Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quan Hóa

Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới đợt 1 nam 2018

Đăng ngày 16 - 03 - 2018
100%

Sáng 14/3, huyện ủy Quan Hóa tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới đợt 1 nam 2018, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện. Dự và phát biểu chỉ đạo tại lớp học có đồng chí Nguyễn Tuấn Anh – huyện ủy viên- Phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra huyện ủy; cùng các đồng chí đại diện các ban xây dựng đảng.

         

Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới đợt này có 60 đồng chí thuộc các tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn huyện. Trong thời gian 7 ngày, từ 14/3, các học viên được tìm hiểu, nghiên cứu 10 chuyên đề về: chủ nghĩa Mac-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở VN; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN; Đường lối phát triển kinh tế xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng văn hóa, con người VN, bảo vệ tài nguyên môi trường; Tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoat động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên ĐCSVN.

        Thông qua lớp bồi dưỡng giúp học viên nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng; tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm người đảng viên trên từng cương vị; vận dụng sáng tạo kiến thức đã học vào thực tiễn, phấn đấu trở thành đảng viên chính thức Đảng CSVN.

      Phát biểu và giao nhiệm vụ cho lớp học, đồng chí Nguyễn tuấn Anh Phó chủ nhiệm UBKT huyện ủy đề nghị các học viên cần nghiêm túc học tập để nắm chắc kiến thức, giữ vững tư tưởng chính trị, kiên trì, vững vàng với mục tiêu phấn đấu; tích cực thảo luận, học hỏi lẫn nhau, nâng cao tinh thần tự nghiên cứu, liên hệ thực tiễn, tạo cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch phấn đấu rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời, đề nghị các đồng chí giảng viên tích cực giảng dạy, truyền đạt kiến thức lý thuyết kết hợp với thực tiễn, nội dung bài giảng có trọng tâm, trọng điểm, cập nhật thông tin thường xuyên để học viên dễ tiếp thu, đóng góp vào thành công chung của lớp bồi dưỡng./.

<

Tin mới nhất