả những khó khăn, thách thức, đồng chí bí thư huyện ủy - CT HĐND huyện đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương sớm cụ thể hóa và nghiêm túc tổ chức thực hiện để các nghị quyết của HĐND huyện đi ngay vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 22, và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020; đáp ứng nguyện vọng của cử tri và nhân dân trong huyện. Sau 1 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa  19 đã thành công tốt đẹp.

<

Tin mới nhất

Quan Hóa hoàn thành công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ...(8/8/2020 8:47 AM)

Hướng về Đại hội Đảng bộ huyện Quan Hóa lần thứ XXIII: Dấu ấn một nhiệm kỳ Đại hội(8/4/2020 10:10 AM)

Huyện Quan Hóa đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch Covid-19(7/30/2020 2:21 PM)

Quan Hóa: 200 học viên được đồi dưỡng kiến thức pháp luật(7/28/2020 10:03 AM)

Huyện Quan Hóa tiếp thu Hội nghị trực tuyến về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống...(7/27/2020 1:51 PM)

LĐLĐ huyện Quan Hóa: Trao tiền hỗ trợ làm nhà “Mái ấm công đoàn” (7/24/2020 7:41 AM)

Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ...(7/22/2020 2:40 PM)