Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quan Hóa

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật trên địa bàn huyện Quan Hóa

Đăng ngày 08 - 06 - 2020
100%

Thời gian qua, công tác trợ giúp người khuyết tật trên địa bàn huyện đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể đối với người khuyết tật được nâng cao hơn, người khuyết tật ngày càng nỗ lực, tự tin hòa nhập vào đời sống xã hội. Tuy nhiên, hiện nay, đời sống của một bộ phận người khuyết tật, đặc biệt là người khuyết tật đặc biệt nặng ở khu vực nông thôn, miền núi còn nhiều khó khăn; vẫn còn nhiều người khuyết tật chưa được tiếp cận hoặc tiếp cận chưa đầy đủ các chính sách trợ giúp của Nhà nước.

Để tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với công tác trợ giúp người khuyết tật trên địa bàn huyện, ngày 5/6/2020, UBND huyện Quan Hóa đã ban hành Công văn số 96 yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, các xã, thị trấn và tổ chức liên quan triển khai quán triệt, tuyên truyền, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện kịp thời nội dung Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 01/11/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân về công tác người khuyết tật; tăng cường hiệu quả quản lý Nhà nước trong thực hiện chính sách, pháp luật đối với người khuyết tật.
Bên cạnh đó, các ngành, địa phương tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách đối với người khuyết tật, tạo điều kiện thuận lợi để người khuyết tật tiếp cận các chính sách giáo dục, học nghề, việc làm, tín dụng, bảo trợ xã hội, hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, giải trí, du lịch, đi lại; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm pháp luật trong việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với người khuyết tật.
Ngoài ra, UBND huyện cũng yêu cầu các ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức của người khuyết tật và vì người khuyết tật hoạt động có hiệu quả, đúng pháp luật; tích cực vận động, kêu gọi tổ chức trong và ngoài huyện quan tâm hỗ trợ nguồn lực cho người khuyết tật, nhất là người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật là trẻ em và người cao tuổi.

 

<

Tin mới nhất

Huyện Quan Hóa: biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020.(10/07/2020 4:17 CH)

Huyện Đoàn Quan Hóa ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2020(09/07/2020 2:38 CH)

Trường Tiểu học thị trấn tổng kết năm học 2019- 2020(09/07/2020 10:58 SA)

HĐND xã Hiền Kiệt tổ chức kỳ họp bất thường, nhiệm kỳ 2016 – 2021(09/07/2020 10:35 SA)

HĐND huyện Quan Hoá Tổ chức kỳ họp thứ 12 khóa XIX(08/07/2020 9:59 SA)

Tháng 7 – Tháng tưởng nhớ và tri ân(07/07/2020 9:54 SA)

Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Quan Hóa lần thứ 23, Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm...(07/07/2020 7:20 SA)