Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quan Hóa

Huyện Quan Hóa qua một năm nhìn lại

Đăng ngày 31 - 01 - 2020
100%

Vậy là một năm nữa lại đi qua, nhìn lại để thấy rằng năm 2019 với nhiều khó khăn đã ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển kinh tế - xã hội của huyện Quan Hóa. Tuy nhiên dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, sự đoàn kết thống nhất và sự nỗ lực của mỗi người dân, kinh tế - xã hội của huyện Quan Hóa trong năm qua đã có những khởi sắc đáng tự hào.

Xây dựng Đảng là một trong những nhiệm vụ được Đảng bộ huyện quan tâm hàng đầu và thực hiện xuyên suốt trong năm 2019. Đây cũng là nhân tố then chốt tạo nên sự thành công của Đảng bộ huyện Quan Hóa trong năm qua trên tất cả các lĩnh vực. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân được quan tâm thực hiện tốt, tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động trong nội bộ, củng cố thêm niềm tin của nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền địa phương. Có thể nói, những thành tựu mà huyện Quan Hóa đạt được trong năm 2019 là minh chứng cụ thể, khẳng định vai trò lãnh đạo, sự đoàn kết, thống nhất cao giữa Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể với mọi tầng lớp nhân dân, khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, xây dựng huyện ngày càng phát triển về mọi mặt.

Năm 2019, với sự nỗ lực quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chính quyền các cấp, đặc biệt là sự đổi mới, quyết liệt trong lãnh đạo của Ban thường vụ , Ban chấp hành Đảng bộ huyện, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng đảng, chính quyền cũng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, tổng giá trị sản xuất ước đạt trên 2.391 tỷ đồng, tăng 17,9% so với cùng kỳ; trong đó sản xuất nông – lâm nghiệp và thủy sản phát triển ổn định, giá trị sản xuất toàn ngành ước đạt 980,29 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ. Thu nhập bình quân đầu người đạt 27,83 triệu đồng/người/năm, tăng 2,73 triệu đồng so với cùng kỳ; cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động chuyển dịch đúng hướng; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được tăng cường; huy động vốn cho đầu tư phát triển đạt khá. 

Lĩnh vực nông nghiệp, giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp được nâng lên; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 22.013 tấn. Lĩnh vực sản xuất công nghiệp và xây dựng tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng vẫn có bước tăng trưởng khá, tổng giá trị ước đạt 702,94 tỷ đồng, tăng 22,9%. Giá trị xuất khẩu ước đạt 4,7 triệu USD, tăng 11,9% so với cùng kỳ (mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là giấy vàng mã). Các ngành dịch vụ có bước phát triển tích cực. Công tác phát triển doanh nghiệp được quan tâm, trong năm huyện đã thành lập mới được 25 doanh nghiệp. Hoạt động đầu tư phát triển có nhiều chuyển biến rõ nét, tổng huy động vốn đầu tư ước đạt trên 512 tỷ đồng. Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm chỉ đạo, trong năm huyện đã tổ chức Lễ đón nhận Bằng Di tích lịch sử quốc gia hang Co Phường; phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức thành công Hội thi thể thao các dân tộc tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIII. Phong trào xây dựng nông thôn mới có những bước chuyển rõ rệt, đến nay toàn huyện đạt 248 tiêu chí, bình quân 14,6 tiêu chí/xã, trong đó có 2 xã, 22 bản được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

          Lĩnh vực giáo dục - đào tạo tiếp tục phát triển. Trong năm huyện đã sáp nhập Trường THCS Phú Xuân và Trường PTDTBT THCS Thanh Xuân và đổi tên trường thành Trường PTDTBT THCS Phú Xuân; Trường Mầm non Xuân Phú và Trường Mầm non Phú Nghiêm thành Trường Mầm non Phú Nghiêm. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm, đã tạo việc làm mới cho 820 lao động. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 48,5%. Công tác giảm nghèo theo tinh thần Nghị quyết 09-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo nhanh và bền vững” đạt được kết quả đáng khích lệ. Quốc phòng - an ninh được củng cố, trật tự an toàn xã hội bảo đảm. Trong đó, an ninh khu vực biên giới luôn ổn định; công tác đấu tranh phòng chống tội phạm được tăng cường; xây dựng Đảng, cải cách hành chính và hệ thống chính trị được nâng cao; đoàn kết trong Đảng, trong nhân dân được tăng cường. Công tác phát triển Đảng được chăm lo, trong năm kết nạp được 79 đảng viên mới. Huyện cũng tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Quan Hóa lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024; Đại hội LHTN huyện, nhiệm kỳ 2019-2024. Sáp nhập 6 đơn vị thành 3 đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQH 14 ngày 16-10-2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Công tác chuẩn bị đại hội đảng, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã và đang được Ban Thường vụ Huyện ủy đặc biệt quan tâm chỉ đạo, thực hiện theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh.

          Năm 2019 đã khép lại, vượt qua những khó khăn, thách thức, khẳng định nền móng, tiền đề vững chắc bằng những kết quả, thành tựu đã đạt được, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Quan Hóa vững tin bước vào năm mới 2020. Tin tưởng rằng với tinh thần đoàn kết nhất trí, nỗ lực vượt qua khó khăn thử thách thực hiện hiệu quả các tiêu đã đề ra trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2020 như: Phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 17,5% trở lên; tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt 4,9 triệu USD; có thêm 5 bản đạt chuẩn nông thôn mới. Thu nhập bình quân đầu người đạt 31,5 triệu đồng/năm trở lên; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 50,5%; giải quyết việc làm mới cho 800 lao động...

Năm 2020 là năm có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, là năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015 -2020, là tiền đề để xây dựng Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020- 2025 trên địa bàn.  Hy vọng rằng năm 2020, huyện Quan Hóa sẽ phát triển vững chắc và toàn diện hơn, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân trên địa bàn huyện../.

<

Tin mới nhất

Quan Hóa hoàn thành công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ...(8/8/2020 8:47 AM)

Hướng về Đại hội Đảng bộ huyện Quan Hóa lần thứ XXIII: Dấu ấn một nhiệm kỳ Đại hội(8/4/2020 10:10 AM)

Huyện Quan Hóa đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch Covid-19(7/30/2020 2:21 PM)

Quan Hóa: 200 học viên được đồi dưỡng kiến thức pháp luật(7/28/2020 10:03 AM)

Huyện Quan Hóa tiếp thu Hội nghị trực tuyến về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống...(7/27/2020 1:51 PM)

LĐLĐ huyện Quan Hóa: Trao tiền hỗ trợ làm nhà “Mái ấm công đoàn” (7/24/2020 7:41 AM)

Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ...(7/22/2020 2:40 PM)