Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quan Hóa

> LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

Lịch công tác của lãnh đạo đơn vị

Tuần trước
Tuần thứ: Năm:

Từ ngày 26/07/2021 đến ngày 01/08/2021

Tuần hiện tại
Tuần sau
Ngày Buổi sáng Buổi chiều
Thứ hai
26/07/2021
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện dự kỳ họp thứ 2 HĐND huyện khóa XX(Trung tâm HN huyện) - Đ/c Phạm Thị Lượng - PCT UBND huyện đi thao giảng giảng viên LLCT tại huyện Hoằng Hóa
Thứ ba
27/07/2021
- Đ/c Phạm Thị Lượng - PCT UBND huyện đi thao giảng giảng viên LLCT tại huyện Hoằng Hóa;
- Đ/c Trần Văn Hùng - PCT UBND huyện làm việc với Đoàn liên Sở: KHĐT, Xây dựng, tài nguyên, Nông nghiệp và PTNT, Giao Thông, Công thương, KHCN, Công an tỉnh đi kiểm tra, khảo sát địa điểm đầu tư dự án Nhà máy sản xuất phôi tre ép công nghiệp và các sản phẩm từ tre tại Cụm công nghiệp
Xuân Phú, xã Phú Nghiêm, huyện Quan Hóa
- Đ/c Phạm Thị Lượng - PCT UBND huyện đi thao giảng giảng viên LLCT tại huyện Hoằng Hóa;
Đ/c Chủ tịch UBND huyện dự: Hội nghị nghe báo cáo kết quả thanh tra việc chấp hành phápluật về đất đai, tài nguyên nước và bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất giấy, bột giấy, vàng mã, chế biến lâm sản, tinh bột sắn và các cơ sở sản xuất, kinh doanh có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nguồn nước các hệ thống sông trên địa bàn tỉnh( Phòng họp tầng 3 UBND tỉnh)
Thứ tư
28/07/2021
- Đ/c Chủ tịch UBND huyện Trương Nho Tự dự HN sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Trung tâm HN 25B);
- Ủy ban MTTQ tỉnh giám sát công tác bảo vệ môi trường tại huyện Quan Hóa
- Đ/c Chủ tịch UBND huyện Trương Nho Tự dự HN sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Trung tâm HN 25B);
- Ủy ban MTTQ tỉnh giám sát công tác bảo vệ môi trường tại huyện Quan Hóa
Thứ năm
29/07/2021
- Đ/c Chủ tịch UBND huyện dự HN TT Huyện ủy làm việc với UBKTTU ( Phòng họp trực Huyện ủy);
- Ủy ban MTTQ tỉnh giám sát công tác bảo vệ môi trường tại huyện Quan Hóa;
- HCCB tỉnh giám sát tại huyện Quan Hóa về thực hiện NĐ 150/NĐ-CP, NĐ 157/NĐ-CP
- Ủy ban MTTQ tỉnh giám sát công tác bảo vệ môi trường tại huyện Quan Hóa
Thứ sáu
30/07/2021
   
Thứ bảy
31/07/2021
   
Chủ nhật
01/08/2021