Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
74 người đã bình chọn
356 người đang online
Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 08/KH-UBND
Ngày ban hành 17/01/2017
Trích yếu Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 01/11/2016 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực Kinh tế xã hội
Loại văn bản KẾ HOẠCH
Tài liệu đính kèm Tải xuống