Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quan Hóa

Quan Hóa Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019

Đăng ngày 13 - 11 - 2019
100%

Thực hiện Kế hoạch số 217 ngày 18/10/2019 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc triển khai Tháng hành động vì bình đăng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019, ủy ban nhân dân huyện Quan Hóa ban hành Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đăng giới và phòng, chông bạo lực trên cơ sơ giới năm 2019 (sau đây gọi tắt là Tháng hành động) trên địa bàn huyện Quan Hóa.

Tháng hành động với chủ đề “Chấm dứt bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em”, nhằm thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong việc phòng, chống bạo lực và xâm hại phụ nữ và trẻ em. Đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, vận động toàn xã hội chủ động, tích cực hành động nhằm thực hiện hiệu quả hơn chính sách, chương trình về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới. Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa xâm hại cho phụ nữ và trẻ em, cho cha, mẹ, các thành viên gia đình, người làm công tác bình đẳng giới và bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Giảm thiểu, tiến tới chấm dứt tình trạng bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em; đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ việc bạo lực, xâm hại tình dục đối với phụ nữ và trẻ em; tăng cường trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Thời gian thực hiện Tháng hành động từ ngày 15-11-2019 đến ngày 15-12-2019, trong đó tập trung triển khai một số nội dung cụ thể như sau:

Tổ chức các hoạt động Tháng hành động năm 2019 tại các đơn vị, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương bằng các hình thức phù hợp như: tổ chức mít tinh, biểu diễn nghệ thuật, thắp sáng một số địa điểm bằng đèn màu cam trong Tháng hành động và diễu hành trên các trục đường chính, nơi công cộng, khu vực trung tâm và đông dân cư.

Tổ chức tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các hoạt động của Tháng hành động trên các phương tiện thông tin đại chúng với các hình thức đa dạng, phù hợp với từng nhóm đối tượng như: Treo băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích tuyên truyền; thực hiện tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh ở các xã, thị trấn; đẩy mạnh truyền thông qua các trang thông tin điện tử, báo mạng, các kênh mạng xã hội.

Tổ chức các diễn đàn đối thoại, tọa đàm, hội thảo, tập huấn về nội dung liên quan đến chủ đề Tháng hành động năm 2019 để tuyên truyền và phát hiện ra những khó khăn hạn chế; đề xuất, xây dựng các chính sách, chương trình, dự án về phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em; tổ chức các cuộc thi về chủ đề: Bình đẳng giới và bạo lực trên cơ sở giới”; giao lưu văn nghệ, thể thao...; tổ chức thăm hòi, hỗ trợ các nạn nhân, gặp mặt, biểu dương những điển hình, điểm sáng và cá nhân tiêu biểu trong công tác bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em nói chung và công tác triển khai Tháng hành động năm 2019 nói riêng.

Sản xuất và phát hành rộng rãi các sản phẩm truyền thông về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục với phụ nữ và trẻ em, đặc biệt là các tài liệu tuyên truyền cho cộng đồng.

  Đẩy mạnh việc huy động các nguồn lực để triển khai Tháng hành động, tăng cường xã hội hóa các hoạt động truyền thông và hỗ trợ nạn nhân bị xâm hại, bị bạo lực, bị mua bán, phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn...

 Tăng cường tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thời gian diền ra Tháng hành động. Xử lý nghiêm khắc các vụ việc vi phạm.

 Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động trong Tháng hành động theo nội dung Kế hoạch đã phê duyệt đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm và lan tỏa sâu rộng đến người dân.

<

Tin mới nhất

Huyện Quan Hóa: biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020.(10/07/2020 4:17 CH)

Huyện Đoàn Quan Hóa ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2020(09/07/2020 2:38 CH)

Trường Tiểu học thị trấn tổng kết năm học 2019- 2020(09/07/2020 10:58 SA)

HĐND xã Hiền Kiệt tổ chức kỳ họp bất thường, nhiệm kỳ 2016 – 2021(09/07/2020 10:35 SA)

HĐND huyện Quan Hoá Tổ chức kỳ họp thứ 12 khóa XIX(08/07/2020 9:59 SA)

Tháng 7 – Tháng tưởng nhớ và tri ân(07/07/2020 9:54 SA)

Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Quan Hóa lần thứ 23, Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm...(07/07/2020 7:20 SA)