TỔ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 6 HĐND HUYỆN KHÓA XX NHIỆM KỲ 2021 -2026

Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026, Ngày 14/6, tại xã Thành sơn, Tổ đại biểu HĐND huyện ứng cử tại địa phương gồm các ông, bà: Phạm Thị Lượng; huyện ủy viên, PCT UBND huyện, Cao Xuân Nhuận, BT Đảng ủy xã Phú Thanh đã có buổi tiếp xúc với cử tri 2 xã Thành Sơn và Phú Thanh.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện đại biểu HĐND huyện đã thông báo với cử tri dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri đến thời điểm tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp 6. Các đại biểu cử tri 2 xã đã bày tỏ sự đồng tình với những nội dung trả lời của UBND huyện và các phòng chức năng.

Với tinh thần dân chủ, trao đổi cởi mở, tại buổi tiếp xúc, cử tri 2 xã đã phản ánh, đề xuất với Tổ đại biểu HĐND huyện một số nội dung như: Cử tri Xã Thành sơn đề nghị cấp trên sớm đầu tư kinh phí xây dựng nhà văn hóa cho Bản Thành yên, tiếp tục sửa chữa nâng cấp tuyến đường trung tâm xã vì đã xuống cấp trầm trọng. Đề nghị khắc phục sạt lở ta ly dương sau nhà trường Mầm non và điểm sạt lở sân trường THCS. Đề nghị đầy tư mương tưới tiêu cho đồng ruộng tại bản Pu với tổng chiều dài khoảng 2km và mương Nà Luông tại Bản Bước…

Cử tri xã Phú Thanh đề nghị huyện sớm bố trí kinh phí xử lý điểm nguy cơ sạt lở đất đá đằng sau 2 trường Tiểu Học và Mầm non xã Phú Thanh cùng một số kiến nghị đề xuất khác của cử tri hai xã.

Thay mặt tổ đại biểu HĐND huyện bà: Phạm Thị Lượng; huyện ủy viên, PCT - UBND huyện đã nghiêm túc tiếp thu, ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri, trả lời và làm rõ những vấn đề cử tri nêu ra. Những vấn đề cử tri quan tâm, kiến nghị sẽ được tổng hợp gửi đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết và trả lời cử tri tại kỳ họp thứ 6 của HĐND huyện tới đây.

Thạch Linh