Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo năm 2023

Sáng ngày 27/ 4/ 2023, Tại trung tâm hội nghị Huyện, Ban Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa phối hợp với Huyện ủy Quan Hóa tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo cho cán bộ cơ sở, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi năm 2023. Về dự khai mạc lớp tập huấn có đồng chí Hà Văn Thủy, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy.

Phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn, đồng chí Hà Văn Thủy, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy nhấn mạnh, công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo có vai trò quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh; góp phần tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống (Nghị quyết Đảng bộ huyện khóa XXIII, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh khóa XIX).

Tại hội nghị tập huấn, 293 đại biểu được nghe báo cáo viên giới thiệu, phổ biến các chuyên đề: Tình hình dân tộc và công tác dân tộc trong giai đoạn mới hiện nay; Thông tin về tình hình tôn giáo, công tác tôn giáo trong tình hình mới; Thực trạng công tác dân vận ở vùng biên giới; kỹ năng nghiệp vụ công tác dân vận của Bồ đội biên phòng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và biên giới trong tình hinh mới.

Thông qua Hội nghị tập huấn, các học viên có thêm những kiến thức, kỹ năng nhằm nâng cao chất lượng công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo. Nâng cao ý thức chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn những hành vi sai trái đi ngược lại lợi ích của Quốc gia, dân tộc, chống  mọi âm mưu của kẻ xấu muốn chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời tập hợp đoàn kết Nhân dân xây dựng đời sống văn hóa, gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Góp phần giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh từ cơ sở liên quan đến công tác vận động quần chúng; các việc làm thiết thực được đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn, có sức lan tỏa, tạo động lực cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân hưởng ứng và tích cực tham gia nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương. 

Đỗ Lưu