Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quan Hóa

> LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

Lịch công tác của lãnh đạo đơn vị

Tuần trước
Tuần thứ: Năm:

Từ ngày 06/07/2020 đến ngày 12/07/2020

Tuần hiện tại
Tuần sau
Ngày Buổi sáng Buổi chiều
Thứ hai
06/07/2020
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện tham dự: Kỳ họp thứ 12 HĐND huyện ( Trung tâm HN);
- Đ.c Trần văn Hùng - PCT UBND huyện dự làm việc tại UBND tỉnh ( Bộ Ngoại giao làm việc tại Thành Hóa)
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện tham dự: Kỳ họp thứ 12 HĐND huyện ( Trung tâm HN)
Thứ ba
07/07/2020
- Đ.c CT UBND huyện dự HN công bố quyết định kiểm toán NSNN năm 2019 tại UBND tỉnh ( Phòng họp tầng 3)  
Thứ tư
08/07/2020
- Đ.c Phạm Thị Hoa - PCT UBND huyện dự HN sơ kết công tác 6 tháng đầu năm tại Ủy ban MTTQ huyện ( phòng họp tầng 2 nhà trực HU) - Đ.c CT UBND huyện dự HN giao ban Cụm Thị đua số 3 tại huyện Cẩm Thủy
Thứ năm
09/07/2020
- Đ.c CT UBND huyện dự HN giao ban Cụm Thị đua số 3 tại huyện Cẩm Thủy - Đ.c CT UBND huyện dự HN giao ban Cụm Thị đua số 3 tại huyện Cẩm Thủy
Thứ sáu
10/07/2020
- Hội nghị điển hình tiên tiến ( Trung tâm Hn huyện)  
Thứ bảy
11/07/2020
   
Chủ nhật
12/07/2020