Đại Hội đại biểu điểm Đảng bộ xã Thiên Phủ nhiệm kỳ 2020- 2025

Sáng ngày 14/3/2020, Đảng bộ xã Thiên Phủ (Quan Hóa) tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là đơn vị được BTV Huyện ủy Quan Hóa lựa chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở. Tham dự Đại hội có Đại tá Lê Văn Diện Ủy viên BTV tỉnh ủy- Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa; đ/c Phạm bÁ diện tỉnh ủy viên BT huyện ủy; đ/c Nguyễn Hữu Đồng PBT thường trực huyện ủy; đ/c Trương Nho Tự PBT CT UBND huyện, các đ/c BTV huyện ủy, Thường trực HĐND UBND huyện, đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, nhành đoàn thể huyện, đại diện 14 xã, thị trấn cùng 137 đại biểu chính thức về dự.

Nhìn lại nhiệm kỳ qua, kết quả đáng ghi nhận từ năm 2015 – 2020 của Đảng bộ xã Thiên Phủ với quyết tâm thực hiện thành công các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội, cùng với sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp, sâu sát của Huyện ủy, UBND huyện, vai trò hướng dẫn hỗ trợ, giúp đỡ của các ban ngành huyện. Đảng bộ chính quyền xã Thiên Phủ đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, nhạy bén đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo từ đó cán bộ, đảng viên và Nhân dân địa phương đã nỗ lực đạt được những thành tựu quan trọng trên nhiều lĩnh vực: Kinh tế tăng trưởng, văn hóa – xã hội có nhiều đổi mới tích cực, an ninh quốc phòng giữ vững, hệ thống chính trị được tin gọn và ngày càng vững mạnh. Tổng giá trị sản xuất năm 2015 đạt 34,7 tỷ đồng tăng lên 87 tỷ đồng năm 2020. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm  đạt 20,18%, (tăng 3,18% so với nghị quyết). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 28,3 triệu đồng, tăng 17,9 triệu đồng so với  năm 2015, tăng 53% so với mục tiêu đại hội. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 1.714 tấn (tăng 14 tấn so với NQ). Thiện tốt công tác QLBVR, việc giao đất, giao rừng, góp phần nâng độ che phủ của rừng từ 82% lên 84,49% (tăng 2,49% so với NQ). Tổng giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp -  xây dựng được tiếp tục duy trì và có bước tăng trưởng: năm 2020 ước đạt trên 20,01 tỷ đồng, tăng so với năm 2015 trên 15,21 tỷ đồng; Tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng là: 10,689 tỷ đồng; Có 10 công trình được đầu tư trên địa bàn như Cầu treo bản Sài, Mương bản Sài, Đập mương bản Lớt Dồi, Sửa chữa, nâng cấp trạm Y tế xã, Trường Tiểu học, Trường  Mầm non... Chương trình xây dựng nông được quan tâm chỉ đạo. Hiện nay xã đạt được 15/19 tiêu chí (tăng 6 tiêu chí so với nhiệm kỳ trước), 03 bản được công nhận bản đạt chuẩn NTM (vượt 33,3 % so với NQ).

Văn hóa – xã hội được chăm lo và có nhiều chuyển biến tích cực; đời sống vật chất tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện hiện, đến năm 2019 xã Thiên Phủ có 2 trường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia (Trường tiểu học và trường mầm non thiên phủ). được công nhận đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn 2011-2020. Công tác xóa đói, giảm nghèo, thực hiện chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm được thực hiện có kết quả. Tỷ lệ hộ nghèo theo tiếp cận đa chiều giảm từ 40,9% năm 2015 giảm xuống còn 10,93% năm 2019; hộ cận nghèo còn 43,9%. Trong 5 năm qua, đã giải quyết việc làm cho 410 lao động, trong đó có 40 người đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài.

Chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được giữa vững trên cả 3 mặt tư tưởng, chính trị và tổ chức. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị được thực hiện nghiêm túc. Công tác dân vận được tăng cường; hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân, các tổ chức xã hội ngày càng thiết thực hơn. Công tác phát triển đảng viên được quan tâm, trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 42 đảng viên, nâng tổng số đảng viên toàn đảng bộ lên 275 đảng viên.

Với tinh thần: Đoàn kết- Kỷ cương - Sáng tạo và phát triển, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Thiên Phủ đề ra mục tiêu phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 42 triệu đồng; Sản lượng lương thực có hạt bình quân hàng năm đạt 2.808 tấn; Tỷ lệ tăng thu ngân sách hàng năm tăng 10%; Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm 3,3%; phấn đấu có thêm 4 bản đạt chuẩn nông thôn mới, đến năm 2025 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Phấn đấu trong nhiệm kỳ kết napoj được từ 40 đảng viên trở lên; trên 80% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém...

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Phạm Bá Diệm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Quan Hóa đã biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thiên Phủ trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã tiếp tục tăng cường đoàn kết, nhất trí trong Đảng, trung tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, huy động tối đa nguồn lực trong và ngoài địa bàn để thúc đẩy phát triển sản xuất, nhất là nông- lâm nghiệp gắn với phát triển Công nghiệp tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, thương mại; tập trung xây dựng nhãn hiệu các sản phẩm chủ lực, thực hiện hiệu quả chương trình mỗi xã một sản phẩm. Đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Nâng cao chất lượng giáo dục, văn hóa xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội; chú trọng thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở để mỗi người dân “được biết, được bàn, được quyết định, được kiểm tra”. Nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ và các chi bộ; tiếp tục thực hiện tốt nghị quyết trung ương 4, khóa XI, khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; làm tốt công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức năng động, sáng tạo, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức, vì sự phát triển của địa phương.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 13 đồng chí, đồng chí Hà Văn Khoản, Bí thư đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2015-2020 tái cử Bí thư Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Thiên Phủ lần thứ XXIII với mục tiêu tổng quát, 24 chỉ tiêu cụ thể và chương trình hành động phù hợp với tình hình thực tiễn của xã.

Chiều cùng ngày, Ban Thường vụ Huyện ủy Quan Hóa đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội cấp cơ sở tại xã Thiên Phủ.

Nhóm PV Trung tâm VHTTTT và DL huyện