Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quan Hóa

HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN KHÓA 23

Đăng ngày 12 - 10 - 2020
100%

 Sáng ngày  8/10/2020, huyện ủy Quan Hóa tổ chức Hội nghị nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm trong tâm công tác quý 4 năm 2020; định hướng nhiệm vụ năm 2021. Dự Hội nghị có đ/c Hà Thị Hương, tỉnh ủy viên,Bí thư Huyện ủy; đ/c Nguyễn Hữu Đồng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đ/c Trương Nho Tự, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đ/c Ủy viên BTV Huyện ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Thường trực HĐND huyện, Lãnh đạo UBND huyện; lãnh đạo các ban Đảng Huyện ủy, Trung tâm BDCT huyện; Ủy ban MTTQ và các cơ quan, ban ngành,  đoàn thể huyện; các đ/c BT, PBT, CT UBND các xã, thị trấn.

Toàn cảnh Hội nghị

 Trong 9 tháng đầu năm, mặc dù đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng của thiên tai nhưng với sự nổ lực, cố gắng, quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện. Huyện nhà đã đạt được kết quả trên nhiều lĩnh vực, kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng.Về kết quả đạt được cụ thể, Tổng giá trị sản xuất ước đạt 1.793,097tỷ đồng; tốc độ tăng giá trị sản xuất ước đạt 11,3%. Thu nhập bình quân đầu người ức đạt 22,8 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực.

Trên lĩnh vực kinh tế, sản xuất nông nghiệp, Tổng diện tích gieo trồng ha, đạt 97,7% kế hoạch; tổng sản lượng lương thực ước đạt 20.175 tấn. Công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm được duy trì thường xuyên, Công tác khoanh nuôi, chăm sóc, bảo vệ rừng được thực hiện theo kế hoạch.Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả khả quan, phấn đấu đến hết năm 2020 có 7bản được công nhận đạt chuẩn NTM; Về sản xuất công nghiệp: Trong 9 tháng, tình hình phát triển ngành Công nghiệp diễn ra ổn định. UBND huyện tiếp tục thực hiện tốt chính sách kêu gọi, thu hút đầu tư phát triển những ngành có thế mạnh của huyện. trong 9 tháng đầu năm huyện đã thành lập được 13 doanh nghiệp đạt 65% KH tỉnh giao. Công tác xúc tiến đầu tư đạt kết quả tích cực với nhiều dự án được các nhà đầu tư quan tâm; khó khăn vướng mắc của nhiều doanh nghiệp kịp thời được tháo gỡ, góp phần ổn định sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

Tổng giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 1.936,967 tỷ đồng, tăng  130,365 tỷ đồng.. Công tác xúc tiến đầu tư đạt kết quả tích cực với nhiều dự án được các nhà đầu tư quan tâm; khó khăn vướng mắc của nhiều doanh nghiệp kịp thời được tháo gỡ, góp phần ổn định sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

 Lĩnh vực văn hóa- xã hội tiếp tục được quan tâm. Ngành giáo dục và đào tạo từng bước nâng cao chất lượng giáo dục. Làm tốt việc tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, của huyện. làm tốt công tác tuyên truyền về phòng chống dịch covid 19; đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 20120 – 2025; 90 năm thành lập đảng cộng sản việt nam và 70 năm thành lập đảng bộ huyện; Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách với người có công, các đối tượng được hưởng bảo trợ xã hội. Công tác quốc phòng, an ninh ngày càng vững mạnh, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu từ huyện đến cơ sở. Công tác phát triển du lịch tiếp tục được quan, tâm chỉ đạo quyết liệt.

Công tác xây dựng Đảng: trong 9 tháng đầu năm, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy đã quyết liệt, đổi mới, sâu sát, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, của huyện. Chỉ đạo Đại hội Đảng bộ, chi bộ cơ sở hoàn thành đúng tiến độ, đồng thời chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 23, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trong 9 tháng đã mỡ được 6 lớp gồm bồi dưỡng kiến thức QLNN ngành chuyên viên, lớp nghiệp vụ công tác đảng, lớp bồi dương LLCT.. với 479 học viên tham gia; kết nạp 25 quần chúng ưu tú vào đảng, chuyển chính thức cho 31 đồng chí;

Ban thường vụ huyện ủy đã thực hiện điều động bổ nhiệm và luân chuyển 53  cán bộ quản lý cấp huyện và cơ sở…; Trong 9 tháng đã tiến hành kiểm tra đối với 17  cuôc đối với 60 tổ chức đảng và 285 lượt đảng viên. cùng với đó tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ CCVC được chấn chỉnh, cải thiện đáng kể.

Tại hội nghị các đại biểu cũng đã được thông qua dự thảo chương trình toàn khóa; dự thảo quy chế làm việc của BCH Đảng bộ huyện khoa 23; Dự thảo phân công nhiệm vụ của các đồng chí ủy viên ban thường vụ huyện ủy khóa 23 nhiệm kỳ 2020-2025 phụ trách các đơn vị.

 Bám sát định hướng thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã mạnh dạn, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế trong 9 tháng đầu năm như: công tac quản lý nhà nước ở một số phòng ban còn hạn chế tính chủ động quyết liệt trong giải quyết công việc chưa cao;việc xây dựng NTM ở các bản xã còn chưa được quan tâm đúng mức;  tình hình tội phạm, tệ nan xã hội, tai nan giao thông, buôn bán ma túy còn nhiều tiềm ẩn phức tap.

Đồng chí: Hà Thị Hương, Bí thư huyện ủy phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu và Kết luận tại hội nghị, đ/c Hà Thị Hương - Bí thư Huyện ghi nhận và đánh giá cao sự nổ lực, cố gắng của các phòng, ban ngành, cơ quan, cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn trong công tác phát triển kinh tế - xã hội. Các đ/c cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế cần khắc phục. Đồng thời yêu cầu trong 3 tháng cuối năm 2020, các phòng, ban ngành, địa phương tập trung rà soát lại các chỉ tiêu, và các giải pháp mà Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đề ra từ đầu năm, đánh giá lại những thuận lợi, khó khăn, chỉ tiêu nào chưa hoàn thành phải có giải pháp chỉ đạo quyết liệt phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch, ngành nào, địa phương nào không hoàn thành phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Huyện ủy. thực hiện đồng bộ các biện pháp tăng thu chống thất thu ra soát các nguồn thu nhất là các nguồn thu từ chuyển nhượng đất và từ các doanh nghiệp; nâng cao hiệu lực hiệu quả nhà nước gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường biện pháp bảo vệ môi trường phòng chống thiên tai đảm bảo tính mạng của người dân nhất là ở vừng xung yếu khu vực dễ bị sạt lở khi có mưa lũ xẩy ra; làm tốt công tác giao nhận quân năm 2021; Đẩy nhanh tiên độ thi công tác công trình xây dựng cơ bản, và rải ngân các nguồn vốn hổ trợ phát triển sản xuất; tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác xóa đói giảm nghèo; Tiếp tục giữ vững an ninh rừng, an ninh biên giới, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự xã hội, an toàn giao thông, ngăn chặn có hiệu quả các loại tội phạm nhất là tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội như cờ bạc, số đề.

Tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng, công tác quản lý cán bộ, đánh giá cán bộ; làm tốt công tác tư tưởng chính trị, công tác kiểm tra, giám sát các tổ chức cơ sở Đảng; kết nạp đảng viên mới đảm bảo chỉ tiêu… Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng năm 2020 đề ra./.

Nhóm PV Trung tâm VH huyện

<

Tin mới nhất

Lãnh đạo huyện thăm, chúc mừng Hội liên hiệp phụ nữ huyện nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội...(20/10/2020 2:50 CH)

Khai giảng lớp sơ cấp nghề kỹ thuật xây dựng cho lao động nông thôn(12/10/2020 2:29 CH)

HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN KHÓA 23 (12/10/2020 2:17 CH)

Hội Nạn nhân chất độc da cam/Đioxin huyện sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 43- của Ban Bí thư TW...(02/10/2020 9:28 SA)

Xã Phú Thanh Tổ chức Đêm hội trăng rằm cho các em thiếu niên, nhi đồng(02/10/2020 9:00 SA)

Trải nghiệm du lịch cộng đồng tại Quan Hóa(01/10/2020 10:07 SA)

Ra mắt Tổ hợp tác Dịch vụ vệ sinh Môi trường xã Hiền Kiệt(04/09/2020 10:52 SA)