Thu hoạch sâm Báo năng suất 1,5 tấn củ /1ha

Sau một thời gian xuống giống và chăm sóc, hiện nay cây sâm Báo trồng thử nghiệm tại xã Nam Tiến, huyện Quan Hóa đã bắt đầu cho thu hoạch với năng suất khoảng 1,5 tấn/1ha.

Mô hình trồng sâm Báo được huyện Quan Hóa triển khai tại Bản Ngà và Ken Xã Nam Tiến với diện tích khoảng 3ha. Quá trình thực hiện, huyện Quan Hóa, Xã Nam tiến và HTX dịch vụ Vinaco 650 Nguyễn trãi, Phường Phú Sơn, Thành phố  Thanh Hóa hỗ trợ bạt phủ, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giống và tập huấn kĩ thuật. Sau gần 7 tháng cây Sâm Báo đã có thể cho thu hoạch. Hiện tại, mỗi 1ha cho năng suất khoảng 1,5 tấn củ tươi.

Theo người dân cho biết, trước khi thu hoạch, cán bộ kỹ thuật của Quá trình thực hiện, huyện Quan Hóa, Xã Nam tiến và HTX dịch vụ Vinaco 650 Nguyễn trãi, Phường Phú sơn, thành phố  thanh Hóa đã đến kiểm tra và đánh giá hàm lượng dinh dưỡng cây sâm Báo là đạt theo yêu cầu. Đồng thời, đồng ý thu mua sản phẩm với giá 150.000đ/kg củ tươi. Như vậy mỗi 1ha Sâm Báo cho thu nhập khoảng 225 triệu đồng, trừ chi phí còn lại lãi khoảng 120 -125 triệu đồng/1ha. Sâm Báo là cây dược liệu có giá trị kinh tế cao, thích hợp với vùng gò đồi đất tơi sốp, đất pha cát. Dự án này có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Vì vậy đây là hướng đi mới để người dân xã Nam tiến có thể nhân rộng trong những năm tới.

Thạch Linh