Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quan Hóa

Đảng bộ xã Thiên Phủ tập trung đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống

Đăng ngày 20 - 07 - 2020
100%

Đảng bộ xã Thiên Phủ hiện có 275 đảng viên, sinh hoạt ở 10 chi bộ (trong đó có 7 chi bộ thôn bản, 3 chi bộ cơ quan). Ngay sau thành công của Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIII (nhiệm kỳ 2020-2025), Ban chấp hành Đảng bộ xã đã tập trung triển đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống.

Để từng bước đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, ngay sau Đại hội, Ban thường vụ Đảng uỷ xã nhanh chóng xây dựng chương trình hành động, kế hoạch 5 năm nhằm thực hiện các nội dung Nghị quyết đã được thông qua.

          Quan điểm chỉ đạo chung là bám sát các mục tiêu kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, trực tiếp là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIII và Nghị quyết Đại hội Chi bộ đã đề ra. Từ đó, cụ thể hóa với điều kiện của Đảng bộ, chi bộ để tổ chức lãnh đạo thực hiện có hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - văn hóa – xã hội; quốc phòng – an ninh và công tác xây dựng Đảng.

          Công tác tuyên truyền nghị quyết được Đảng bộ xã đặc biệt chú trọng. Ban Thường vụ Đảng uỷ xã đã chỉ đạo các chi bộ quán triệt kết quả Đại hội, nghị quyết và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đến tất cả cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các chi bộ căn cứ nghị quyết cũng như tình hình thực tế của chi bộ và nhiệm vụ chính trị được giao để lập chương trình công tác.

          Nhằm thực hiện hiệu quả các mục tiêu đã đề ra, ngay sau đại hội, Đảng ủy xã đã phân công cấp ủy viên phụ trách cơ sở, sâu sát nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tiếp tục phát huy tinh thần Chỉ thị số 03, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng.

          Phát huy tính chủ động, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm của cán bộ, đảng viên “nói đi đôi với làm”; đưa việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trở thành một nhiệm vụ thường xuyên trong sinh hoạt, công tác của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, gắn với việc thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí.

          Với trọng tâm là nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, mục tiêu đến năm 2020 Thu nhập bình quân đầu người đến đạt 42 triệu đồng; diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất lâm nghiêp ứng dụng khoa học kỹ thuật năm 2025 đạt 100 ha; sản lượng lương thực có hạt bình quân hàng năm đạt 2.808 tấn; Tổng đàn gia súc, gia cầm năm 2025: 24.704 con. Sản lượng nuôi trồng, khai thác thủy sản đạt 48,41 tấn; tỷ lệ thu ngân sách hàng năm tăng 10%; tỷ lệ bản đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2025 có thêm 04 bản, xã đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm 3,3%...

          Cùng với nông nghiệp, xã Thiên Phủ còn ưu tiên phát triển các lĩnh vực thương mại - dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp trên cơ sở tập trung các nguồn lực, khai thác có hiệu quả các tiềm năng và thế mạnh để phát triển các ngành nghề truyền thống, dịch vụ tổng hợp. Quy hoạch cụm công nghiệp bản Dôi để kêu gọi đầu tư. Tiếp tục tranh thủ nguồn vốn đầu tư thúc đẩy phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, phù hợp với xu thế phát triển của huyện. Phát triển nhanh và đa dạng các loại hình dịch vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ thương mại; phối hợp cùng với huyện làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư mặt bằng, dự toán, thiết kế...xây dựng mới các chợ phiên tại bản Dôi để phát triển, mở rộng mạng lưới thương mại, khuyến khích phát triển thương mại tư nhân kinh doanh đa ngành nghề.

          Song song với phát triển kinh tế, xây dựng kết cấu hạ tầng, Đảng bộ xã Thiên Phủ luôn quan tâm chỉ đạo phát triển lĩnh vực văn hoá, xã hội, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, hoạt động văn hoá TDTT, giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội. Phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ dân số tham gia BHTY đạt 100%; tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở đạt tiêu chuẩn đến năm 2025 đạt 94%; tỷ lệ trẻ em dưới 6 tuổi được tiêm phòng hàng năm đạt 100% trở lên; tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa năm 2025 đạt 60%; tỷ lệ bản, cơ quan, đơn vị đạt tiêu chí kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2025 là 42,8% ...

          Đồng chí Hà Văn Khoản- Bí thư Đảng ủy xã Thiên Phủ cho biết thêm: Nhiệm kỳ 2020- 2025, Thiên Phủ xác định duy trì thực hiện tốt việc học tập, quán triệt triển khai Nghị quyết của Đảng cấp trên là hết sức quan trọng. Khi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong xã nắm được chủ chương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, từ đó mới tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận của bà con nhân dân chung tay thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Đồng thời, nâng cao chất lượng tổ chức đảng gắn với thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo, phân công từng đồng chí trong cấp ủy phụ trách thôn bản, sát sao vận động bà con phát triển kinh tế giảm nghèo; tìm hiểu thực tiễn đời sống của nhân dân để có những đánh giá, định hướng chỉ đạo đúng đắn tình hình ở cơ sở, sau đó đưa ra những giải pháp, bước đi hợp lý. Tiếp tục quan tâm lĩnh vực văn hóa, xã hội, chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, hoạt động văn hóa, thể thao, giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội... đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ bản, cán bộ không chuyên trách tạo bước đột phá quan trọng về công tác cán bộ, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, quyết tâm xây dựng xã Thiên Phủ phát triển vững mạnh toàn diện, phấn đấu trở thành xã Nông thôn mới vào năm 2025.

          Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống bằng những giải pháp phù hợp với thực tế của địa phương, tin rằng Thiên Phủ sẽ tiếp tục đạt những kết quả mới, thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra./.

<

Tin mới nhất

Quan Hóa hoàn thành công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ...(8/8/2020 8:47 AM)

Hướng về Đại hội Đảng bộ huyện Quan Hóa lần thứ XXIII: Dấu ấn một nhiệm kỳ Đại hội(8/4/2020 10:10 AM)

Huyện Quan Hóa đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch Covid-19(7/30/2020 2:21 PM)

Quan Hóa: 200 học viên được đồi dưỡng kiến thức pháp luật(7/28/2020 10:03 AM)

Huyện Quan Hóa tiếp thu Hội nghị trực tuyến về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống...(7/27/2020 1:51 PM)

LĐLĐ huyện Quan Hóa: Trao tiền hỗ trợ làm nhà “Mái ấm công đoàn” (7/24/2020 7:41 AM)

Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ...(7/22/2020 2:40 PM)