Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quan Hóa

Đảng bộ xã Thiên Phủ - Dấu ấn một nhiệm kỳ

Đăng ngày 05 - 03 - 2020
100%

Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020 – 2025 là sự kiện chính trị quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân xã Thiên Phủ. Đây là Đại hội được Ban Thường vụ huyện ủy Quan Hóa chọn để tổ chức Đại hội điểm nhằm rút kinh nghiệm cho Đảng bộ các xã, thị trấn trong huyện, đó cũng là niềm vinh dự của cán bộ, đảng viên và Nhân dân xã Thiên Phủ trước thềm một kỳ Đại hội mới. Với chủ đề: “Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết, kỷ cương; huy động mọi nguồn lực đưa Thiên Phủ phát triển bền vững”, Đảng bộ và Nhân dân xã nhà đang đứng trước thời cơ và vận hội mới đòi hỏi toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trong xã phải tập trung trí tuệ, thống nhất ý chí đoàn kết xung quanh Đảng để thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ của 5 năm tới.

Nhìn lại nhiệm kỳ qua, kết quả đáng ghi nhận từ năm 2015 – 2020 của Đảng bộ xã Thiên Phủ với quyết tâm thực hiện thành công các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội, cùng với sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp, sâu sát của Huyện ủy, UBND huyện, vai trò hướng dẫn hỗ trợ, giúp đỡ của các ban ngành huyện. Đảng bộ chính quyền xã Thiên Phủ đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, nhạy bén đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo từ đó cán bộ, đảng viên và Nhân dân địa phương đã nỗ lực đạt được những thành tựu quan trọng trên nhiều lĩnh vực: Kinh tế tăng trưởng, văn hóa – xã hội có nhiều đổi mới tích cực, an ninh quốc phòng giữ vững, hệ thống chính trị được tin gọn và ngày càng vững mạnh. Tổng giá trị sản xuất tăng từ  65 tỷ lên 85 tỷ đồng (tăng 20 tỷ đồng, vượt  130 % so với cùng kỳ NQ). Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt  4,3%, tăng 1,7% so với nhiệm kỳ trước (16%), vượt 1,5% so với mục tiêu đại hội. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: tỷ trọng ngành nông - lâm nghiệp giảm từ 71% năm 2015 xuống còn 65,5% năm 2020 (giảm 5,5%); CN, tiểu thủ công nghiệp - xây dựng tăng từ 13,5% lên 15,5% (tăng 2,1%); Dịch vụ- thương mại tăng từ 15% lên 19% (tăng 0,4 %). Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 26 triệu đồng,  tăng 15,6 triệu đồng so với  năm 2015, vượt 1,1 lần so với mục tiêu đại hội.

Có thể thấy các chỉ tiêu tại Nghị quyết Đảng bộ lần thứ XXII nhiệm kỳ 2015 – 2020 được Đảng bộ xã Thiên Phủ tập trung lãnh, chỉ đạo là: Khẳng định sản xuất nông nghiệp tiếp tục giữ vai trò trọng tâm nên đã tập trung thực hiện nhiều chính sách đầu tư để tăng giá trị sản xuất đất nông nghiệp. Việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả như: giống lúa, cây ăn quả, rau màu các loại; bón phân viên nén dúi sâu…Diện tích lúa lai thâm canh năng suất được mở rộng đến nay diện tích là 110 ha; năng xuất lúa bình quân/1ha đất canh tác tăng từ 51,2 tạ năm 2015 lên 55 tạ năm 2020.  Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 1714.0 tấn (tăng 14 tấn so với NQ). Cơ cấu cây trồng, vật nuôi được chuyển dịch theo hướng tích cực; tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai, thực hiện Nghị quyết chuyên đề số 07-NQ/ĐU, ngày 10/6/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ xã “về việc sản xuất thâm canh cây vụ đông” để tăng vụ, đã trồng được 169 ha ngô nếp ngắn ngày, năng suất bình quân đạt 42 tạ/ha, sản lượng đạt 709 tấn. Ngoài ra, nhân dân trồng các cây: lạc, đậu tương, mía và rau đậu các loại, diện tích khoảng 10,5 ha, chủ yếu là tận dụng diện tích vườn gần nhà, ruộng 2 vụ trồng để phục vụ cho sinh hoạt gia đình và tăng thêm thu nhập.      Chăn nuôi phát triển theo hướng làm chuồng trại và có chăn dắt, đã mang lại hiệu quả kinh tế và phục vụ đời sống nhân dân. thiện tốt công tác QLBVR, việc giao đất, giao rừng, góp phần nâng độ che phủ của rừng từ 82% lên 84,49% (tăng 2,49% so với NQ). Công tác phòng cháy, chữa cháy rừng được quan tâm; trên địa bàn không có vụ cháy rừng nào xảy ra. Thực hiện Đề án “phục tráng rừng luồng” được 270 ha, đang phục hồi và phát triển tốt. Việc trồng rừng, chăm sóc, bảo vệ rừng 861ha và trồng mới 23,6 ha, trồng cây phân tán: 10 ha. Khai thác lâm sản, gỗ các loại: 801,05m3; luồng: 6,67 triệu cây, tăng 2,67 triệu cây; nứa, vầu 830 tấn, tăng 30 tấn so với NQ. Thu nhập của người dân từ kinh tế lâm nghiệp, đặc biệt là từ cây luồng, góp phần đáng kể vào những chi phí sinh hoạt hàng ngày và tích luỹ nguồn vốn để chi cho những công việc trong gia đình...

Trong lĩnh  vực Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp -  xây dựng được tiếp tục duy trì và có bước tăng trưởng: Tốc độ tăng trưởng hàng năm đạt 3,9%; Tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng hạ tầng là: 10,689 tỷ đồng; trong đó nhân dân đóng góp: 954 triệu. Cấp uỷ, chính quyền đã tập trung chỉ đạo đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân như: vốn trái phiếu chính phủ xây dựng cầu treo bản Sài, sữa chữa mương Sài với tổng chiều dài 1,7km; đập mương bản Lớt Giồi với tổng số vốn 972 triệu đồng do vốn chương trình mục tiêu quốc gia; dự án thủy lợi phí mương bản Dôi, xây dựng 4 phòng làm việc và tường rào UBND xã do vốn tiết kiệm ngân sách xã và các vốn hợp pháp khác, sửa chữa, nâng cấp trạm y tế, trường Tiểu học, Mầm non xã, xây dựng nhà bia tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ qua các thời kỳ với tổng nguồn vốn xã hội hóa trị giá 550 triệu; xây dựng công sở UBND xã với tổng số vốn 4,7 tỷ đồng; nhà văn hóa bản Hàm tổng số vốn là 1,1 tỷ đồng. Các công trình trên đã được phát huy có hiệu quả phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo QP - AN trên địa bàn.

Bên cạnh đó lĩnh vực Thương mại - dịch vụ cũng ổn định và phát triển công tác bố trí, sắp xếp mua bán, kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm ở các quán ăn, cửa hàng tạp hóa được thực hiện tốt, trật tự mua bán được đảm bảo.

Hoạt động tài chính, ngân sách đạt nhiều kết quả: Hàng năm xã đều có dự toán thu – chi ngân sách theo quy định; tổng thu ngân sách ước đạt 26- 27 tỷ đồng đạt trên 100% chỉ tiêu Huyện giao. Chi ngân sách cơ bản đáp ứng nhu cầu hoạt động thường xuyên. Tăng cường quản lý hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường; kết quả có 83% hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh, 40% hộ có nhà tắm hợp vệ sinh, 91% hộ được dùng nước hợp vệ sinh đạt 101% so với mục tiêu đại hội; tổ chức lễ phát động tuần lễ nước sạch, vệ sinh môi trường và trồng cây xanh tại các khu vực trường học, nhà văn hóa.

Văn hóa – xã hội được chăm lo và có nhiều chuyển biến tích cực; đời sống vật chất tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện hiện, đến năm 2019 xã Thiên Phủ có 2 trường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia (Trường tiểu học và trường mầm non thiên phủ). Chất lượng giáo dục, đào tạo ngày càng được nâng cao. Huy động học sinh đến trường năm sau cao hơn năm trước, giữ và nâng chuẩn công tác phổ cập giáo dục. Vận động quỹ khuyến học, qua đó hỗ trợ cấp phát quà "Tiếp bước đến trường", khen thưởng cho học sinh, sinh viên nghèo, hiếu học góp phần xây dựng xã hội học tập. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao luôn được duy trì và phát triển, đến nay các bản đều có đội văn nghệ, đội bóng đá, bóng chuyền, cầu lông... tham gia phục vụ các ngày lễ, tết, các giải do huyện tổ chức đều đạt thứ hạng cao. Công tác quản lý Nhà nước về hoạt động văn hóa luôn được quan tâm và tăng cường, kịp thời kiểm tra chấn chỉnh xử lý những vi phạm. Hoạt động đài truyền thanh được duy trì và mở rộng; hệ thống đài truyền thanh đã được đầu tư nâng cấp, kịp thời đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương đến với người dân. Công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động văn hoá được thực hiện tốt. Duy trì các hoạt động văn hoá, văn nghệ gắn với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; Y tế tiếp tục phát triển, công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng Thực hiện tốt công tác khám và điều trị bệnh cho nhân dân, luôn  chủ động trong công tác phòng chống các loại dịch bệnh nguy hiểm, tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm; Lãnh đạo thực hiện tốt công tác dân số, gia đình và trẻ em. Trạm Y tế xã được tỉnh công nhận đạt tiêu chí Quốc gia về y tế. 

Trong nhiệm kỳ qua, cấp ủy đảng, chính quyền đã triển khai quán triệt, chủ trương, tiêu chí về xây dựng nông thôn mới đến cán bộ, đảng viên và mọi người dân trong xã. Sau 5 năm triển khai, thực hiện đạt được 15/19 tiêu chí, 03 bản được công nhận đạt chuẩn NTM (đạt 166% so với NQ); nhân dân hiến 8.199 m2 đất, 1.661 cây để nắn đường liên bản: trong đó làm đường giao thông nông thôn 3.684m; đường bê tông nội đồng 3.250m; xây dựng nhà văn hóa bản Chong, bản Háng, bản Dôi, bản Sắng, bản Lớt Dồi.

Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội luôn đảm bảo ổn định, địa phương thực hiện tốt công tác đăng ký quản lý thanh niên trong độ tuổi thi hành nghĩa vụ quân sự, quan tâm chỉ đạo thực hiện khá tốt việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, đảm bảo đúng luật Nghĩa vụ quân sự. Nguồn quân nhân dự bị động viên được phúc tra định kỳ, lực lượng dân quân được xây dựng đúng, đủ theo biên chế, hằng năm đều được huấn luyện, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương trong tình hình mới. Thường xuyên phối hợp tuần tra bảo vệ địa bàn giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chủ động nắm chắc tình hình, có biện pháp xử lý kịp thời các tình huống xảy ra, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, phòng chống âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, góp phần ổn định an ninh chính trị, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế ở địa phương.

Khâu đột phá quan trọng của xã Thiên Phủ đó là đổi mới công tác lãnh đạo của cấp ủy, ngay từ đầu nhiệm kỳ, cấp ủy Đảng ban hành quy chế làm việc xuyên suốt cho cả nhiệm kỳ. Trên cơ sở đó, hằng năm xây dựng chương trình làm việc công tác cụ thể. Phân công Ủy viên Thường vụ, cấp uỷ viên phụ trách địa bàn, đơn vị. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy dân chủ và tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên. Thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính trong Đảng, nhất là quy trình về công tác cán bộ. Tin học hoá hoạt động các cơ quan Đảng; cơ sở dữ liệu quản lý hồ sơ đảng viên được cập nhật kịp thời, đúng quy định, đặc biệt trong nhiệm kỳ đã kiện toàn tổ chức, sắp xếp bộ máy tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức và cán bộ không chuyên trách. Từ cách làm hay và những bước đột phá như vậy nên qua 5 năm thực hiện Nghị quyết lần thứ XXII nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ xã Thiên Phủ đã tập hợp được sự đồng thuận của Nhân dân đưa chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới ở Thiên Phủ có nhiều  khởi sắc, mang lại niềm phấn khởi tự hào cho toàn Đảng bộ và Nhân dân trong xã.

Những thành tựu đạt được trên các mặt của đời sống xã hội khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ xã Thiên Phủ, đặc biệt thực hiện việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI và XII) của Đảng gắn với“Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã được tổ chức thực hiện thường xuyên ở chi bộ, Đảng bộ xem đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Qua đó, phong cách, đạo đức, lối sống, bản lĩnh chính trị của cán bộ đảng viên được nâng lên rõ rệt. Từng đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, từng cấp ủy viên, cán bộ, đảng viên có ý thức nhiều hơn về tinh thần trách nhiệm của mình trước cấp ủy, Đảng bộ và nhân dân; khắc phục sửa chữa những hạn chế khuyết điểm, đoàn kết cùng nhau ra sức thực hiện nhiệm vụ, chức trách được Đảng giao; tiếp tục học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, qua đó cán bộ, đảng viên nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, hết lòng, hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân. Các chi ủy, các ngành đã lồng ghép việc học tập vào các phong trào thi đua, biến nhận thức thành việc làm cụ thể, thiết thực của địa phương và ngành mình, góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Các chi bộ trong sạch vững mạnh hàng năm đạt 80%, không có chi bộ yếu, kém. Số Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm đạt trên 14%. Công tác phát triển đảng viên được quan tâm, trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 37 đảng viên, nâng tổng số đảng viên toàn đảng bộ lên 275 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy tham mưu cho cấp ủy kiểm tra 9 cuộc, giám sát 08 cuộc, tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm 05 đảng viên, phát hiện xử lý kỷ luật và đề nghị UBKT cấp trên xử lý kỷ luật 04 đảng viên.

Đại hội Đảng bộ xã Thiên Phủ lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020 – 2025 là Đại hội thể hiện sức mạnh, tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên và niềm tin của Nhân dân trên địa bàn xã Thiên Phủ. Những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua là tiền đề quan trọng để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020 – 2025. Phát huy truyền thống đoàn kết, lao động cần cù sáng tạo, đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thiên Phủ quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thách thức, nêu cao trách nhiệm nêu gương của người đảng viên, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, huy động mọi nguồn lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị vững mạnh cùng đoàn kết xung quanh  Đảng xây dựng xã Thiên Phủ ngày càng giàu đẹp và phát triển bền vững./.

<

Tin mới nhất

Huyện Quan Hóa: biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020.(10/07/2020 4:17 CH)

Huyện Đoàn Quan Hóa ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2020(09/07/2020 2:38 CH)

Trường Tiểu học thị trấn tổng kết năm học 2019- 2020(09/07/2020 10:58 SA)

HĐND xã Hiền Kiệt tổ chức kỳ họp bất thường, nhiệm kỳ 2016 – 2021(09/07/2020 10:35 SA)

HĐND huyện Quan Hoá Tổ chức kỳ họp thứ 12 khóa XIX(08/07/2020 9:59 SA)

Tháng 7 – Tháng tưởng nhớ và tri ân(07/07/2020 9:54 SA)

Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Quan Hóa lần thứ 23, Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm...(07/07/2020 7:20 SA)