Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quan Hóa

Đảng bộ xã Nam Tiến tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025

Đăng ngày 18 - 05 - 2020
100%

Trong 2 ngày 15 và 16/5/2020, tại hội trường UBND xã, Đảng bộ xã Nam Tiến đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Về dự chỉ đạo đại hội có đồng chí Trương Nho Tự - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Hoàng Đình Chung -TVHU, Phó CT thường trực HĐND huyện; đồng chí Lữ Ngọc Quý VT huyện ủy; Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy; các đồng chí trong đoàn công tác chỉ đạo đại hội, các đồng chí nguyên là lãnh đạo chủ chốt của xã qua các thời kì; cùng 152 đại biểu là đảng viên tiêu biểu đại diện cho trí tuệ, niềm tin của toàn bộ đảng viên trong Đảng bộ xã đã về dự đông đủ.

Nhìn lại trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 vừa qua, được sự quan tâm cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, HĐND, UBND và sự phối hợp giúp đỡ của các ban ngành, đoàn thể của huyện, Đảng bộ xã Nam Tiến đã phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân, thực hiện các chương trình hành động, kế hoạch với những chủ trương, giải pháp phù hợp với thực tế của địa phương. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy xã Nam Tiến đã triển khai thực hiện đạt, vượt các chỉ tiêu nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị. Cụ thể, tổng giá trị sản xuất tăng từ 35 tỷ lên 92 tỷ đồng (tăng 57 tỷ đồng, vượt 162 % so với cùng kỳ NQ). Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 4,3%, vượt 1,5% so với mục tiêu đại hội. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: tỷ trọng ngành nông - lâm nghiệp giảm 18%; CN, tiểu thủ công nghiệp - xây dựng tăng tăng 12%); Dịch vụ - thương mại tăng 20,3 % so với đầu nhiệm kỳ. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 23 triệu đồng/người/năm, tăng 12,3 triệu đồng so với năm 2015, vượt 53% so với mục tiêu đại hội.

Trong Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Nam Tiến lần thứ XXIII Khẳng định sản xuất nông nghiệp tiếp tục giữ vai trò trọng tâm nên đã tập trung thực hiện nhiều chính sách đầu tư để tăng giá trị sản xuất đất nông nghiệp. Giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân đạt 4,1 tỷ đồng, vượt mục tiêu Đại hội 6,5%. Tổng sản lượng lương thực có hạt bình quân năm giai đoạn 2016 - 2020 đạt 4.310 tấn, đạt chỉ tiêu Đại hội. Chương trình xây dựng Nông thôn mới có bước phát triển. làm mới được 15,1 km đường nội bản; xây dựng được 16km kênh mương tưới tiêu nội đồng. Tổng mức đầu tư xây dựng cơ bản trong 5 năm đạt trên 30 tỷ 306 triệu đồng, trong nhân dân đóng góp 4,4 tỷ đồng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bộ mặt Nông thôn mới ngày càng văn minh, đổi mới....

Đi đôi với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Đảng ủy xã cũng đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể trong hệ thống chính trị luôn được củng cố, kiện toàn theo hướng tinh gọn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong nhiệm kỳ 2015 -2020, Đảng bộ xã đã phát triển mới được 81 đảng viên, hàng năm có 100% Chi bộ hoàn thành tốt nghiệm vụ. Đảng bộ luôn được công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Tại Đại hội, các ý kiến tham luận tập trung làm rõ những kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại hạn chế và tiếp tục đưa ra những giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

Phát huy những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Nam Tiến đề ra mục tiêu, nhiệm vụ là: “Phát huy sức mạnh tổng hợp và tinh thần đoàn kết, thống nhất của toàn Đảng bộ; tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội. Khai thác và phát huy hiệu quả mọi nguồn lực, đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường. Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng tương đối hoàn thiện, phù hợp với quy hoạch chung của huyện. Quan tâm mọi mặt đời sống xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Trương Nho Tự Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ xã Nam Tiến trong nhiệm kỳ qua, đồng thời chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế và phương hướng cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của nhiệm kỳ mới, đồng chí CT UBND huyện đề nghị Đảng bộ xã Nam Tiến cần tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy dân chủ trong nội bộ; lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân, kịp thời giải quyết các vấn đề mới phát sinh, tạo được niềm tin của Đảng bộ đối với nhân dân dân; củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật nghiêm minh; nâng cao chất lượng hoạt động, sinh hoạt của các chi bộ; tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Các cấp ủy, chính quyền cần phát huy sự phối kết hợp giữa các đoàn thể chính trị, tăng cường quản lý nhà nước bằng pháp luật và nêu cao vai trò của MTTQ; phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXIV.

Đồng chí cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện đó là: khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tâng kinh tế- xã hội, nâng cao năng suất lao động và thu nhập của người dân, xây dựng chương trinh mỗi xã một sản phẩm (OCOP) cho các sản phẩm lợi thế như: lợn cỏ, gà đồi, chè tán ma ... trở thành thương hiệu của xã Nam Tiến; Tập trung chỉ đạo phát triển nông nghiệp toàn diện. Đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; nâng cao chất lượng hơn nữa về văn hóa, y tế, giáo dục; tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội nhất các là đối tượng chính sách, người có công với cách mạng; tích cực chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, góp phần xây dựng huyện thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới, duy trì phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ, tấn công trấn áp tối phạm đẩy lùi ma túy và các hủ tục lạc hậu, xây dựng cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Với tinh thần tập trung, dân chủ, thống nhất cao, đại hội đã bầu 12 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tại phiên họp thứ nhất Ban chấp hành khóa XXIV nhiêm kỳ 2020- 2025 đã bầu 5 đồng chí vào ban thường vụ Đảng ủy Đồng chí Phạm Văn Toại được bầu giữ chức bí thư Đảng bộ xã, đồng chí Hà Thị Tuyến, Lê Thế Hùng giữ chức Phó bí thư Đảng bộ xã. Đại hội cũng đã bầu 15 đại biểu chính thức tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quan Hóa lần thứ XXIII trong thời gian tới.

<

Tin mới nhất

Hành trình đến với quần thể chè cổ thụ trên đỉnh Pom Khuông(27/07/2021 9:27 CH)

Huyện Đoàn Quan Hóa viếng nghĩa trang Liệt sỹ huyện nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh liệt...(26/07/2021 4:53 CH)

Hội Đồng nhân dân huyện Quan Hóa khóa XX tổ chức Kỳ họp thứ hai, nhiệm kỳ 2021-2026.(26/07/2021 1:57 CH)

Đồng chí Hà Thị Thuận TV huyện ủy, Trưởng ban dân vận- CT UBMT tổ quốc Việt Nam huyện Quan Hóa...(23/07/2021 7:54 CH)

Ban đại diện hội đồng quản trị ngân hàng chính sách họp phiên thường kỳ quý 2 năm 2021.(22/07/2021 10:20 CH)

Huyện đoàn phát động làm mũ chắn giọt bắn nhằm trang bị cho các đơn vị tuyến đầu phòng chống...(20/07/2021 3:06 CH)

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang viếng nghĩa trang Liệt sỹ huyện Quan Hóa và thăm,...(15/07/2021 9:24 CH)