Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quan Hóa

Phát huy nguồn vốn ưu đãi phát triển sản xuất ở Hội Cưu chiến Binh huyện Quan Hóa

Đăng ngày 06 - 11 - 2018
100%

Những năm qua, các cấp Hội CCB trong huyện đã triển khai nhiều hoạt động hiệu quả giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, trong đó có hoạt động hỗ trợ vốn vay, giúp hội viên mở rộng sản xuất, nâng cao thu nhập, từng bước ổn định cuộc sống.

Nhằm giúp hội viên có vốn phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo, thời gian qua Hội Cựu chiến binh Huyện Quan Hóa đã tích cực vận động hội viên khai thác các nguồn vốn tại chỗ, xây dựng các tổ tiết kiệm và vay vốn, đấu mối nhận ủy thác với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quan Hóa (NHCSXH Quan Hóa) cho hội viên vay vốn. tính Đến 28-10, tổng nguồn vốn Hội Cựu chiến binh huyện nhận ủy thác cho hội viên vay vốn ưu đãi từ NHCSXH huyện đạt gần 26 tỷ đồng, cho 796 hội viên vay phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, các cấp hội trong huyện đã thành lập được hàng trăm tổ, nhóm tiết kiệm với tổng số tiền tiết kiệm hơn 1 tỷ đồng cho gần 400 hội viên nghèo vay. 

Trên cở sở nội dung ủy thác, Hội CCB huyện quan Hóa đã chủ động phối hợp với Phòng Giao dịch NHCSXH huyện triển khai có hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn; chỉ đạo các Hội cơ sở phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương thông báo, phổ biến kịp thời chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ đối với hội viên nghèo; hướng dẫn và giám sát bình xét công khai các hộ thuộc đối tượng có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn..  Nhiều năm qua, Hội CCB huyện phối hợp với Phòng Giao dịch NHCSXH thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm thay đổi nhận thức, tâm lý trông chờ ỷ lại của hộ nghèo, vận động, khơi dậy hội viên ý thức tự vươn lên phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, Hội đã tích cực tham mưu cho cấp ủy Đảng thực hiện tốt Chỉ thị 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Phát huy những thành tích đã đạt được, thời gian tới, Hội CCB huyện Quan Hóa tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách tín dụng ưu đãi, bình xét cho vay, đảm bảo vốn vay đến đúng đối tượng thụ hưởng; quản lý chắc hội viên vay vốn và sử dụng vốn vay đúng mục đích; khai thác tất cả các chương trình, tập trung đầu tư cho hội viên nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn nhằm phục vụ sản xuất, kinh doanh tạo việc làm, tăng thu nhập, từng bước giúp các hội viên vươn lên thoát nghèo./.

<

Tin mới nhất

Kết luận chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND huyện về nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2019(14/11/2019 8:32 SA)

Quan Hóa Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm...(13/11/2019 8:35 SA)

UBND huyện Quan Hóa tổ chức Hội nghị triển khai Đề án Bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức...(08/11/2019 2:36 CH)

Nỗ Lực về đích nông thôn mới ở Bản Tai Giác xã Phú Sơn(31/10/2019 2:57 CH)

Công đoàn UBND huyện tổ chức giải thể thao truyền thống kỷ niệm 89 năm ngày Thành lập Hội liên...(21/10/2019 8:08 CH)

Chương trình biểu diễn phục vụ vùng biên giới và vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại Huyện Quan Hóa(21/10/2019 7:57 CH)

Xã Phú Lệ Tổ Chức hội thao Cụm 2(21/10/2019 7:44 CH)