Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quan Hóa

UBND huyện Quan Hóa tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2019

Đăng ngày 27 - 09 - 2019
100%

Sáng ngày 25/9/2019 UBND huyện Quan Hóa tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm 2019 ; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019.  Tham dự Hội nghị có đ/c Nguyễn Hữu Đồng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy;  đ/c Phạm Thị Hoa Phó Chủ tịch UBND huyện. đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. đ/c Trương Nho Tự-  PBT huyện ủy, CT UBND huyện phát biểu khai mạc & chủ trì hội nghị.           

09 tháng năm 2019, UBND huyện đã tập trung quyết liệt chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai các nhiệm vụ kinh tế, chính trị trên địa bàn huyện; Tổng giá trị sản xuất ước đạt 1.490,236  tỷ đồng; tốc độ tăng giá trị sản xuất ước đạt 18%. Thu nhập bình quân đầu người ức đạt 24,7 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Trên lĩnh vực kinh tế, sản xuất nông nghiệp, Tổng diện tích gieo trồng  6.641ha, đạt 98,46% kế hoạch; tổng sản lượng lương thực ước đạt 20.667 tấn. Công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm được duy trì thường xuyên, Công tác khoanh nuôi, chăm sóc, bảo vệ rừng được thực hiện theo kế hoạch. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả khả quan, đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thưc hiện chương trình NTM giai đoạn 2010-2020.

 Về sản xuất công nghiệp: Trong 9 tháng, tình hình phát triển ngành Công nghiệp diễn ra ổn định. UBND huyện tiếp tục thực hiện tốt chính sách kêu gọi, thu hút đầu tư phát triển những ngành có thế mạnh của huyện. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 400,783 ty đồng , tăng 0,7 so với cùng. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt trên 56,482 tỷ đồng đạt 114% dự toán. Trong 9 tháng đầu năm đã thành lập mới được 13 doanh nghiệp đạt 52 % kế hoạch tỉnh giao. Công tác xúc tiến đầu tư đạt kết quả tích cực với nhiều dự án được các nhà đầu tư quan tâm; khó khăn vướng mắc của nhiều doanh nghiệp kịp thời được tháo gỡ, góp phần ổn định sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

Trong sản xuất nông nghiệp đã đôn đốc chỉ đạo các xã nhanh chóng khôi phục sản xuất, đảm bảo vệ sinh môi trường không để dịch bệnh lớn xảy ra, vận động bà con nhân dân đẩy mạnh phát triển sản xuất vụ đông năm 2019. Về chăn nuôi: Tổng đàn gia súc, gia cầm vẫn được duy trì và phát triển tốt, huyện đã công bố hết dịch lợn tả lợn châu phi tại 7 bản xủa 5 xã. 18/18 đơn vị đã hoàn tiêm phòng đợt 1 năm 2019.   Hoạt động sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được quan tâm đẩy mạnh. Các hoạt động văn hóa – xã hội tiếp tục có chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống của đại bộ phận nhân dân cơ bản ổn định; quốc phòng – an ninh được giữ vững; nhìn chung các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện đã làm tốt công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao, trong đó Hang Co Phương xã Phú Lệ  đã được Bộ Văn hóa TTDL công nhân di tích lịch sử quốc gia.

Có được kết quả trên, ngay từ đầu năm huyện triển khai và từng bước hiện thực hoá các quy hoạch, xác định rõ các dự án ưu tiên trọng tâm mà huyện đã và đang triển khai thực hiện, gắn với thu hút đầu tư để huy động tối đa các nguồn lực. Nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, tính minh bạch và tiếp cận thông tin cũng như hiệu quả hoạt động của Trung tâm hành chính công huyện; thực hiện có hiệu quả hoạt động bộ phận “một cửa” của các xã, thị trấn; đơn giản hoá các thủ tục hành chính theo hướng công khai, minh bạch, giảm thời gian và chi phí trong thực hiện thủ tục hành chính; đề cao trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ. Hội nghị cũng đã thông qua báo cáo tình hình thu chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2019. Định hướng dự toán thu, chi ngân sách năm 2019; Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển 9 tháng đầu năm 2019.

.  Tại Hội nghị, đại diện các cơ quan, ban, ngành đoàn thể, các xã, thị trấn đã thảo luận, nêu rõ những thuận lợi và khó khăn cần tháo gỡ để triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của 3 tháng cuối năm 2019.

     Về nhiệm vụ trọng tâm của 3 tháng cuối năm 2019, đ/c Nguyễn Hữu Đồng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy;  Đ/c Trương Nho Tự PBT huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp từ nay đến cuối năm 2019 để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao

      Về nhiệm vụ 3 tháng cuối năm đồng chí Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: các xã thị trấn Tập trung chỉ đạo nhân dân thu hoạch lúa mùa 2019, khẩn trương triển khai phương án sản xuất vụ đông xuân  và kế hoạch tiêm phòng đợt 2/2019; tập trung xây dựng các mô hình, chuỗi cung ứng bảo vệ vệ sinh ATTP, tăng cường công tác quản lý; Làm tốt công tác phòng chống lụt bão, phòng  chống dịch bệnh tai xanh; Thực hiện công tác bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng; Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, dự án đang triển khai trên địa bàn; Tập trung xử lý các vấn đề bức xúc, trong việc đền bù, giải phóng mặt bằng; Tập trung triển khai việc thu, chi ngân sách đảm bảo kế hoạch đề ra; Đảm bảo công tác quốc phòng- an ninh; Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tiến độ thành lập các doanh nghiêp, xây dựng nhãn mác hàng hóa theo kế hoạch…đảm bảo hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra của năm 2019/.

Ý kiến bạn đọc
    <

    Tin mới nhất