Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
92 người đã bình chọn
511 người đang online

> LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

Lịch công tác của lãnh đạo đơn vị

Tuần trước
Tuần thứ: Năm:

Từ ngày 11/11/2019 đến ngày 17/11/2019

Tuần hiện tại
Tuần sau
Ngày Buổi sáng Buổi chiều
Thứ hai
11/11/2019
- Ban Dân tộc tập huấn Chương trình 135 ( Trung tâm HN huyện)  Ban Dân tộc tập huấn Chương trình 135 ( Trung tâm HN huyện)
Thứ ba
12/11/2019
 - Ban Dân tộc tập huấn Chương trình 135 ( Trung tâm HN huyện)  Ban Dân tộc tập huấn Chương trình 135 ( Trung tâm HN huyện)
Thứ tư
13/11/2019
- Chủ tịch UBND huyện dự Ngày hội Đại đoàn kết các dân tộc tại bản Hàm xã Thiên Phủ ( Nhà văn hóa bản Hàm);
 - Ban Dân tộc tập huấn Chương trình 135 ( Trung tâm HN huyện)
- Đ.c Phạm Thị Hoa - PCT UBND huyện dự HN tổng kết 30 năm xây dựng làng, bản, tổ dân phố văn hóa ( Hội trường tầng 1 Sở VHTT và DL);
 - Ban Dân tộc tập huấn Chương trình 135 ( Trung tâm HN huyện)
Thứ năm
14/11/2019
- Đ.c Phạm Thị Hoa - PCT UBND huyện dự HN tổng kết 30 năm xây dựng làng, bản, tổ dân phố văn hóa ( Hội trường tầng 1 Sở VHTT và DL);
 - Ban Dân tộc tập huấn Chương trình 135 ( Trung tâm HN huyện)
- CT UBND huyện dự Lễ ký kết Quy chế phối hợp trong công tác chỉ đạo thu NSNN ( Phòng họp số 1 - Tầng 3 Cụ thuế tỉnh);
 - Ban Dân tộc tập huấn Chương trình 135 ( Trung tâm HN huyện)
Thứ sáu
15/11/2019
- Đ.c Hùng - PCT UBND huyện dự HN tập huấn tại Sở Công thương;
- Đ.c CT UBND huyện dự HN trực tuyến Tỉnh ủy về triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của TƯ
- Đ.c Hùng - PCT UBND huyện dự HN nghe báo cáo tình hình thực hiện dự án xây dựng bảng giá đất thời kỳ 2020 - 2024 ( Phòng họp tầng 3 - Trụ sở UBND tỉnh)
Thứ bảy
16/11/2019
   
Chủ nhật
17/11/2019
huyện Vĩnh Lộc đón Bằng công nhận huyện NTM