Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quan Hóa

Huyện Quan Hóa: biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020.

Đăng ngày 10 - 07 - 2020
100%

Ngày 10/7/2020, tại trung tâm hội nghị, huyện Quan Hóa tổ chức hội nghị biểu dương điển hinh tiên tiến giai đoạn 2015- 2020, và sơ kết 4 năm thực hiện chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ chính trị "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Dự hội nghị có đồng chí Phạm Bá Diệm, Tỉnh ủy viên, BT huyện ủy, CT HĐND huyện; đồng chí Trương Nho Tự, phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Đồng chí Đỗ Trọng Hùng Trưởng ban thi đua khen thưởng Tỉnh; Các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy, thường trực HĐND, UBND huyện, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, phó Bí thư, Chủ tịch UBND 15 xã, thị trấn và các đại biểu là các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của huyện Quan Hóa, giai đoạn 2015 – 2020.

Giai đoạn 2015 - 2020, huyện Quan Hóa đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trên địa bàn huyện, thu hút sự tham gia, hưởng ứng của các cấp, ngành, cán bộ, đảng viên, người lao động và các tầng lớp nhân dân. Điển hình như các phong trào: “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”... Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực.

Các phong trào thi đua yêu nước đã góp phần thúc đẩy sự phát triển của huyện. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 22,08%, vượt 4,58% so với mục tiêu Đại hội (mục tiêu 17,5%). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng giá trị sản xuất ngành lâm, nông, thủy sản năm 2020 chiếm 33,7; ngành công nghiệp - xây dựng chiếm 40,2%, ngành dịch vụ chiếm 26,1%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 30,2 triệu đồng, vượt mục tiêu Đại hội (mục tiêu là 30 triệu đồng), gấp 2,1 lần năm 2015. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tiếp tục được chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Đến cuối năm 2019, toàn huyện đạt 248 tiêu chí; đạt bình quân 14,6 tiêu chí/xã; có 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã Xuân Phú và Phú Nghiêm (nay là xã Phú Nghiêm); 22/107 bản đạt tiêu chuẩn nông thôn mới; các bản đã đạt bình quân 10,6 tiêu chí/bản; ước đến cuối năm 2020 có thêm 05 bản được công nhận đạt chuẩn NTM, nâng tổng số bản được công nhận đạt chuẩn NTM trên địa bàn huyện là 27/107 bản. Trong 5 năm, tổ chức huy động nguồn lực trong nhân dân đầu tư xây dựng nông thôn mới đạt trên 201,17 tỷ đồng. Số hộ nghèo và tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm sâu và có xu hướng bền vững hơn; đến cuối năm 2020, ước tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,78%, bình quân mỗi năm giảm 6,54%.

          Các phong trào thi đua trong lĩnh vực về văn hóa xã hội, y tế giáo dục, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị được quan tâm đẩy mạnh nên đạt hiệu quả thiết thực, có những lĩnh vực được tỉnh đánh giá cao.

Từ các phong trào thi đua, trong 5 năm qua huyện Quan Hóa có hàng trăm lượt tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành của Trung ương và UBND tỉnh tặng nhiều phần thưởng cao quý. Trong đó có 01 tập thể, 02 cá nhân nhận Bằng khen Thủ tướng Chính phủ; 10 tập thể, 13 cá nhân nhận  Bằng khen Bộ, Ngành Trung ương. 15 đơn vị nhận Cờ thi đua cấp tỉnh:  Tập thể Lao động xuất sắc: 22 đơn vị; Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh: 01 đồng chí; 35 tập thể, 56 cá nhân nhận Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh;  217 tập thể, 272 cá nhân nhận Giấy khen của Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh: Cấp huyện có:  285 tập thể đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; 375 cá nhân Chiến sỹ thi đua cơ sở: 1517 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến: 25 tập thể, 105 cá nhân được Khen thưởng trong phong trào XDNTM; Khen thưởng đột xuất: 10 tập thể, 05 cá nhân;  Công nhận công dân kiểu mẫu: 91 công dân. 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Bá Diệm, Tỉnh ủy viên, BT huyện ủy, CT HĐND huyện biểu dương sự nỗ lực, có gắng của các đồng chí lãnh đạo, các tập thể, cá nhân tiêu biểu, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của Huyện. Đồng chí cũng chỉ rõ những hạn chế trong công tác thi đua, khen thưởng cần điều chỉnh, khắc phục, đó là: việc tổ chức phong trào thi đua chưa đều, chưa toàn diện, rộng khắp trên các lĩnh vực. Một số cấp ủy, đơn vị còn coi nhẹ, ít quan tâm đến công tác thi đua khen thưởng, các phong trào thi đua còn chung chung, thiếu chỉ tiêu và giải pháp cụ thể. Công tác thi đua ở một số cụm, đơn vị còn mang tính hình thức, thiếu tính chính xác.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội tiếp tục tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ được giao, gắn với thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện thành công những nhiệm vụ chính trị quan trọng của Huyện; trước mắt, cần phát động, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu đạt thành tích cao nhất đề bù lại suy giảm kinh tế do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy lưu ý, trong công tác thi đua, khen thưởng phải bảo đảm tính chính xác, công bằng, kịp thời. Nâng cao chất lượng khen thưởng, khen thưởng phải bảo đảm tính tiêu biểu, nêu gương, giáo dục, quan tâm khen thưởng đột xuất nổi bật, tấm gương điển hình tiên tiến phải có sức thuyết phục, cảm hóa mạnh mẽ như Bác Hồ đã dạy “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn hàng trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Tiếp tục tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào thi đua, tạo sự lan tỏa rộng lớn.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội thi đua yêu nước và Đại hội Đảng bộ các cấp diễn ra trong năm 2020. Đồng chí  Hoàng Đình Chung, Thường vụ huyện ủy PCT thường trực HĐND huyện, phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020, đặc biệt thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội thi đua yêu nước và Đại hội Đảng bộ các cấp diễn ra trong năm 2020.

          Tại hội nghị, có 38 tập thể và 88 cá nhân được tuyên dương gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước của huyện Quan Hóa, giai đoạn 2015 - 2020 được vinh danh và trao thưởng. Có 16 tập thể và 36 cá nhân tiêu biểu trong phong trào học tập là làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tặng khen.

<

Tin mới nhất

Quan Hóa hoàn thành công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ...(8/8/2020 8:47 AM)

Hướng về Đại hội Đảng bộ huyện Quan Hóa lần thứ XXIII: Dấu ấn một nhiệm kỳ Đại hội(8/4/2020 10:10 AM)

Huyện Quan Hóa đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch Covid-19(7/30/2020 2:21 PM)

Quan Hóa: 200 học viên được đồi dưỡng kiến thức pháp luật(7/28/2020 10:03 AM)

Huyện Quan Hóa tiếp thu Hội nghị trực tuyến về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống...(7/27/2020 1:51 PM)

LĐLĐ huyện Quan Hóa: Trao tiền hỗ trợ làm nhà “Mái ấm công đoàn” (7/24/2020 7:41 AM)

Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ...(7/22/2020 2:40 PM)