Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quan Hóa

Huyện Quan Hóa thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã theo tinh thần NQ số 37 ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị

Đăng ngày 02 - 12 - 2019
100%

           Sáng ngày 1/12/2019, Tại các xã Phú Nghiêm, Phú Xuân, Thị trấn Quan Hóa, Huyện Quan Hóa đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập các đơn vị hành chính cấp xã theo tinh thần NQ số: 37 -NQ/TW ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Bộ Chính trị V/v sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã Nghị quyết số:786/NQ-UBTVQH14 ngày 16-10-2019  của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Quan Hóa. gồm: QĐ thành lập xã Phú Xuân (từ việc nhập xã Thanh Xuân vào xã Phú Xuân); QĐ thành lập xã  Phú Nghiêm (từ việc nhập xã Xuân Phú với  xã Phú Nghiêm) và QĐ thành lập thị trấn Hồi Xuân (từ việc nhập Thị trấn Quan Hóa và xã Hồi Xuân).  Tham dự lễ công bố QĐ có các đ/c trong ban Thường vụ, BCH đảng bộ huyện; thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, lãnh đạo đảng ủy, chính quyền, đoàn thể các xã, thị trấn và đông đảo nhân dân đến dự.

          Tại lễ công bố nhập xã Xuân phú vào xã Phú Nghiêm  Tham dự lễ công bố quyết định có đ/c Phạm Bá Diệm Tỉnh ủy viên- bí thư huyện ủy- CT HĐND huyện; đ/c Hoàng đình chung PCT HĐND huyện; các đồng chí trong ban thường vụ, BCH đảng bộ Huyện lãnh đạo các phòng ban, cơ quan đoàn thể cấp huyện.

          Tại buổi lễ phòng nội vụ đã công bố Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thanh Hóa; Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQH14 ngày 16-10-2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Quan Hóa theo đó: Nhập toàn bộ 24,46 km2 diện tích tự nhiên, 1.420 người của xã Xuân Phú vào xã Phú Nghiêm. Sau khi nhập, xã Phú Nghiêm có 44,43 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 2.573 người. Xã Phú Nghiêm giáp thị trấn Hồi Xuân và các huyện Bá Thước, Quan Sơn. Theo đó Đảng bộ xã Phú Nghiêm có 10 chi bộ với 217 Đảng viên. Tại buổi lễ, Phòng nội vụ và ban tổ chức huyện ủy cũng đã Công bố các quyết định của BTV huyện ủy, CT UBND huyện về công tác tổ chức cán bộ. theo đó đồng chí Hà thị Nga Phó trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện được huyện ủy Quan Hóa chỉ định tham gia BCH, BTV Đảng ủy và giữ chức BT Đảng ủy xã Phú Nghiêm nhiệm kỳ 2015- 2020.

          Phát biểu tại lễ công bố, đồng chí Phạm Bá Diệm tỉnh ủy viên BT huyện ủy- CT HĐNG huyện đã chúc mừng các đồng chí được Ban Thường vụ Huyện ủy tín nhiệm phân công, chỉ định vào Ban chấp hành, Ban thường vụ, Thường trực và giới thiệu bầu các chức danh chính quyền xã Phú Nghiêm. Để sớm ổn định bộ máy tại đơn vị hành chính mới, ổn định đời sống nhân dân địa phương, đ/c đề nghị các đồng chí trong Ban thường vụ, Ban chấp hành các Đảng bộ xã, thị trấn mới được thành lập khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất HĐND; nhanh chóng kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền và lãnh đạo, kiện toàn các tổ chức chính trị theo quy định. Lãnh đạo công tác bàn giao, tiếp nhận hồ sơ cán bộ, hồ sơ chuyên môn và cơ sở vật chất. Ban Thường vụ Đảng ủy xã Phú Nghiêm tập trung phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành rà soát, ban hành các quy chế, quy định làm việc, lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019; kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng xã, đại hội các chi bộ theo kế hoạch.

          Ngay sau lễ công bố các quyết định về việc sáp nhập, thành lập Đảng bộ Xã Phú Nghiêm; công bố các Quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và chức vụ Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã Phú Nghiêm. cũng như công tác can bộ. Hội đồng nhân dân xã đã tổ chức kỳ họp thứ nhất bầu các chức danh: Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND xã; trưởng, phó ban kinh tế, xã hội của HĐND xã; Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND xã; ủy viên UBND; thông qua Nghị quyết xác nhận bầu cử các chức danh và các ban của HĐND; UBND, ủy viên UBND, với tỷ lệ phiếu bầu các chức danh đạt gần 100%.

            Tại Lễ công bố Quyết định nhập xã Thanh Xuân vào xã Phú Xuân Dự lễ công bố quyết định có đồng chí Nguyễn Hữu Đồng  phó bí thư thường trực  Huyện ủy; đồng chí Phạm Thị Hoa Phó chủ tịch UBND huyện ; các đ/c trong ban thường vụ, BCH đảng bộ huyện lãnh đạo các phong ban, cơ quan đoàn thể cấp huyện. lãnh đạo cán bộ và nhân dân 2 xã Thanh Xuân và Phú Xuân;

          Theo đó: Nhập toàn bộ 78,06 km2 diện tích tự nhiên, 2.953 người của xã Thanh Xuân vào xã Phú Xuân. Sau khi nhập, xã Phú Xuân có 102,36 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 4.839 người. Xã Phú Xuân giáp các xã Nam Tiến, Nam Xuân, Phú Lệ, Phú Sơn, thị trấn Hồi Xuân và huyện Bá Thước; Đảng bộ xã Phú xuân có 18 chi bộ với 362 Đảng viên, đồng chí Hà Đức Liệu Huyện ủy viên Bí thư Đảng xã Thanh xuân cũ giữ chức bí thư đảng ủy xã Phú xuân. Tại buổi lễ, Phòng nội vụ và ban tổ chức huyện ủy cũng đã Công bố các quyết định của BTV huyện ủy, CT UBND huyện về công tác tổ chức cán bộ đối với xã Phú xuân.

           Cũng trong sáng 1-12, xã phú xuân đã tổ chức kỳ họp HĐND xã lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2016-2021. Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND của xã đã bầu các chức danh: Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND xã; trưởng, phó ban kinh tế, xã hội của HĐND xã; Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND xã; ủy viên UBND; thông qua Nghị quyết xác nhận bầu cử các chức danh và các ban của HĐND; UBND, ủy viên UBND, với tỷ lệ phiếu bầu các chức danh đạt gần 100%.  Đồng chí Hà Văn Cường phó bí thư đảng ủy xã phú xuân được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch HĐND xã phú xuân, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Hà Hồng Quản phó bí thư đảng ủy được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch UBND xã Phú xuân, nhiệm kỳ 2016-2021.

           Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hữu Đồng Phó bí thư thường trực huyện ủy nhấn mạnh: Sau khi được thành lập và đi vào hoạt động, Đảng bộ xã cần khẩn trương xây dựng quy chế làm việc của BCH, Ủy ban Kiểm tra, phân công nhiệm vụ cụ thể trong cấp ủy và nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tập thể BCH Đảng bộ đoàn kết, tăng cường phối hợp, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn trước mắt, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; xây dựng tổ chức Đảng, quan tâm phát triển Đảng viên, giữ vững mối quan hệ công tác của Đảng bộ, Chi bộ cơ sở; các tổ chức, đoàn thể; xây dựng hệ thống chính trị hoạt động hiệu quả, chuẩn bị tốt các điều kiện để chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. huyện sẽ tiếp chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp tổ chức bàn giao, tiếp nhận theo từng lĩnh vực, từng nhóm; đảm bảo đúng quy định của pháp luật; Chặt chẽ, thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm. Quá trình thực hiện phải đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng và tổ chức triển khai đồng bộ của chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân. Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong sinh hoạt và giao dịch ở đơn vị hành chính sau khi sắp xếp, thành lập; Chuyển đổi các loại giấy tờ cho nhân dân; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp theo thẩm quyền.

         Tại lễ công bố quyết định thành lập Đảng bộ thị trấn Hồi xuân mới trên cơ sở sáp nhập xã Hồi xuân vào thị trấn Quan Hóa, UBND huyện Quan Hóa đã công bố Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQH14, ngày 16-10-2019 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thanh Hóa đối với các xã, thị trấn thuộc huyện Quan Hóa; Triển khai kế hoạch của UBND huyện Quan Hóa về thực hiện Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

         Tại buổi lễ Ban tổ chức huyện ủy công bố quyết định của Ban Thường vụ huyện ủy Quan Hóa về thành lập Đảng bộ thị trấn Hồi Xuân trực thuộc Đảng bộ huyện Quan Hóa. Quyết định chỉ định Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn, khóa 1, nhiệm kỳ 2015 - 2020. thông các quyết định luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo. Theo đó đồng chí Lê Văn Dũng, huyện ủy viên, nguyên phó Ban tổ chức huyện ủy được điều động tham gia ban chấp hành đảng bộ thị trấn hồi  xuân và được tín nhiệm giữ chức vụ Bí thư Đảng bộ thị trấn Hồi Xuân nhiệm kỳ 2015 - 2020.

           Phát biểu tại buổi lễ. đồng chí Trương Nho Tự-  PBT, chủ tịch UBND huyện; đề nghị Đảng bộ, HĐND, UBND Thị trấn Hồi xuân cần tuyên truyền, vận động làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, tuyên truyền rộng rãi để các tầng lớp nhân dân nắm bắt được mục đích, ý nghĩa và lợi ích của việc sáp nhập thành lập Thị Trấn Quan Hóa và nhập xã Hồi Xuân Thàn thị trấn Hồi Xuân. Thực hiện công tác bàn giao, tiếp nhận nguyên trạng diện tích tự nhiên, dân số và toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan của các cơ quan, đơn vị hành chính thuộc diện sắp xếp về đơn vị hành chính mới đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Đối với các trường học trước mắt vẫn ổn định và duy trì. Các đơn vị cũng tính toán để sử dụng và phát huy có hiệu quả cơ sở vật chất sau khi sáp nhập.

          Ngay sau khi buổi lễ công bố sáp nhập. HĐND thị trấn Hồi Xuân đã tổ chức kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016 - 2021. Bầu các chức danh, chủ tịch HĐND, Phó chủ tịch HĐND, các ban của HĐND thị trấn Hồi xuân. Bầu chức danh chủ tịch, các phó chủ tịch UBND, bầu Ủy viên UBND Thị trấn Hồi Xuân nhiệm kỳ 2016 - 2021.Theo đó các ông, bà Hà Văn Khuê- PBT đảng ủy thị trấn Hồi xuân được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND Thị trấn Hồi xuân, Bà Phạm thị Anh, phó bí thư Đảng ủy được HĐND thị trấn Hồi xuân tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND Thị trấn Hồi xuân Nhiệm kỳ 2016 - 2021.

         Có thể nói sau thời gian triển khai thực hiện, với sự nổ lực cố gắng của cấp ủy, chính quyền, sự đồng thuận nhất trí cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân các xã thị trấn. Việc sáp nhập để thành lập các đơn vị hành chính cấp xã mới là phù hợp với thực tiễn của địa phương, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền cấp xã, tinh gọn bộ máy, đồng thời tạo sự gắn bó phát huy trí tuệ cũng như sức mạnh, tăng cường đầu tư xây dựng công trình phúc lợi xã hội trong cộng đồng dân cư.

         Việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã nhằm tổ chức hợp lý đơn vị hành chính các cấp phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển của đất nước; đảm bảo hoàn thiện thể chế về đơn vị hành chính, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, góp phần phát huy nguồn lực con người, nguồn lực xã hội thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương, nâng cao đời sống nhân dân; đảm bảo quốc phòng; giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Phấn đấu đến năm 2030 các đơn vị hành chính được sắp xếp cơ bản phù hợp chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; đáp ứng yêu cầu xây dựng nước ta trở thành một nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa./.

<

Tin mới nhất