Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quan Hóa

UBND huyện Quan Hóa Tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2020

Đăng ngày 07 - 04 - 2020
100%

Chiều 6/4/2020, UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2020. Đồng chí Trương Nho Tự, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Đây là hội nghị được UBND huyện tổ chức họp trực tuyến với 15 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Theo báo cáo đánh giá, trong quý I năm 2020, mặc dù chịu những tác động của đại dịch Covid-19, dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm nhưng tình hình kinh tế- xã hội của huyện nhìn chung ổn định, nhiều lĩnh vực vẫn có bước phát triển khá. Trong đó trên lĩnh vực kinh tế, toàn huyện gieo trồng được 562ha cây trồng vụ đông, vượt 24,9% kế hoạch. diện tích lúa Chiên Xuân gieo trồng được 863 ha, vượt 0,3% so với kế hoạch. Công tác tiêm phòng cho đàn vật nuôi được các xã quan tâm chỉ đạo. Thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ và trồng mới rừng; Cùng với việc công nhận các bản đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. nhiều xã đã bắt tay ngay vào việc triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM, trong quý các xã đã bê tông hóa đường giao thông nông thôn được 3.405 mét.

Sản xuất ngành công nghiệp tiếp tục đạt tốc độ tăng trưởng khá so với cùng kỳ, giá trị sản xuất công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp trong quý I ước đạt 95.302 triệu đồng tăng 19,5 so với cùng kỳ. Tổng mức đầu tư bán lẻ hàng hóa ước đạt 132.763 triệu đồng, tăng 3,3% cùng kỳ; công tác phát triển doanh nghiệp được tập trung chú trọng. Công tác huy động vốn đầu tư phát triển, thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 9,539 tỷ đồng đạt 11,6% kế hoạch huyện giao. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống nhân dân được cải thiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo.

          Tình hình dịch Covid- 19 diễn biến phức tạp nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả của Huyện ủy, UBND huyện và sự đồng lòng của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, đến nay, trên địa bàn, chưa phát sinh dịch bệnh. Công tác chỉ đạo, điều hành được tập trung thực hiện có hiệu quả. Bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế như: một số chỉ tiêu tăng trưởng khá song một số chỉ tiêu còn thấp; công tác chỉ đạo, điều hành trong sản xuất nông nghiệp còn nhiều hạn chế; công tác quản lý môi trường còn lỏng lẻo, chưa sâu sát; tình hình an ninh nông thôn vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp...

          Tại hội nghị, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế của từng phòng ngành, cơ quan, đơn vị trên các lĩnh vực phụ trách trong quý I và đề ra phương hướng nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra trong quý II năm 2020.

          Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị, đồng chí Trương Nho Tự, Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của các phòng ngành, cơ quan, đơn vị đã tập trung thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ đề ra trên tất cả các lĩnh vực trong quý I, đặc biệt các phòng, ngành, đơn vị chức năng đã chủ động tập trung thực hiện tốt công tác phòng chống, ứng phó trước diễn biến của dịch bệnh Covid-19. Để thực hiện tốt mục tiêu nhiệm vụ đề ra trong quý II năm 2020, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị: Hiện nay tình hình dịch bệnh Covid- 19 diễn biến phức tạp. Vì vậy, các phòng, ngành, đơn vị cần tập trung rà soát, đánh giá đúng tình hình, sự tác động của dịch bệnh Covid-19 và dịch bệnh gia súc, gia cầm đối với từng lĩnh vực phòng, ngành phụ trách để có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Tập trung thực hiện có hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết phát triển kinh tế xã hội năm 2020. Việc thực hiện chính sách hổ trợ phát triển sản xuất phải được triển khai khẩn trương, sát với thực tế nhu cầu của người dân. Tập trung thực hiện tốt các giải pháp, góp phần tăng giá trị sản xuất cây trồng vụ chiêm xuân; tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, giám sát chặt chẽ việc tái đàn; tổ chức thực hiện kế hoạch tích tụ, tập trung đất đại để phát triển nông nghiệp có quy mô; triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai năm 2020. Tiếp tục đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn; trọng tâm các các dự án trọng điểm của tỉnh; các dự án chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tiếp tục tư vấn thành lập mới doanh nghiệp; phối hợp tháo gỡ khó khăn bình ổn các mặt hàng trên thị trường. Thực hiện tốt công tác GPMB, quả lý tốt việc xả thải của các cơ sở, nhà máy, hợp tác xã chế biến lâm sản. Thự hiện tốt công tác thu ngân sách trên điịa bàn. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid- 19, tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Chú trong đổi mới, phát triển trang thông tin điện tử huyện. Tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra các trường học về triển khai phòng, chống dịch Covid-19; tăng cường phối hợp với VNPT Quan hóa triển khai chương trình giáo dục trực tuyến; chỉ đạo thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường và các điều kiện khác cho việc tổ chức giảng dạy, học tập ngay khi học sinh trở lại trường. Chỉ đạo quyết liệt đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch Covid -19 theo hướng dẫn của Bộ y tế, của tỉnh. Phòng LĐTB&XH, rà soát, nắm bắt tình hình hoạt động đi đến của người nước ngoài tại các doanh nghiệp cũng như lực lượng lao động của các doanh nghiệp có dự báo chính xác nhằm ổn định công tác XSKD, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Ban chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tăng cường công tác tiếp dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, giải quyết kịp thời những phát sinh ở cơ sở; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành nhằm thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong quý II và trong cả năm 2020.

<

Tin mới nhất

Quan Hóa hoàn thành công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ...(8/8/2020 8:47 AM)

Hướng về Đại hội Đảng bộ huyện Quan Hóa lần thứ XXIII: Dấu ấn một nhiệm kỳ Đại hội(8/4/2020 10:10 AM)

Huyện Quan Hóa đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch Covid-19(7/30/2020 2:21 PM)

Quan Hóa: 200 học viên được đồi dưỡng kiến thức pháp luật(7/28/2020 10:03 AM)

Huyện Quan Hóa tiếp thu Hội nghị trực tuyến về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống...(7/27/2020 1:51 PM)

LĐLĐ huyện Quan Hóa: Trao tiền hỗ trợ làm nhà “Mái ấm công đoàn” (7/24/2020 7:41 AM)

Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ...(7/22/2020 2:40 PM)