Huyện Quan Hoá Tổ chức hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023.

Sáng 20/9, huyện Quan Hoá long trọng tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) năm 2023. Dự hội nghị có các đồng chí: Mai Xuân Bình, Tỉnh uỷ viên, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; đồng chí Hà Thị Hương, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND Huyện; đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện uỷ, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ huyện; các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện và 73 đại biểu tiêu biểu điển hình đại diện cho vùng đồng bào DTTS&MN.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện nêu rõ: Trong thời gian qua, đội ngũ người có uy tín, nhân sĩ, trí thức, trưởng dòng họ và doanh nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện đã tích cực phối hợp cùng cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở cơ sở tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân. Nhiều người uy tín trên địa bàn huyện đã trở thành tấm gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; tích cực vận động Nhân dân, người thân tham gia lao động sản xuất; gương mẫu áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật đem lại hiệu quả kinh tế cao cho cộng đồng và làm giàu cho gia đình. Vai trò của người có uy tín, nhân sĩ, trí thức, trưởng dòng họ và doanh nhân điển hình tiên tiến đã tác động tích cực và hiệu quả trong các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Xây dựng nông thôn mới”… góp phần quan trọng vào việc xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn.

Là huyện có nhiều đồng bào các DTTS, Sau gần 3 năm triển khai thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2025, các chính sách, dự án của chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 đã đạt một số kết quả: Thu nhập bình quân đầu năm 2022 đạt 27,63 triệu đồng; 100% xã đều đã có đường ô tô đến trung tâm. Đến nay toàn huyện có 01 xã và 36 bản về đích nông thôn mới, trong đó có 01 bản đạt nông thôn mới kiểu mẫu (bản Hang, xã Phú Lệ). hệ thống điện chiếu sáng tiếp tục được quan tâm đầu tư, hiện nay có 100% bản có điện lưới quốc gia. Cơ sở vật chất văn hóa được quan tâm đầu tư, từng bước đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể thao cho cộng đồng dân cư nông thôn … Giai đoạn 2021-2023, đội ngũ người có uy tín trong vùng DTTS trên địa bàn huyện Quan Hoá là những già làng, trưởng dòng họ, trưởng bản, cán bộ hưu trí, người sản xuất giỏi... Họ là những tấm gương để con cháu noi theo; “chỗ dựa” vững chắc, “cầu nối” quan trọng của các cấp ủy Đảng, chính quyền và đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Mai Xuân Bình, Tỉnh uỷ viên, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của cấp ủy đảng, chính quyền, hệ thống dân vận, MTTQ, các đoàn thể trong tổ chức triển khai thực hiện công tác dân tộc miền núi. Đặc biệt, cảm ơn ghi nhận những đóng góp to lớn của người có uy tín, của trưởng các dòng họ, các nhân sĩ, trí thức, doanh nhân vùng đồng bào DTTS trên địa bàn huyện trong thời gian qua. Đồng chí Mai Xuân Bình, Tỉnh uỷ viên, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh đề nghị: Cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, các tổ chức chính trị huyện Quan Hoá tiếp tục triển khai mạnh mẽ, toàn diện nhiệm vụ phát triển KT-XH, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần đồng bào DTTS đã được Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 xác định; phấn đấu đến năm 2025 huyện Quan Hoá trở thành huyện khá của khu vực miền núi. Tiếp tục phát động và triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, phát huy vai trò của cá nhân điển hình tiên tiến trong tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết đồng bào các DTTS tích cực tham gia thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc, dự án phát triển KT-XH, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.

Tại hội nghị, đã có 73 cá nhân tiêu biểu là người có uy tín, trưởng các dòng họ, nhân sĩ trí thức, doanh nhân vùng đồng bào DTTS được Chủ tịch UBND huyện Quan Hoá tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023.

Đỗ Lưu