UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2023

Chiều ngày 20/9, UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2023. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện khai mạc và chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Hoàng Đình Chung, ủy viên BTV huyện ủy, Phó chủ tịch thường trực HĐND huyện; đồng chí Phạm Thị Lượng, huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện; Các đồng chí Ủy viên UBND huyện; Đại diện lãnh đạo BCH Quân sự huyện, lãnh đạo Công an huyện; Trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện…

9 tháng đầu năm 2023, UBND huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị bám sát kế hoạch của UBND tỉnh, chủ trương của Huyện uỷ, nghị quyết của HĐND huyện. Sản xuất nông nghiệp được thực hiện theo kế hoạch, mùa vụ, công tác chăm sóc, kiểm soát phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng được tăng cường. Tổng diện tích gieo trồng toàn huyện 5.627,8 ha, đạt 96,71% kế hoạch, trong đó: diện tích vụ vụ Đông năm 2022 - 2023 496 ha đạt 96,31 kế hoạch, bằng 93,76% so với cùng kỳ; diện tích vụ Chiêm Xuân 3.017,9 ha, đạt 94,38% kế hoạch, bằng 94,88% so cùng kỳ; diện tích vụ Thu Mùa 2.113,9 ha, đạt 100,35% kế hoạch bằng 100,08% so với cùng kỳ. Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 18.000 tấn, đạt 96,71% kế hoạch, bằng 96,91% so với cùng kỳ. Công tác phát triển đàn gia súc, gia cầm tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đã hoàn thành kế hoạch tiêm phòng đợt 1 năm 2023, các chỉ tiêu tiêm phòng đều đạt và vượt chỉ tiêu tỉnh giao. Công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng chống thiên tai được tăng cường. Các hoạt động sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ được khôi phục phát triển, giá cả hàng hóa thị trường cơ bản ổn định.

Công tác quản lý xây dựng, quản lý quy hoạch, quản lý tài nguyên - môi trường được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Trong 9 tháng đã thẩm định 50 công trình, với tổng số vốn trên 195, 27 tỷ đồng, đánh giá nghiệm thu và đưa vào sử dụng 49 công trình. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Tập trung hướng dẫn các xã, các bản thực hiện các tiêu chí NTM đã đăng ký từ đầu năm. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện tiếp tục đạt được kết quả quan trọng trong bối cảnh nền kinh tế huyện nhà còn gặp nhiều khó khăn. Trong 9 tháng, thu NSNN trên địa bàn ước thực hiện 56,39 tỷ đồng, đạt 63,56% dự toán huyện giao, bằng 77,67% so cùng kỳ.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, quốc phòng – an ninh được quan tâm; thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền, chuyển đổi số, thực hiện Đề án 06 theo lộ trình, kế hoạch; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Ngành giáo dục tổ chức thành công Hội nghị tổng kết năm học 2022-2023; hoàn thành công tác tuyển sinh đầu cấp và Lễ khai giảng năm học 2023-2024. Ngành y tế tập trung thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Công tác phòng chống, giám sát các dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được quan tâm. Công tác an sinh xã hội thực hiện chi trả đầy đủ, giải quyết kịp thời các chế độ chính sách cho người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định. Lực lượng vũ trang thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, không để bị động, bất ngờ. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Tăng cường công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm.

 Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận nêu lên các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện triển khai nhiệm vụ; đồng thời bàn giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện ghi nhận những kết quả đạt được của các phòng, ban, đơn vị, địa phương trong 9 tháng đầu năm 2023. Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu Trưởng các phòng, ban, ngành, lãnh đạo các xã, thị trấn rà soát lại các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch năm, chủ động hoàn thành các nhiệm vụ được phân công. Các địa phương chuẩn bị công tác tuyển quân; đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách nhà nước; chú trọng công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn mùa mưa bão. Thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chủ đề công tác năm 2023; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền, chuyển đổi số. Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tăng cường đấu tranh trấn áp tội phạm, ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn xã hội, thực hiện đồng bộ các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, trọng tâm là triển khai các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh làm giảm tai nạn giao thông; chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống cháy nổ.

Thạch Linh