Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quan Hóa

Công bố Quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch huyện Quan Hóa

Đăng ngày 06 - 01 - 2020
100%

Chiều Ngày 31/12/2019, UBND huyện Quan Hóa trọng thể tổ chức công bố các quyết định và ra mắt Trung tâm Văn hóa, thông tin, thể thao &du lịch huyện Quan Hóa. Tới dự có đồng chí Phạm Thị Hoa- PCT TTUBND huyện; lãnh đạo các phòng, ban UBND huyện, toàn thể cán bộ viên chức 2 đơn vị Đài truyền thanh huyện, Trung tâm Văn hóa, thể thao và du lịch tham dự.

 Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về việc tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng của các đơn vị sự nghiệp công lập, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 4689/QĐ-UBND ngày 11/11/2019 về việc thành lập Trung tâm Văn hóa, thông tin, thể thao &du lịch huyện Quan Hóa trên cơ sở sáp nhập 02 đơn vị là Đài truyền thanh- truyền hình huyện; Trung tâm Văn hóa, thể thao và du lịch huyện Quan Hóa. Trung tâm văn hóa thông tin, thể thao và du lịch huyện là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, trực thuộc UBND huyện Quan Hóa, có tư cách pháp nhân, trụ sở, con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật. Trung tâm hoạt động theo cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

          Theo đó, Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao  và du lịch có chức năng phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội của địa phương. Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa, thông tin, thể thao ở các xã, thị trấn. Tổ chức và cung ứng các dịch vụ công, đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn và thực hiện các chức năng khác do UBND huyện giao. 

        Về cơ cấu tổ chức, Trung tâm có 01 Giám đốc, 2 phó Giám đốc và 16 viên chức thuộc các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ. Đồng chí Mai Thị Hoa, Trưởng Đài truyền thanh- truyền hình huyện được điều động bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và du lịch huyện. 2 Phó giám đốc gồm: đồng chí Hà Thanh Bình và Đồng chí Phạm Công Nhật.

          Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm thị Hoa Phó Chủ tịch UBND huyện khẳng định: Việc sáp nhập và thành lập Trung tâm là mô hình hoạt động mới, phù hợp với chủ trương tinh giản đầu mối tổ chức, bộ máy. Nhằm phát huy tốt vai trò, hiệu quả, công năng sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao, truyền thông tại địa phương. Trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị Ban giám đốc, xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cho cán bộ, viên chức theo vị trí việc làm, tổ chức bàn giao, tiếp nhận toàn bộ tài sản, tài chính, quản lý, sử dụng có hiệu quả, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực, cố gắng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển chung của huyện vùng cao Bắc Hà trong giai đoạn mới./.

<

Tin mới nhất

Huyện Quan Hóa: biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020.(10/07/2020 4:17 CH)

Huyện Đoàn Quan Hóa ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2020(09/07/2020 2:38 CH)

Trường Tiểu học thị trấn tổng kết năm học 2019- 2020(09/07/2020 10:58 SA)

HĐND xã Hiền Kiệt tổ chức kỳ họp bất thường, nhiệm kỳ 2016 – 2021(09/07/2020 10:35 SA)

HĐND huyện Quan Hoá Tổ chức kỳ họp thứ 12 khóa XIX(08/07/2020 9:59 SA)

Tháng 7 – Tháng tưởng nhớ và tri ân(07/07/2020 9:54 SA)

Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Quan Hóa lần thứ 23, Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm...(07/07/2020 7:20 SA)