Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quan Hóa

Hội nghị giao ban công tác phối hợp giữa lực lượng Công an – Quân sự - Biên Phòng và Kiêm Lâm Quý III năm 2019

Đăng ngày 05 - 11 - 2019
100%

Thực hiện Quy chế phối hợp giữa Công an huyện, BCH Quân sự huyện, đồn Biên phòng và Kiểm Lâm. Ngày 25/10/2019, Tại Đồn biên phòng Hiền Kiệt, Các lực lượng đã tổ Hội nghị giao ban công tác phối hợp giữa lực lượng công an, quân sự, biên phòng và Kiểm Lâm huyện quý III/2019. Tới dự chủ trì hội nghị có đồng chí: Phạm Thị Hoa, ủy viên ban thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Toàn cảnh Hội nghị

Quý III/2019, lực lượng công an, quân sự, biên phòng và Kiểm Lâm Huyện đã chủ động phối hợp xây dựng các phương án, kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Phối hợp nắm chắc tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết tốt các vụ việc liên quan đến ANTT ngay từ cơ sở, đồng thời chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tăng cường tuyên truyền sâu rộng phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, vận động toàn dân thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về đảm bảo TTATGT, quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Tuyên truyền nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và khai thác rừng trái phép.

Tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương và hướng dẫn lực lượng các xã, thị trấn thực hiện tốt kế hoạch phối hợp giữa lực lượng dân quân và công an xã, thị trấn trong công tác tuần tra nhân dân, bảo đảm an toàn giao thông, phòng chống địch xâm phạm biên giới, thường xuyên tăng cường các biện pháp để bảo vệ và phát triển rừng bảo đmả an toàn tuyệt đối. phối hợp duy trì có hiệu quả tổ công tác liên ngành quản quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn xã Trung sơn. Với lực lượng nòng cốt là kiểm lâm, công an, quân sự và các tổ đội bảo vệ rừng, chủ rừng. Tham mưu cho Huyện Ủy, UBND huyện ban hành các văn bản để chỉ đạo về công tác đảm bảo ANQG, giữ gìn TTATXH và đảm bảo TTATGT, Trong quý 3 năm 2019 các lực lượng đã phới hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT và bảo vệ rừng, trao đổi tình hình và phối hợp trong việc giải quyết các vụ việc liên quan đến ANTTtrên địa bàn. Thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp giữa các lực lượng, phối hợp chặt chẽ trong công tác tuần tra, bảo vệ an ninh trật tự, giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra tại cơ sở…

Có thể thấy thời gian qua Sự phối hợp giữa 4 lực lượng ngày càng chặt chẽ hơn, trên nhiều lĩnh vực, trở thành công tác thường xuyên, quan trọng của mỗi lực lượng, góp phần quan trọng đảm bảo an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn huyện, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà.

Đồng chí Phạm Thị Hoa, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận Hội Nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Hoa, TV huyện Uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác phối hợp giữa 4 lực lượng thời gian qua nhất là trong quý III/2019. Đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới đó là: Tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về mục tiêu, nhiệm vụ an ninh, quốc phòng. Nắm chắc tình hình, phối hợp xây dựng, triển khai thực hiện các phương án, kế hoạch xử lý, giải quyết kịp thời các tình huống phức tạp về an ninh chính trị, TTATXH. Đảm bảo an ninh khu vực biên giới, an ninh nông thôn, an ninh nội bộ, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh tôn giáo, không để xảy ra các vụ việc đột xuất bất ngờ, kiềm chế sự gia tăng các loại tội phạm…

Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm luật giao thông, tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các tâng lớp nhân dân về công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; Ngăn chặn kịp thời việc truyền đạo trái phép. Tiếp tục phát huy tốt quy chế phối hợp giữa các lực lượng, không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp trong thời gian tới đạt, kết quả, hiệu quả cao hơn…/.

Thạch Linh

<

Tin mới nhất