UBND huyện Quan Hóa tổng kết thực hiện thỏa thuận liên ngành số 01, 02 năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Sáng ngày 20/03/2023, Ban chỉ đạo Chương trình phối hợp số 01, UBND huyện Quan Hóa tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện thỏa thuận liên ngành số 01, 02, về chính sách cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

 Dự hội nghị có đồng chí Phạm Thị Lượng - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo CTPH số 01; đồng chí Hoàng Vĩnh Đức - Giám đốc Ngân hàng Agribank Quan Hóa; lãnh đạo một số phòng, ban huyện, các thành viên Ban chỉ đạo CTPH huyện.

Năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID - 19 đã tác động tiêu cực đến đời sống kinh tế - xã hội, nhưng bằng nhiều giải pháp linh hoạt, với các phương pháp chỉ đạo kịp thời của các cấp, các ngành, tình hình kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục ổn định và có bước phát triển. Thỏa thuận liên ngành số 01, 02 giữa Agribank Quan Hóa và Hội Nông dân huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện được triển khai nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân, đặc biệt là các hội viên hội Phụ nữ, hội Nông dân tiếp cận được nguồn vốn đầu tư phát triển kinh tế, góp phần xóa đói giảm nghèo.

Trong năm 2022, Agribank chi nhánh huyện Quan Hóa, Thanh Hóa tiếp tục thực hiện chương trình khuyến mại mở tài khoản thanh toán cho tổ viên với hơn 400 tổ viên được hưởng chương trình khuyến mại, từ quý II/2022 triển khai vận động đồng loạt 100% tổ viên có tài khoản thanh toán và tiếp cận sử dụng các SPDV của ngân hàng nhằm thực hiện đề án thu nợ tự động của Agribank chi nhánh tỉnh Thanh Hóa; tính đến 31/12/2022, đã có 2.074/2.074 tổ viên có TKTT, chiếm tỷ trọng 100%. Dư nợ cho vay thỏa thuận liên ngành năm 2022 cuối kỳ đạt 215.579 triệu đồng, tăng 36.542 triệu đồng so với năm 2021, tốc độ tăng 20,4%. Số tổ xếp loại A là 100% trong đó xếp loại A1: 25 tổ chiếm 34,7%, xếp loại A2: 47 tổ chiếm 65,3%.

Việc thực hiện quy trình của CBTD được giám sát và thực hiện nghiêm túc, từ việc đấu mối, phối hợp tốt với tổ trưởng, chính quyền địa phương, thôn bản trong việc thực hiện nhiệm vụ đến việc tiếp nhận thông tin, tổ chức thẩm định, xác định đối tượng đầu tư, nhu cầu vay vốn, thời hạn cho vay, hướng dẫn khách hàng lập hồ sơ vay vốn, kiểm soát phê duyệt và tổ chức giải ngân được thực hiện đúng quy định. Công tác kiểm tra, giám sát vốn vay được quan tâm; công tác quản lý tổ của tổ trưởng trong việc thông báo, đôn đốc tổ viên trả nợ gốc, lãi hàng tháng và định kỳ được thực hiện nghiêm túc nên không có nhiều tồn tại lớn phát sinh.

Công tác tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật được các cấp Hội đặc biệt quan tâm, cụ thể: Hội nông dân huyện tổ chức 9 lớp tập huấn cho 1.200 hội viên. Hội LHPN huyện tổ chức được 13 lớp tập huấn cho 1.560 hội viên.

Việc phối hợp cho vay thông qua tổ vay vốn theo CTPH đã có sức lan tỏa sâu rộng, thực sự đi vào cuộc sống của người dân, tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận nguồn vốn giá rẻ của ngân hàng, các phong trào của hội ngày càng sôi nổi hơn, thu hút nhiều hội viên hăng hái tham gia để phát triển kinh tế gia đình, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao mức sống của hội viên và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

Song song với việc thực hiện tốt việc cho vay TTLN 01,02 đã tác động tích cực đến đời sống kinh tế, xã hội địa phương, nhiều hội viên nhờ nỗ lực của bản thân cùng với đồng vốn vay ngân hàng đã có của ăn của để, đời sống gia đình ngày một nâng cao, vươn lên khá giả với thu nhập hàng năm hàng trăm triệu đồng. Đó chính là tiền đề để Agribank chi nhánh huyện Quan Hóa, Thanh Hóa mạnh dạn đầu tư cho vay theo TTLN 01,02 đạt chất lượng, có hiệu quả trong nhiều năm qua. Phát huy kết quả đạt được năm 2022, Agribank Quan Hóa tiếp tục phối hợp với Hội Nông dân và Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện thực hiện có hiệu quả các chính sách tín dụng phục vụ nông nghiệp, nông thôn theo thỏa thuận liên ngành 01, 02. Năm 2023 mục tiêu phấn đấu tăng trưởng dư nợ qua tổ vay vốn: 11,6%, mức tăng tuyệt đối 25.000 triệu đồng. Số tổ xếp loại A theo văn bản 1499/BCĐ-CTPH: 97%. Số tổ đạt 7 yêu cầu theo phương án số 03/PA-LN: 40%.

Nhân dịp này đồng chí Đồng chí Hoàng Vĩnh Đức - Giám đốc Ngân hàng, đại diện BCĐ chương trình thỏa thuận liên ngành số 01,02 huyện giải đáp một số vấn đề được phản ánh, đề xuất tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Lượng, Phó chủ tịch UBND đánh giá cao và biểu dương những kết quả đạt được trong thực hiện chương trình phối hợp thỏa thuận liên ngành 01, 02 giữa Agribank Quan Hóa, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Nông dân huyện trong năm 2022. Đồng chí đề nghị trong năm 2023, công tác phối hợp giữa các ngành và Ban chỉ đạo các xã, thị trấn nghiêm túc khắc phục những tồn tại, hạn chế, tiếp tục tăng cường thực hiện hiện tốt quy chế phối hợp hoạt động. Thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo để kịp thời chấn chỉnh những sai phạm trong quá trình thực hiện; tăng cường công tác tuyên truyền các chính sách tín dụng mới về phát triển nông nghiệp, nông thôn đến hội viên vay vốn, hướng dẫn, giám sát để sử dụng hiệu quả nguồn vốn. Củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện thỏa thuận liên ngành cũng như hoạt động của các tổ vay vốn. Tăng cường công tác phối hợp, giao ban để nắm bắt tình hình và giải quyết kịp thời các vướng mắc tại cơ sở. Hướng dẫn người dân xây dựng các phương án sản xuất kinh doanh để dễ dàng tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng đầu tư phát triển kinh tế; tiếp tục bám sát các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, các chương trình kinh tế - xã hội trọng tâm của địa phương để phát triển nguồn vốn; kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của người dân trong việc vay vốn, đồng thời nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát, đảm bảo nguồn vốn tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn được cung ứng kịp thời và phát huy hiệu quả cao nhất, đóng góp tích cực cho sự phát triển của địa phương cũng như sự lớn mạnh của ngân hàng.

 Tại Hội nghị tổng kết, Ban chỉ đạo thực hiện thỏa thuận liên ngành 01, 02 khen thưởng cho 5 tập thể và 10 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện thỏa thuận liên ngành số 01, 02 năm 2022.

Thạch Linh