Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quan Hóa

Hội nghị nâng cao năng lực cho cán bộ huyện, xã bản làm công tác xuất khẩu lao động năm 2019

Đăng ngày 05 - 11 - 2019
100%

Sáng ngày 1/11/2019 UBND huyện Quan Hóa tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác xuất khẩu lao động năm 2019. Hội nghị do đồng chí Phạm Thị Hoa phó chủ tịch UBND huyện

Toàn cảnh Hội nghị

Trong những năm qua thị trường lao động nước ngoài diễn biến theo hướng bất lợi nhưng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các cấp, các ngành, các đơn vị doanh nghiệp nên công tác xuất khẩu lao động trên địa bàn huyện Quan Hóa vẫn đạt được kết quả khả quan. cụ thể tổng số lao động tham gia xuất khẩu lao động từ năm 2016- đến tháng 10/2019 là 229 người, tập trung ở các nước Malaixia, Đài Loan, Nga, Hàn Quốc, nhật bản và ả rập xê út.  Hầu hết lao động đã có thu nhập ổn định và gửi tiền về cho gia đình . Để có được kết quả này là nhờ huyện Quan hóa đã có những giải pháp đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động như : Thành lập tổ cộng tác viên vận động, tư vấn xuất khẩu lao động,  tạo điều kiện thuận lợi để giúp người lao động có điều kiện đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài như: hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ; có chính sách hỗ trợ kinh phí học nghề, học giáo dục định hướng và cho vay vốn với lãi suất ưu đãi. Tuy nhiên, công tác XKLĐ trên địa bàn huyện vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế như: một số xã, thị trấn còn chưa thực sự quan tâm đến công tác XKLĐ, tình trạng người lao động ở một số nước khi hết hạn hợp đồng nhưng không trở về, vẫn cố tình ở lại lao động bất hợp pháp, chủ yếu ở thị trường Hàn Quốc,...

Tại hội nghị các đại biểu cũng được triển khai các nội dung như công văn số 766 sở lao động TBXH tỉnh về tăng cường các biện pháp phòng chống đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh thanh hóa; Kế hoạch số 44 ngày 21/2/2019 về triển khai thực hiện đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2018-2025 trên địa bàn tỉnh thanh hóa; Kế hoạch số 116 ngày 10/5/2019 của UBND tỉnh về triển khai quyết định số 06 ngày 3/1/2019 của thủ tướng chính phủ về ban hành quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh gia và công nhận xã phường thị trấn phù hợp với trẻ em. Những thông tin về chính sách hỗ trợ cho người lao động tỉnh Thanh hóa đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng và một số chính sách vay vốn đi XKLĐ cho các huyện nghèo,

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND huyện Phạm Thị Hoa lưu ý, để làm tốt công tác xuất khẩu lao động trong năm 2019 và các năm tiếp theo phòng Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Đài truyền thanh huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm chỉ đạo của các ngành đối với công tác xuất khẩu lao động; Đối với các ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn cần tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác XKLĐ. Đồng thời hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ công tác tuyên truyền, tư vấn về XKLĐ cho đội ngũ cán bộ cơ sở như: Cung cấp thông tin về thị trường XKLĐ, việc làm, tiền lương và các chế độ ưu đãi khác đối với người tham gia XKLĐ. Tổ chức tuyên truyền cho người dân địa phương tiếp cận với thị trường có thu nhập cao hơn nhằm nâng cao thu nhập, giảm nghèo nhanh và bền vững. bên cạnh đó cần quan tâm hơn nữa đến việc nâng cao chất lượng nguồn lao động, trong đó chú trọng đào tạo ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động để không xảy ra tình trạng vi phạm hợp đồng và pháp luật trong lĩnh vực xuất khẩu lao động; Các đơn vị làm công tác xuất khẩu lao động cần chủ động khai thác và phát triển các thị trường có tiềm năng; Tiếp tục làm tốt hơn nữa các chính sách hỗ trợ cho vay đi xuất khẩu lao động; Thực hiện có hiệu quả và có chế tài xử phạt nặng đối với những lao động hết hạn hợp đồng không về nước mà ở lại cư trú bất hợp pháp.

Thạch Linh - Hoàng Hải

 

<

Tin mới nhất