Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quan Hóa

Nỗ Lực về đích nông thôn mới ở Bản Tai Giác xã Phú Sơn

Đăng ngày 31 - 10 - 2019
100%

Với mục tiêu phấn đấu về đích nông thôn mới (NTM) vào cuối năm 2019, Bản Tai Giác, xã Phú Sơn đang tập trung huy động mọi nguồn lực, nỗ lực hoàn thành các tiêu chí còn lại.

Là một bản có diện tích tự nhiên 1.750,60ha, địa hình chủ yếu là đồi núi, điều kiện kinh tế ở Tai Giác còn nhiều khó khăn. Bản có 173 hộ với 796 khẩu, có 3 dân tộc cùng sinh sống là dt Thái, dt mường và dt kinh. Khi mới bắt tay vào xây dựng NTM, người dân vẫn chưa ý thức được lợi ích của nông thôn mới mang lại, nên bước đầu gặp không ít khó khăn. Ban Quản lý Bản xác định xây dựng NTM là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị cùng với sự tham gia của toàn dân. Do vậy, công tác tuyên truyền, vận động đã được triển khai đến nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú được phát động sôi nổi ở các buổi họp Bản. Nhờ vậy phong trào Chung sức xây dựng NTM đã lan tỏa rộng khắp, khích lệ người dân tham gia.

Cùng với công tác tuyên truyền, Ban phát triển thôn Bản cũng đã chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch theo lộ trình đối với từng tiêu chí, phù hợp với thực tế ở địa phương. Nhờ đó, chương trình xây dựng NTM ở Bản Tai giác đã nhận được sự tin tưởng, ủng hộ tích cực của nhân dân. Sau khi triển khai thực hiện, Tai Giác đã xây dựng kế hoạch, khảo sát thiết kế, lập báo cáo về các chỉ tiêu phấn đấu của Bản và triển khai thi công các công trình xây dựng cơ bản và giao thông, luồng ghép huy động các nguồn lực xây dựng các mô hình phát triển kinh tế như mô hình bón phân viên dúi sâu cho lúa nước; mô hình chăn nuôi bò cái sinh sản; mô hình nuôi lợn cái sinh sản; tập huấn kỷ thuật chăn nuôn bò cho các hộ dân thuộc chương trình 30a và 135. Ngoài việc hổ trợ xây dựng các mô hình phát triển sản Xuất UBND xã, ban quản lý Bản còn động viên , hướng dẫn chỉ đạo nhân dân chuyển đổi mô hình sản xuất, ứng dụng khoa học kỷ thuật, đưa các giống cây trồng, vật nuôi có hiệu quả, năng suất, chất lượng cao vào trồng trọt và chăn nuôi. Tập trong trồng chăm sóc bảo vệ tốt rừng luồng, rừng xoan và rừng phòng hộ. Với những cách làm hay sáng tạo trong công tác chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, kinh tế- xã hội của bản Tai Giác đã có sự chuyển biến rõ nét, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 4,37%, đến nay qua khảo sát sơ bộ của Bản, của xã Bản Tai giác đã đạt được 13/14 tiêu chí trong Bộ tiêu chí Xây dựng Bản NTM. Bộ mặt nông thôn nơi đây đã có nhiều đổi thay đáng kể. Đời sống vật chất ngày càng được nâng cao, là cơ sở để nhân dân tham gia đóng góp tích cực hơn vào việc xây dựng các tiêu chí NTM. Kết cấu hạ tầng như cơ sở vật chất văn hóa, đường giao thông, hệ thống điện, nước sinh hoạt được đầu tư tương đối hoàn thiện.

Với mục tiêu đạt chuẩn Bản nông thôn mới vào cuối năm 2019, Tai Giác tập trung phát triển sản xuất bền vững, ưu tiên phát triển và nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả kinh tế cao. Đồng thời, khuyến khích các hộ dân phát triển mạnh các loại hình dịch vụ, kinh doanh, phát triển kinh tế hộ gia đình, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn. Ngoài ra Tai Giác sẽ tiếp tục tranh thủ sự hỗ trợ của huyện, xã và cấp trên theo các chương trình chính sách, cơ chế cho Bản xây dựng NTM, đồng thời hoàn thiện các tiêu chí còn lại và củng cố các tiêu chí đã đạt. 

Với sự khẩn trương, nỗ lực của chi bộ, Ban quản lý thôn bản và nhân dân, tin rằng cuối năm 2019, Tai Giác sẽ đạt chuẩn NTM theo lộ trình đề ra./.

<

Tin mới nhất

Bản chong, xã Thiên Phủ tổ chức lễ công bố bản đạt chuẩn nông thôn mới(13/01/2020 9:13 SA)

Công bố Quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch huyện Quan Hóa (06/01/2020 3:18 CH)

Quan Hóa: Lễ kỷ niệm 30 năm ngày quốc phòng toàn dân, 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân...(02/01/2020 7:46 SA)

Hội diễn nghệ thuật quần chúng xã Phú Thanh thành công tốt đẹp(02/01/2020 7:30 SA)

Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực giám sát, đánh giá thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia...(24/12/2019 8:23 SA)

Xã Nam Tiến chú trọng công tác tư pháp hộ tịch, hộ khẩu(24/12/2019 8:15 SA)

Huyện Quan Hóa tiếp thu trực tuyến chuyên đề học tập, làm theo tấm gương đạo đưc Hồ chí Minh năm...(24/12/2019 8:08 SA)