Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quan Hóa

Tháng 7 – Tháng tưởng nhớ và tri ân

Đăng ngày 07 - 07 - 2020
100%

Tháng 7, tháng tri ân, tháng đền ơn đáp nghĩa, tháng của những tưởng nhớ và hoài niệm trong dạt dào cảm xúc thiêng liêng. Đây là khoảng thời gian mà toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta lại tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, đầy tình nghĩa đối với các thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Theo suốt chiều dài lịch sử của đất nước, truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” ấy đã được các thế hệ người Việt Nam xây dựng, gìn giữ để tri ân những hy sinh, mất mát của những người đã hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Nhớ về Ngày Thương binh, Liệt sĩ (ngày 27/7) là nhớ về cội nguồn, thể hiện truyền thống Uống nước nhớ nguồn, Đền ơn đáp nghĩa của dân tộc Việt Nam. Với hiện tại, lòng tưởng nhớ cội nguồn luôn gắn liền ý thức trách nhiệm. Đó là sự giữ gìn, vun đắp, phát huy truyền thống yêu nước, bất khuất của dân tộc; thể hiện đạo lý Đền ơn đáp nghĩa với những người đã hy sinh xương máu vì Tổ quốc bằng những việc làm thiết thực như quan tâm, chăm lo gia đình thương binh, liệt sĩ... Hướng đến tương lai, nhớ về Ngày Thương binh, Liệt sĩ là tiếp tục tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ về lòng biết ơn đối với những người có công với cách mạng, qua đó nhằm phát huy tinh thần yêu nước, tinh thần cách mạng và niềm tin vào sự nghiệp cách mạng mà Bác Hồ và Đảng ta đã lựa chọn, lãnh đạo.

Công tác thương binh, liệt sĩ và chính sách đối với những người có công với cách mạng thể hiện tính ưu việt và bản chất của Đảng và Nhà nước ta. Trải qua những cuộc chiến tranh khốc liệt, bên cạnh danh hiệu 8 chữ vàng “Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc” và cuộc sống ấm no, thanh bình hôm nay, trên mảnh đất Quan Hóa, nhiều chiến sĩ cách mạng đã hy sinh, bị thương... Những đóng góp của họ rất đáng trân trọng! Nhiều năm qua, các cấp ủy, chính quyền trong huyện đã nỗ lực thực hiện công tác Đền ơn đáp nghĩa: Xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, thăm và tặng quà gia đình chính sách, thực hiện tốt các chế độ, chính sách quy định, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng,... Thông qua đó nhằm động viên và phát huy truyền thống cách mạng trong công cuộc đổi mới đất nước, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Hệ thống chính trị trong huyện luôn bám sát định hướng là chăm lo các gia đình chính sách có cuộc sống ít nhất là bằng với mức sống xã hội trở lên. Điều đó thể hiện tấm lòng tri ân của người dân huyện Quan Hóa đối với các thương binh, liệt sĩ và góp phần nuôi dưỡng, phát huy truyền thống cách mạng của quê hương. Đáng mừng là đến nay trong Huyện không còn gia đình chính sách gặp khó khăn về nhà ở. Hang Co Phường nơi ngã xuống của các dân công hỏa tuyến, nay đã được xây nhà bia tưởng niệm, khu di tích để thờ cúng; nghĩa trang liệt sĩ huyện thường xuyên được giữ gìn, tu bổ. Nhiều xã cũng đã quan tâm xây dựng nhà bia tượng niệm các anh hùng liệt sĩ, qua đó giáo dục truyền thống cách mạng cho con em...

Phát huy đạo lý và truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Huyện Quan Hóa đã cùng chung tay chăm lo ngày một tốt hơn đối với người có công và các gia đình chính sách, như: Xây dựng nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm, quan tâm bố trí việc làm cho con thương binh nặng... Và trong những ngày này, để tưởng nhớ và tri ân các thế hệ cha anh đã cống hiến, hy sinh vì đất nước, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong huyện sẽ tổ chức nhiều đoàn đến thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng.

Các hoạt động "đền ơn đáp nghĩa," chăm sóc người có công đã thật sự trở thành một phong trào rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân, các tổ chức xã hội, các cấp, các ngành, các địa phương trong cả nước với nhiều hình thức tổ chức, nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, hết sức phong phú, sáng tạo, trở thành nét đẹp văn hoá trong đời sống xã hội. Ngày 27/7 đã đi vào lịch sử đất nước như một dấu ấn nhắc nhở mọi người về truyền thống "uống nước nhớ nguồn", "ăn quả nhớ người trồng cây" của dân tộc Việt Nam. Đây cũng là dịp giáo dục ý thức trách nhiệm, lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh, đối với những chiến sĩ đã không tiếc xương máu vì sự tồn vong của Tổ quốc, của dân tộc./.

<

Tin mới nhất

Quan Hóa hoàn thành công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ...(8/8/2020 8:47 AM)

Hướng về Đại hội Đảng bộ huyện Quan Hóa lần thứ XXIII: Dấu ấn một nhiệm kỳ Đại hội(8/4/2020 10:10 AM)

Huyện Quan Hóa đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch Covid-19(7/30/2020 2:21 PM)

Quan Hóa: 200 học viên được đồi dưỡng kiến thức pháp luật(7/28/2020 10:03 AM)

Huyện Quan Hóa tiếp thu Hội nghị trực tuyến về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống...(7/27/2020 1:51 PM)

LĐLĐ huyện Quan Hóa: Trao tiền hỗ trợ làm nhà “Mái ấm công đoàn” (7/24/2020 7:41 AM)

Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ...(7/22/2020 2:40 PM)