Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quan Hóa

Đảng bộ xã Phú Sơn tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đăng ngày 17 - 06 - 2020
100%

Trong 2 ngày 15 và 16/6/2020, Đảng bộ xã Phú Sơn đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Về dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Hữu Đồng - Phó Bí Thường trực huyện ủy; đồng chí Hà Thị Thuận TV huyện ủy trưởng ban dân vận Huyện ủy- CT UBMT tổ quốc huyện; các đồng chí ban tv huyện ủy; đoàn công tác chỉ đạo đại hội của huyện; lãnh đạo một số ban, ngành, đoàn thể huyện; các đồng chí là lãnh đạo chủ chốt của địa phương qua các thời kì cùng 120 đại biểu đảng viên tiêu biểu đại diện cho 206 đảng viên trong toàn Đảng bộ đã về dự đông đủ.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 vừa qua, với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, cùng với chỉ đạo sát sao, kịp thời của Huyện ủy - HĐND - UBND huyện, sự phối hợp của các Ban, ngành đoàn thể ở huyện, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phú Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu do Đại hội Đảng bộ xã lần thứ VI đề ra. Kinh tế ổn định và có bước tăng trưởng khá. Sản xuất nông nghiệp có nhiều chuyển biến đáng kể, đã chủ động khắc phục kịp thời ảnh hưởng của thời tiết, dịch bệnh, đảm bảo an ninh lương thực. Chăn nuôi tiếp tục duy trì và phát triển. Nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới được chỉ đạo quyết liệt, đến nay xã có 2 bản về đích nông thôn mới. Các tuyến đường giao thông nông thôn, thủy lợi, công trình phúc lợi được đầu tư xây dựng, phục vụ kịp thời cho sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội. Tổng giá trị sản xuất tăng từ 46 tỷ đồng đầu nhiệm kỳ lên 79 tỷ đồng. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 11,4%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 29,5 triệu đồng, tăng 7,5 triệu đồng so với nghị quyết đề ra. Tổng sản lượng lương thực có hạt 1.869 tấn, tăng 870,6 tấn so với nghị quyết….

Lĩnh văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. 100% số đơn vị được công nhận đạt tiêu chuẩn nếp sống văn hóa; giáo dục - đào tạo chất lượng từng bước được nâng lên; mạng lưới y tế thường xuyên được quan tâm, chất lượng khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân được nâng lên, tỷ lệ bao phủ BHYT vượt KH giao; các chính sách xã hội, người có công được thực hiện tốt, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới. Đại bộ phận nhân dân phấn khởi, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. An ninh chính trị, an ninh nông thôn được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Hoàn thành tốt các nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập chiến đấu, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm.

Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng được giữ vững và phát huy. Việc thực hiện Nghị quyết TW4 (khoá XII) về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyến hoá” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai sâu rộng, góp phần hạn chế suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền từng bước được nâng lên. Hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân được phát huy; tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ VI đã đề ra.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhiệm kỳ 2020 -2025, Đảng bộ và nhân dân xã Phú Sơn tiếp tục đoàn kết, thống nhất, năng động sáng tạo; quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã lần thứ VII, tạo bước phát triển mạnh mẽ trong sự nghiệp CNH-HĐH và chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới, xây dựng xã Phú Sơn giàu mạnh, văn minh. Mục tiêu phấn đấu của Đảng bộ xã đó là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết, kỷ cương; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tiếp tục đưa Phú Sơn phát triển toàn diện, bền vững, phấn đấu đưa Phú Sơn nhà trở thành xã phát triển khá vào năm 2025.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Hà thị Thuận TV huyện ủy CT UBMT tổ quốc- kiêm trưởng ban dân vận Huyện ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân xã Phú Sơn  đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế và phương hướng cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Đồng chí nhấn mạnh ngay sau đại hội xã cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội; Phát huy lợi thế của địa phương để chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Đẩy mạnh phát triển hệ thống giao thông liên bản. Hàng năm tập trung nguồn ngân sách nhà nước, huy động đóng góp của nhân dân và sự ủng hộ của người con quê hương để tiếp tục đầu tư nâng cấp, cứng hóa hệ thống giao thông, các công trình quan trọng khác để hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch. Đẩy mạnh chủ trương xã hội hóa các hoạt động văn hoá, giáo dục, y tế; nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục trong các nhà trường, chất lượng chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân; Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” gắn với phong trào xây dựng NTM, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Thực hiện đầy đủ - kịp thời - đúng đối tượng  được hỗ trợ theo Nghị quyết 42 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Thực hiện tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo trên địa bàn; đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để tập trung phát triển kinh tế xã hội. 

Vấn đề có ý nghĩa then chốt và quyết định là xây dựng Đảng bộ, từng tổ chức Đảng thực sự TSVM để đủ sức lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ xã lần thứ VII. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, xây dựng TCCS Đảng phải kết hợp chặt chẽ với xây dựng chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội vững mạnh và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nâng cao chất lượng hoạt động, sinh hoạt của các chi bộ, nhất là các chi bộ bản. Tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Chỉ đạo tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết trung ương 4 khóa XI, khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật nghiêm minh, trên tinh thần thương yêu đồng chí, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

Với tinh thần tập trung, dân chủ, thống nhất cao, tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 13 đồng chí; Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quan Hóa lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 sắp tới. Sau thời gian làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Phú Sơn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp.

Ngay sau thành công của Đại hội Đảng bộ xã Phú Sơn lần Thứ VII, nhiệm kỳ 2020- 2025, chiều ngày 16/6/2020, Ban thường vụ huyện ủy đã công bố quyết định các quyết định về việc điều động, luân chuyển cán bộ đối với Đồng chí Vi Đức Thùy nguyên CT UBND xã Phú Sơn, chỉ định tham gia BCH, BTV giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Phú Lệ nhiệm kỳ 2020- 2025; Ban thường vụ huyện ủy Quan Hóa quyết định điều động đồng chí Hà Thanh Bình thôi giữ chức Phó giám đốc trung tâm văn hóa thông tin thể thao và du lịch huyện, để luân chuyển và chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức vụ Bí Thư Đảng ủy Xã Phú Sơn nhiệm kỳ 2020- 2025.

Tặng hoa chúc mừng, trao Quyết định cho đồng chí Vi Đức Thùy, đồng chí Hà Thanh Bình và phát biểu tại buổi công bố Quyết định, đồng chí Nguyễn Hữu Đồng PBT thường trực huyện ủy nhấn mạnh: Cán bộ và công tác cán bộ là nhiệm vụ quan trọng của Đảng, đặc biệt đối với huyện Quan Hóa nói chung và hai xã Phú Sơn và Phú Lệ nói riêng, do dó Thường trực, Ban thường vụ huyện ủy đã có sự cân nhắc, nghiên cứu kỹ lưỡng, toàn diện từ đó nhất trí cao giới thiệu các đồng chí về đảm nhiệm chức danh chủ chốt của hai xã.  Đồng chí Phó BT thường trực huyện ủy cũng bày tỏ sự tin tưởng và mong muốn đồng chí Vi Đức Thùy và đồng chí Hà Thanh Bình cố gắng nỗ lực, tập trung bám sát sự chỉ đạo của huyện ủy của Đảng, chính quyền các cấp sớm tiếp cận thật tốt và bắt kịp nhanh trong quá trình tiếp cận, điều hành lãnh đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương. Đồng chí cũng đề nghị các đồng chí trong BTV Đảng ủy, các ban, ngành, đoàn thể của xã, các Đảng viên của Đảng bộ tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp, hỗ trợ các đồng chí thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Hà Thanh Bình đã trân trọng cảm ơn các đồng chí thường trực huyện ủy, BTV huyện ủy đã tin tưởng giao nhiệm vụ mới – đây vừa là vinh dự song cũng là trọng trách lớn lao. Đồng chí hứa sẽ cùng với các đồng chí trong BCH Đảng bộ, BTV Đảng ủy, HĐND, UBND xã tiếp tục đoàn kết, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đặt ra; tiếp tục kế thừa sự phát triển của  các thế hệ lãnh đạo xã nhà giai đoạn trước để cùng nhau chung sức đồng lòng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH, đưa Phú Sơn trở thành xã phát triển khá của huyện vào năm 2025. Trên cương vị công tác mới, đồng chí cũng mong muốn các đồng chí trong BCH, các ban, ngành đoàn thể xã nêu cao tinh thần đoàn kết, kế thừa và cùng nỗ lực phố đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết ĐH Đảng bộ xã Phú Sơn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020- 2025 đã đề ra.

<

Tin mới nhất

Hành trình đến với quần thể chè cổ thụ trên đỉnh Pom Khuông(27/07/2021 9:27 CH)

Huyện Đoàn Quan Hóa viếng nghĩa trang Liệt sỹ huyện nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh liệt...(26/07/2021 4:53 CH)

Hội Đồng nhân dân huyện Quan Hóa khóa XX tổ chức Kỳ họp thứ hai, nhiệm kỳ 2021-2026.(26/07/2021 1:57 CH)

Đồng chí Hà Thị Thuận TV huyện ủy, Trưởng ban dân vận- CT UBMT tổ quốc Việt Nam huyện Quan Hóa...(23/07/2021 7:54 CH)

Ban đại diện hội đồng quản trị ngân hàng chính sách họp phiên thường kỳ quý 2 năm 2021.(22/07/2021 10:20 CH)

Huyện đoàn phát động làm mũ chắn giọt bắn nhằm trang bị cho các đơn vị tuyến đầu phòng chống...(20/07/2021 3:06 CH)

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang viếng nghĩa trang Liệt sỹ huyện Quan Hóa và thăm,...(15/07/2021 9:24 CH)