Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quan Hóa

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá duyệt nội dung Đại hội Đảng bộ huyện Quan Hóa

Đăng ngày 20 - 07 - 2020
100%

Sáng 19-7, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Hội nghị duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quan Hóa, lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì hội nghị. Cùng tham gia có các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy: Trịnh Tuấn Sinh, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; Lê Văn Diện, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh và BTV Huyện ủy Quan Hóa.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo huyện Quan Hóa đã trình bày Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quan Hóa lần XXIII có tiêu đề “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ; phát huy ý chí tự lực, tự cường và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; tranh thủ tối đa các nguồn lực, khai thác hiệu quả các lợi thế, tiềm năng, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm vững chắc quốc phòng – an ninh, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân, phấn đấu đến năm 2025 thoát nghèo, đến năm 2030 trở thành huyện khá của khu vực miền núi Thanh Hóa”.

Nội dung dự thảo Báo cáo chính trị gồm 2 phần: Phần thứ nhất đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015-2020 trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, các chương trình trọng tâm; những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân của hạn chế, đánh giá chung và bài học kinh nghiệm. Phần thứ hai là phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu của nhiệm kỳ 2020-2025. Phương châm hành động của nhiệm kỳ 2020-2025 là “Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển”. Huyện đã đề ra 27 chỉ tiêu chủ yếu; 5 chương trình trọng tâm, 5 khâu đột phá, 2 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh; công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị.

          Góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị của huyện Quan Hóa, các ý kiến đề nghị: Cần lựa chọn các chương trình trọng tâm và khâu đột phá phù hợp với mục tiêu phát triển, trong đó chú trọng phát triển nông nghiệp và du lịch cộng đồng. Bổ sung thêm các giải pháp về kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào chế biến lâm sản, gắn chế biến với bảo vệ môi trường; phát triển chăn nuôi gia súc; quản lý vật tư nông nghiệp. Nêu rõ định hướng phấn đấu của chương trình xây dựng nông thôn mới. Làm rõ các hạn chế và nguyên nhân của hạn chế. Điều chỉnh nội dung tiêu đề, một số chỉ tiêu chủ yếu…

          Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng đánh giá công tác chuẩn bị báo cáo của BTV huyện ủy Quan Hóa chặt chẽ toàn diện, chất lượng tốt, có tính khái quát và tính chiến đấu cao. Về nội dung dự thảo Báo cáo chính trị đại hội, đồng chí gợi mở tiêu đề là “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ; phát huy ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc và tiềm năng lợi thế của huyện, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo vững chắc quốc phòng – an ninh, phấn đấu đến năm 2025 thoát khỏi huyện nghèo, đến năm 2030 trở thành huyện khá của khu vực miền núi”.Về những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020, đồng chí đánh giá kinh tế có mức tăng trưởng cao chứ không phải mức khá. Điều này thể hiện ở một số mô hình điển hình trong nông nghiệp; công nghiệp, dịch vụ đều tăng mạnh; các chỉ tiêu về văn hóa – xã hội, giáo dục, y tế, an ninh quốc phòng có nhiều chuyển biến tích cực.

Về phần hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, đồng chí đề nghị làm rõ hơn các hạn chế, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan. Từ đó đưa vào các nhiệm vụ chiến lược để tập trung giải quyết, trong đó chú trọng bài học về xây dựng đảng.

Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp, đồng chí đề nghị làm rõ vị trí của huyện trong quy hoạch vùng, từ đó xác định mục tiêu phát triển. Nghiên cứu chỉ tiêu về huy động vốn để điều chỉnh cho phù hợp với khả năng của huyện. Đề nghị điều chỉnh các nhiệm vụ và giải pháp theo hướng: Tập trung xây dựng, quy hoạch vùng miền. Phát triển một số sản phẩm chủ lực trong nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Đẩy mạnh thu hút đầu tư, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng. Xây dựng đề án phát triển du lịch cộng đồng trong giai đoạn tới. Tăng cường các giải pháp xây dựng nông thôn mới. Nâng cao chất lượng giáo dục, y tế. Đảm bảo các giải pháp giảm nghèo; quốc phòng, an ninh biên giới. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Về chương trình trọng tâm và khâu đột phá, đồng chí đề nghị điều chỉnh từ 5 chương trình xuống còn 3 chương trình, gồm: Phát triển nông lâm nghiệp; Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ; Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Điều chỉnh 5 khâu đột phá xuống còn 3 khâu đột phá, gồm: Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội gắn với phòng chống thiên tai và giảm nghèo; Nâng cao chất lượng giáo dục, y tế; Đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm và có ý thức vươn lên.

Về báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành, đồng chí đề nghị làm rõ hơn chức trách nhiệm vụ được giao, quy chế làm việc của cấp ủy, chính quyền trong thực thi nhiệm vụ. Các văn kiện khác như: Chương trình đại hội, Chương trình hành động, Nghị quyết đại hội…, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản thống nhất.

Ban Thường vụ Huyện ủy Quan Hóa nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý của các đại biểu tại buổi làm việc để bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo báo cáo chính trị; báo cáo kiểm điểm, thực hiện tốt công tác chuẩn bị để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quan Hóa lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

<

Tin mới nhất

Quan Hóa hoàn thành công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ...(8/8/2020 8:47 AM)

Hướng về Đại hội Đảng bộ huyện Quan Hóa lần thứ XXIII: Dấu ấn một nhiệm kỳ Đại hội(8/4/2020 10:10 AM)

Huyện Quan Hóa đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch Covid-19(7/30/2020 2:21 PM)

Quan Hóa: 200 học viên được đồi dưỡng kiến thức pháp luật(7/28/2020 10:03 AM)

Huyện Quan Hóa tiếp thu Hội nghị trực tuyến về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống...(7/27/2020 1:51 PM)

LĐLĐ huyện Quan Hóa: Trao tiền hỗ trợ làm nhà “Mái ấm công đoàn” (7/24/2020 7:41 AM)

Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ...(7/22/2020 2:40 PM)