Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quan Hóa

Hội nghị tổng kết công tác Nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2019 và triển khai kế hoạch sản xuất vụ chiêm xuân 2020.

Đăng ngày 16 - 12 - 2019
100%

Ngày 11/12/2019, UBND huyện Quan Hóa tổ chức Hội nghị tổng kết kết công tác Nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2019; triển khai kế hoạch sản xuất vụ chiêm xuân 2020. Đồng chí Trần Văn Hùng Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Năm 2019 là năm có điều kiện thời tiết không thuận lợi cho ngành nông nghiệp, nhưng được sự lãnh đạo của Ban thường vụ Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, sự phối hợp tích cực của các cấp, các ngành và sự đoàn kết, nỗ lực cố gắng của người nông dân nên sản xuất nông nghiệp năm 2019 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tổng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản năm  2019 ước đạt 692,993 tỷ đồng, bằng 109,9% so với năm 2018. Tổng sản lượng lương thực cả năm ước đạt hơn 22.013 tấn, bằng 100,05% kế hoạch, trong đó sản lượng lúa đạt 9.989 tấn, bằng 98%  kế hoạch, sản lượng mầu đạt 12.024 tấn, bằng 99,8% kế hoạch; Tổng diện tích lúa gieo cấy được 1.732 ha với năng suất bình quân đạt hơn 54,3 tạ/ha. Giá trị trên 1ha đất nông nghiệp nuôi trồng thủy sản đạt 48,5 triệu đồng; giá trị trên 1 ha đất rừng sản xuất đạt 20 triệu đồng. trong năm trồng mới được 290 ha  rừng tập trung owrcacs xã Nam tiến, trung Sơn và xã Hiền Kiệt; Về chăn nuôi, mặc dù đã thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bênh, xong tình hình dịch tả lợn châu phi vẫn diễn biến phức tạp, trong năm có 9 xã, thị trấn mắc dịch, tổng số lợn phải tiêu hủy là 16.628 kg. Tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh 88%; Có 1 xã về đích nông thôn mới. Có 8 bản đang hoàn thiện hổ sơ cũng như các tiêu chí còn thiếu để được công nhân đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2019.

Triển khai nhiệm vụ sản xuất vụ chiêm Xuân năm 2020 với mục tiêu tiếp tục thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị, sản xuất theo hướng hàng hóa; thực hiện thí điểm công tác dồn điền đổi thửa, từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và phát triển bền vững, huyện quan Hóa phấn đấu tổng diện tích gieo trồng đạt 4.505 ha; Tổng sản lượng lương thực có hạt đtạ 12.270 tấn. năng suất lúa ruộng bình quân đtạ 55 tạ/ha; Phấn đất có 1 bản đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và 5 bản đạt chuẩn nông thôn mới ...Tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn nông dân gieo trồng đúng lịch thời vụ để giảm thiểu thiệt hại do thời tiết, sâu bệnh gây ra; Tăng cường áp dụng các tiến bộ kỹ thuật trong canh tác như cơ giới hóa đồng bộ, tưới nước tiết kiệm cho cây trồng, quản lý dịch hại tổng hợp, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc "4 đúng"; Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm; Triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất; Nâng cao chất lượng dịch vụ, phục vụ sản xuất vụ chiêm xuân cho bà con nông dân trong huyện.

Cũng tại hội nghị Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện triển khai công tác khuyến nông, công tác dự tính, dự báo tình hình dịch hại cây trồng và biện pháp phòng trừ. Hội nghị cũng đã tập trung thảo luận, nêu lên những thuận lợi, khó khăn của ngành nông nghiệp huyện thời gian qua, kế hoạch sản xuất vụ chiêm xuân và đề ra các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu đề ra trong sản xuất vụ chiêm xuân năm 2020.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị, đồng chí Trần văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị: Trên cơ sở phương án sản xuất vụ chiêm xuân 2020, Phòng Nông nghiệp & PTNT là cơ quan Thường trực BCĐ sản xuất huyện xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu cụ thể về diện tích sản xuất vụ chiêm xuân đối với các xã, thị trấn. Đồng thời tiếp tục tham mưu cho UBND huyện trong công tác kiểm tra, chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện nhiệm vụ; Phối hợp với các cơ quan chức năng và các địa phương thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về Vật tư nông nghiệp; tiếp tục rà soát lại hệ thống kênh mương, dòng chảy phục vụ tưới tiêu. Đối với các xã, thị trấn tập trung kiện toàn BCĐ sản xuất, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên BCĐ, xây dựng phương án sản xuất vụ chiêm xuân phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương; chú trọng tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng; thực hiện tốt khung thời vụ; thực hiện tốt công tác quản lý vật tư nông nghiệp trên địa bàn; chủ động xây dựng phương án mở rộng, chuyển đổi một số cây trồng có hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất; tập trung ra quân làm công tác thủy lợi mùa khô, nạo vét các tuyến kênh mương đảm bảo tưới tiêu thuận lợi. Bên cạnh đó, các xã, thị trấn tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác phòng chống dịch tả lợn Châu Phi, phòng ngừa dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi. kiểm soát chặt chẽ xung điện đánh bắt cá và khai thác cát trái phép; Tiếp tục nhân rộng các mô hình phát triển sản xuất hiệu quả. Đối với Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện xây dựng kế hoạch tập huấn chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật. Tập trung triển khai xây dựng các mô hình trình diễn về giống mới, phương pháp canh tác tiến tiến để nông dân ứng dụng vào sản xuất; Xây dựng và thực hiện phương án phòng trừ dịch hại hiệu quả, an toàn. Thường xuyên điều tra, theo dõi tình hình phát sinh, phát triển của các loại dịch hại; dự tính, dự báo chính xác thời điểm phát sinh để chủ động chỉ đạo phòng trừ kịp thời, triệt để; thực hiện tốt công tác quản lý phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, hướng dẫn sử dụng đúng các loại thuốc đặc hiệu để phòng trừ dịch hại đạt hiệu quả cao nhất. chủ động trong công tác bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng..; tăng cường thông tin, tuyên truyền việc chuyển giao các tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất....

<

Tin mới nhất

Huyện Quan Hóa: biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020.(10/07/2020 4:17 CH)

Huyện Đoàn Quan Hóa ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2020(09/07/2020 2:38 CH)

Trường Tiểu học thị trấn tổng kết năm học 2019- 2020(09/07/2020 10:58 SA)

HĐND xã Hiền Kiệt tổ chức kỳ họp bất thường, nhiệm kỳ 2016 – 2021(09/07/2020 10:35 SA)

HĐND huyện Quan Hoá Tổ chức kỳ họp thứ 12 khóa XIX(08/07/2020 9:59 SA)

Tháng 7 – Tháng tưởng nhớ và tri ân(07/07/2020 9:54 SA)

Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Quan Hóa lần thứ 23, Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm...(07/07/2020 7:20 SA)